Bläddra
Sökresultat för Lars Pehrson... Rensa filter?

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Mårten Schultz, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Lars Heuman, Eiríkur Jónsson, Fredric Korling, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Mårten Schultz, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Ben Staveley, Jessika Östberg, Lars Pehrson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789172235007

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Jure Förlag, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik
I maj 2016 avgick Lars Pehrson med pension från professuren i civilrätt vid Stockholms Universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärjungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jessika van…
Köp här

Isbn: 9789172236615

Utgivningsår: 20161216

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Oxelheim, Lars Pehrson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hösten 2008 drabbades världen av den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. För Europas vidkommande har det inneburit kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. Regeringar och centralbanker har tvingats ta till drastiska åtgärder för att rädda bank- och…
Köp här

Isbn: 9789173590389

Utgivningsår: 20100202

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Claes Beyer, Urban Båvestam, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Jan Andersson, Lars Pehrson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut i svensk aktiebolagsrätt, men likväl finns det ett utrymme för och…
Köp här

Isbn: 9789176786956

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Edita / Iustus Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Malin Bonthron, Peter Danowsky, Eric W Essén, Leif Karlsson, Ragnar Lundgren, Henry Olsson, Lars Pehrson, Karl Olov Öster, Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommenterar på ett probleminriktat sätt de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också rikliga och utförliga hänvisningar till…
Köp här

Isbn: 9789139012467

Utgivningsår: 20080506

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Köp här

Isbn: 9789172232365

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Köp här

Isbn: 9789172232907

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Tolfte upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Till nyheterna hör framför allt den nyskrivna varumärkeslagen och ändringarna…
Köp här

Isbn: 9789172234642

Utgivningsår: 20111206

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom…
Köp här

Isbn: 9789172235328

Utgivningsår: 20130830

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC