Bläddra
Sökresultat för Lars Tegelberg... Rensa filter?

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samhällsutvecklingen inom olika områden inverkar på de förutsättningar, möjligheter och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning. Fastighetsmäklaren – en vägledning behandlar de regler och frågeställningar som…
Köp här

Isbn: 9789139116257

Utgivningsår: 20200428

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet. Den är också lämplig för verksamma fastighetsmäklare och för jurister och andra…
Köp här

Isbn: 9789139116516

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Gustafsson, Marc Landeman, Peter Palm, Anders Ahlberg, Jan Berghöök, Jonny Flodin, Sheila Florell, Per Henning Grauers, Monica Haapaniemi, Nicklas Hansen, Cecilia Hermansson, Lovisa Högberg, Tomas Ingemarsson, Lars Johnsson, Barbro Julstad, Thomas Karlbro, Johan Larsson, Jon Lekander, Hans Lind, Eidar Lindgren, Berndt Lundgren, Stellan Lundström, Bo Nordlund, Johan Nyström, Erik Persson, Göran Råckle, Leonie Selting, Per Sörbom, Lars Tegelberg, Agnieszka Zalejska Jonsson

Kategorier: Egendom och fastigheter Egendomslagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fastighetsrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
I 26 kapitel skriver några av landets ledande experter om fastighetsrelaterade frågor ur ett mycket brett perspektiv. Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess…
Köp här

Isbn: 9789144151632

Utgivningsår: 20210819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar fastighetsmäklarlagen, begreppet god fastighetsmäklarsed och fastighetsköpet ur ett mäklarperspektiv. Vidare ges en initierad framställning om köp av bostadsrätt samt skattekonsekvenserna av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter, dvs. de områden om fastighetsmäklaren kommer i…
Köp här

Isbn: 9789139024842

Utgivningsår: 20211203

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Boken är en introduktion till köp och förmedling av bostadsrätt och riktar sig i första hand till mäklarstudenter och yrkesverksamma fastighetsmäklare. Den är även lämplig för bostadsrättsföreningar och jurister som vill skaffa sig en orientering i ämnet. De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella…
Köp här

Isbn: 9789139114437

Utgivningsår: 20160425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Ett bostadsrättsköp är för de allra flesta kanske livets största och viktigaste affär. Det är därför nödvändigt att fastighetsmäklare och andra aktörer som kommer i kontakt med bostadsrättsfrågor har goda kunskaper och insikt i köpets alla…
Köp här

Isbn: 9789139025542

Utgivningsår: 20211118

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Jeannette Katzin, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Denna bok behandlar fastighetsmäklarlagen, begreppet god fastighetsmäklarsed och fastighetsköpet ur ett mäklarperspektiv. Vidare ges en initierad framställning om köp av bostadsrätt samt skattekonsekvenserna av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter, dvs. de områden som fastighetsmäklaren kommer i…
Köp här

Isbn: 9789139111412

Utgivningsår: 20100113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Den nya upplagan har omarbetats och utökats samt uppdaterats med en rad nya avgöranden. Kapitlet om fastighetsmäklarlagen är nyskrivet och behandlar 2011 års lag. Flera nya områden behandlas, nämligen frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt, miljörätt och diskrimineringslagstiftningen. Sedan tidigare behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139111634

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna femte upplaga har i första hand uppdaterats med nya avgöranden gällande tillämpningen av 2011 års lag. Boken har aktualiserats på de områden som den sedan tidigare har tagit upp.Framställningen har även förtydligats på flera ställen, såsom de för en mäklare viktiga områdena om miljörätt och den skärpta…
Köp här

Isbn: 9789139114352

Utgivningsår: 20160712

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC