Bläddra
Sökresultat för Lars Werner... Rensa filter?

av:Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139116981

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
På en parkbänk på Djurgården möter Elias den betydligt yngre Simone. Det oväntade mötet blir början på en relation som kommer att förändra och forma deras – och många andras – liv. Under sex år möter vi en inre krets av män. Deras röster flätas samman till en väv av samhörighet. Möten blir till relationer, blir till…
Köp här

Isbn: 9789189559653

Utgivningsår:20220518

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BB

av:Lars Werner

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Lagar och förordningar Pedagogik Primära rättskällor Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt…
Köp här

Isbn: 9789139117445

Utgivningsår:20201130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Utgått

Isbn: 9789139117414

Utgivningsår:20210827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade – även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordningen som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. I årets…
Köp här

Isbn: 9789139111719

Utgivningsår:20111209

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139113621

Utgivningsår:20140919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling med tumgrepp som innehåller de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan och komvux; skollag, läroplan, gymnasieförordning, komvuxförordning, programmål, kursplaner och betygskriterier för kärnämnena. Dessutom några andra författningar av allmänt intresse för dessa…
Köp här

Isbn: 9789139109389

Utgivningsår:20070905

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139112068

Utgivningsår:20120718

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
En praktisk författningssamling i fickformat som innehåller de bestämmelser som rör den obligatoriska särskolan, dvs. grundsärskolan och träningsskolan: skollag, läroplan, särskoleförordning, kursplan och betygskriterier samt några andra förordningar, t.ex. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Boken vänder sig till…
Köp här

Isbn: 9789139110064

Utgivningsår:20080820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Årets upplaga av Gymnasieskolans regelbok innehåller de bestämmelser som ska tillämpas i gymnasieskolan under läsåret 2012/13 när det gäller utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2011. För utbildning som påbörjats tidigare ska delvis äldre bestämmelser fortsätta att tillämpas. Ett särskilt problem har i år varit…
Köp här

Isbn: 9789139112938

Utgivningsår:20121002

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Boken har kompletterats med närmare 20 nya avgöranden som meddelats fram till april 2010 från såväl JO som Överklagandenämnden och Skolinspektionen samt Justitiekanslern, Kammarrätten och Regeringsrätten. Vi har tagit bort ca 10 beslut, som inte längre är tillräckligt aktuella. Från Skolinspektionen finns beslut om…
Köp här

Isbn: 9789139110828

Utgivningsår:20100617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Lars Werner

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundsärskolan: skollag, läroplan, grundsärskoleförordning och kursplaner och betygskriterier samt några andra författningar om bl.a. skolskjuts och ekonomiskt…
Köp här

Isbn: 9789139113799

Utgivningsår:20140314

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Här finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen samlade – även de regler som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Innehåller de delar av skollagen som rör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt läroplanen och grundskoleförordningen. Boken…
Köp här

Isbn: 9789139111160

Utgivningsår:20101015

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139114277

Utgivningsår:20150818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139023968

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Även de delar av skollagen som rör gymnasieskolan och komvux samt läroplanen, gymnasieförordningen och förordningen om kommunal vuxentubildning ingår. Vidare finns…
Köp här

Isbn: 9789139111177

Utgivningsår:20101015

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxnasamlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av bokenfinns också ett sakregister.I denna upplaga återges…
Köp här

Isbn: 9789139114543

Utgivningsår:20170215

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139026778

Utgivningsår:20230802

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för den nya gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen som berör gymnasieskolan, läroplanen och gymnasieförordningen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I…
Köp här

Isbn: 9789139111726

Utgivningsår:20120224

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139115236

Utgivningsår:20170904

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Maria Mindhammar, Kim Lundgren

Innehåller rättspraxis inom skolans område, bl.a. vad gäller mottagandefrågor, särskilt stöd, kränkande behandling, utbildningens utformning, tillsyn, elevers uppförande, ingripande mot elever samt handläggning, offentlighet och sekretess. Ett stort antal beslut från Skolverket, Överklagandenämnden och…
Köp här

Isbn: 9789139108320

Utgivningsår:20070511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Lars Werner

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I den nya skollagen är förskolan en egen skolform, likställd med t.ex. förskoleklassen och grundskolan. Det markerar förskolans roll som den första länken i den långa kedjan av utbildningar inom skolväsendet. Det innebär bl.a. att verksamheten i förskolan påverkas av fler rättsliga regler än tidigare.Den nya upplagan…
Köp här

Isbn: 9789139112181

Utgivningsår:20120619

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139115595

Utgivningsår:20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson

Under utgivning i juni. Innehåller rättspraxis inom skolans område, bl.a. vad gäller mottagandefrågor, särskilt stöd, kränkande behandling, utbildningens utformning, tillsyn, elevers uppförande, ingripande mot elever samt handläggning, offentlighet och sekretess. Ett stort antal beslut från Skolverket,…
Köp här

Isbn: 9789139109174

Utgivningsår:20080425

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Lars Werner

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Årets upplaga av Grundskolans regelbok innehåller de bestämmelser som ska tillämpas under läsåret 2012/2013. De senaste årens omdaning av skolans regelsystem har medfört att det rör sig om färre, men mer omfattande författningar än tidigare.Avsikten är fortfarande att på ett ställe samla de bindande statliga normer som…
Köp här

Isbn: 9789139112402

Utgivningsår:20120913

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Gunnar Berg, Mats Ekholm, Karin Franzén, Jan Hylén, Birgitta Johansson-Hidén, Pirjo Lahdenperä, Christian Lundahl, Staffan Olsson, Kennert Orlenius, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Lars Werner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder kunskap som hjälper ledare…
Köp här

Isbn: 9789144060613

Utgivningsår:20110831

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundskolan: skollag, läroplan, grundskoleförordning och kursplaner och betygskriterier samt några andra författningar om bl.a. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Även bestämmelser om förskoleklass och fritidshem ingår i…
Köp här

Isbn: 9789139109877

Utgivningsår:20080819

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Christina Ridderman Karlsson, Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I årets upplaga har 32 nya domar och beslut lagts till och tolv äldre är borttagna. Avgöranden som meddelats fram t.o.m. maj 2013 är med i boken. Sedan den nya skollagen från läsåret 2011/12 infördes, liksom en ny förordningsreglering, har det börjat att komma avgöranden som tillämpar de nya författningsreglerna. I de…
Köp här

Isbn: 9789139112495

Utgivningsår:20130912

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Sluta prata väder – börja bli klimatsmart Från ord till handling om att ta ett personligt ansvar för jordens framtid. Visste du att varje svensk lever som om det fanns tre planeter, varje amerikan som om det fanns fem? Vår moderna livsstil tär på tok för hårt på jordens sinande resurser. Vi står inför enorm brist på…
Köp här

Isbn: 9789172510968

Utgivningsår:20100201

Utgivare: Kommunlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling med tumgrepp som innehåller de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan och komvux; skollag, läroplan, gymnasieförordning, komvuxförordning, programmål, kursplaner och betygskriterier för kärnämnena. Dessutom några andra författningar av allmänt intresse för dessa…
Köp här

Isbn: 9789139109884

Utgivningsår:20080624

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Boken innehåller de delar av skollagstiftningen som en skolledare inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare behöver. Här finns de relevanta delarna av skollagen, vuxenutbildningsförordningen samt läroplanen. Det rör sig om nya bestämmelser, de flesta började tillämpas vid halvårsskiftet…
Köp här

Isbn: 9789139113133

Utgivningsår:20130417

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Utgått

Isbn: 9789139116356

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC