Bläddra
Sökresultat för Lars Tegelberg... Rensa filter?

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Boken är en introduktion till köp och förmedling av bostadsrätt och riktar sig i första hand till mäklarstudenter och yrkesverksamma fastighetsmäklare. Den är även lämplig för bostadsrättsföreningar och jurister som vill skaffa sig en orientering i ämnet. De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella…
Köp här

Isbn: 9789139114437

Utgivningsår: 20160425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Tegelberg

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet. Den är också lämplig för verksamma fastighetsmäklare och för jurister och andra…
Köp här

Isbn: 9789139116516

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Jeannette Katzin, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Denna bok behandlar fastighetsmäklarlagen, begreppet god fastighetsmäklarsed och fastighetsköpet ur ett mäklarperspektiv. Vidare ges en initierad framställning om köp av bostadsrätt samt skattekonsekvenserna av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter, dvs. de områden som fastighetsmäklaren kommer i…
Köp här

Isbn: 9789139111412

Utgivningsår: 20100113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Den nya upplagan har omarbetats och utökats samt uppdaterats med en rad nya avgöranden. Kapitlet om fastighetsmäklarlagen är nyskrivet och behandlar 2011 års lag. Flera nya områden behandlas, nämligen frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt, miljörätt och diskrimineringslagstiftningen. Sedan tidigare behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139111634

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna femte upplaga har i första hand uppdaterats med nya avgöranden gällande tillämpningen av 2011 års lag. Boken har aktualiserats på de områden som den sedan tidigare har tagit upp. Framställningen har även förtydligats på flera ställen, såsom de för en mäklare viktiga områdena om miljörätt och den skärpta…
Köp här

Isbn: 9789139114352

Utgivningsår: 20160712

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC