Bläddra
Sökresultat för Lars-Eric Uneståhl... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789185810918

Utgivningsår: 20070330

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur många gånger har det inte sagts att det helt avgörande i golf är den mentala biten. Golf är nog därför den idrott där man tydligast kan se betydelsen av mental träning. Spelet är ju så enkelt när det fungerar men blir minst sagt komplicerat när det ”går grus i maskineriet”. Men trots att det mentala antagligen…
Köp här

Isbn: 9789185810529

Utgivningsår: 20030722

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789185810161

Utgivningsår: 19960901

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789185810949

Utgivningsår: 19930901

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789185810284

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl, Anders Nilsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Boken vänder sig både till aktiva, som genom en självinstruerande egenträning vill förbättra sina möjligheter att lyckas, men också till tränare, ledare och föräldrar, som vill hjälpa sina ungdomar till bättre resultat. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i…
Köp här

Isbn: 9789186389604

Utgivningsår: 20160929

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BZ

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Innehållet i denna box är det första i en serie med rubriken ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Utifrån Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv…
Köp här

Isbn: 9789185810758

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789186389406

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BB

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
In this book we will tell you what humor and laughter have to offer you. You will also have the opportunity to test your humor with some examples from the humor test. Suggestions for training programs to develop your humor are also included in the book. The book is written by Lars-Eric Uneståhl together with a number…
Köp här

Isbn: 9789197850056

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186389703

Utgivningsår: 20171201

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BB

av: Pia Hellertz, Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok är skriven av Pia Hellertz med förord av Lars-Eric Uneståhl. Pia är universitetslektor vid Örebro Universitet men ansvarar också för PM-rättningen vid Skandinaviska Ledarhögskolan. I boken skildras med många exempel vad som brukar hända när man börjar träna mentalt.
Köp här

Isbn: 9789185810253

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att skratta är ett angenämt sätt att vädra lungorna… En humorist – en lycklig ansiktsgymnast… Skrattet ger med åren glada rynkor… En glad människa är självlysande, skönheten kommer inifrån och med hjälp av glädjen får den lyskraft… Lär dig skratta åt dig själv, innan andra gör det… Humor och glädje är livets salt…
Köp här

Isbn: 9789185810260

Utgivningsår: 19891101

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl, Stig Wiklund, Johan Olsson, Sara Olsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
ALLA HAR NYTTA AV DE VERKTYG för mental träning som många elitidrottare använt sig av i decennier. Den här enkla, mentala kokboken är sprungen ur erfarenhet och forskning. Här finns recept på lättsmälta portioner. Gott om plats för noteringar, frågor och svar. Praktiska övningar. Må bra! Utveckla dig själv, din…
Köp här

Isbn: 9789187391958

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Torsten Hansson, Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Behovet av mental styrka och mental tuffhet har ökat markant de senaste åren, både inom och utanför idrotten. Utanför idrotten har de ökade sjuktalen lett till att samhället skriker efter metoder som kan öka människors motståndskraft mot påfrestningar av olika slag. Inom idrotten har många väntat på metoder som kan…
Köp här

Isbn: 9789186389628

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185810024

Utgivningsår: 19940201

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Enligt experter är svenska folket bland de friskare i världen, samtidigt som vi ligger i topp ifråga om sjukskrivningar. Förklaringen till detta ligger antagligen i “Tibblinkorser”, där den gamla medicinprofessorn Tibblin delade in hälsan i variablerna Sjukt – Friskt och Må Bra – Må Dåligt. Man…
Köp här

Isbn: 9789185810857

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789185810147

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Den första CD:n i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av…
Köp här

Isbn: 9789185810772

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: 00

av: Pia Hellertz, Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789186389451

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185810208

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Fil.Dr Lars-Eric Uneståhl, har under flera decennier forskat om – och utprövat metoder för – mänsklig utveckling och problemlösning. På idrottssidan har han arbetat med en rad svenska landslag samt med den olympiska idrotten i ett tiotal länder världen över. Eftersom han startade sin egen aktiva…
Köp här

Isbn: 9789185810154

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Veje International

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Den första CD:n i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av…
Köp här

Isbn: 9789185810833

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: 00

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Lars-Eric Uneståhl, Fil.dr., psykolog och universitetslektor fick 1975 Arthur Shapiros pris för bästa bok om hypnos. Den har genom åren följts av flera, alla dock på engelska.Boken Hypnos och Självhypnos är den första som har skrivits direkt för en svensk läskrets.Denna bok är både informativ och lättläst och bör passa…
Köp här

Isbn: 9789186389727

Utgivningsår: 20180201

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BB

av: Igor Ardoris, Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Hjärnan styr kroppen. Målet med mental träning är därför att vi ska lära oss att använda våra mentala processer för att kunna påverka vårt beteende, våra prestationer och våra fysiska reaktioner. På det sättet kan vi lära oss att både fungera och må bättre i våra relationer, vårt arbete och vårt vardagsliv. Mental…
Köp här

Isbn: 9789186389765

Utgivningsår: 20190819

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185810468

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken är skriven av Fil.dr Lars-Eric Uneståhl. För att komma tillrätta med ökningen av negativ stress, utbrändhet, sjukskrivningsfrekvens etc. fodras att vi tänker om och hittar en livsstil, som medför att vi fungerar och mår bättre. Författaren har kallat denna livsstil för den “Nya Livsstilen”
Köp här

Isbn: 9789186389390

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BB

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken är skriven av Fil.dr Lars-Eric Uneståhl. För att komma tillrätta med ökningen av negativ stress, utbrändhet, sjukskrivningsfrekvens etc. fodras att vi tänker om och hittar en livsstil, som medför att vi fungerar och mår bättre. Författaren har kallat denna livsstil för den “Nya Livsstilen”
Köp här

Isbn: 9789185810192

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
The need for mental strength and mental toughness has increased significantly in recent years, both within and outside sport. Outside of sports, the increased sickness rates have led to society screaming for methods that can increase people’s resilience to various kinds of stress. In sports, many have been…
Köp här

Isbn: 9789197850063

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Den första CD:n i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av…
Köp här

Isbn: 9789185810796

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: 00

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Mental Träning arbetar med ett livslångt lärande och en personlig utveckling som också kan fortsätta under hela livet. Inte minst vid övergången till senioråldern, då det ofta blir en nedgång i livskvalitetsfaktorer som missionskänslan (att vara viktig och betyda något), identiteten (ofta kopplad till yrket) och…
Köp här

Isbn: 9789185810871

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Den första CD:n i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av…
Köp här

Isbn: 9789185810819

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789185810321

Utgivningsår: 19911101

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789185810932

Utgivningsår: 20051101

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789185810383

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl, Gregor Schill

Kategorier: Idrottstränare och coachning Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
COACHING, MENTAL TRÄNING och POSITIV PSYKOLOGI är likartade filosofier som alla innehåller kraftfulla principer för att frigöra mänsklig potential. De bygger på samma lösningsfokuserade, resursbaserade och utvecklingsinriktade tankar och idéer, men skiljer sig ändå åt i vissa avseenden, vilket gör att de kompletterar…
Köp här

Isbn: 9789186237745

Utgivningsår: 20120327

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BB

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna CD har tre syften: Att hjälpa din kropp att fungera ännu bättre både under graviditeten. Under förlossningen och vid amningen. Principerna här är liknande de som idag utgör en naturlig del av elitidrottarens förberedelser för en bra prestation. Att låta graviditeten leda till en känsla av välmående, glädje och…
Köp här

Isbn: 9789185810444

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Buena Vida AB

Mediatyp: 00

av: Torsten Hansson, Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Boken är skriven av Torsten Hansson och Lars-Eric Uneståhl. Torsten Hansson är mental tränare, som arbetat många år med golflandslaget och med många på touren. Boken är full av tips inte bara om hur man sänker sitt handicap utan också om hur golfen både kan bli en glädjekälla i livet och en vägvisare till ett bättre…
Köp här

Isbn: 9789185810277

Utgivningsår: 20030115

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Uneståhl, Gregor Schill

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
COACHING, MENTAL TRAINING and positive psychology are similar philosophies which all contain powerful principles that can release human potential. They are all based on the same solution-focused, resource-based and development-oriented thoughts and ideas, yet differ in certain aspects, which allows them to complement…
Köp här

Isbn: 9789186237943

Utgivningsår: 20120327

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BB

av: Lars-Eric Uneståhl

Programmen på denna cd syftar till att vara en hjälp och ett stöd för dig som har drabbats av cancer. De bygger på en kombination av ”Vetenskap och Beprövad erfarenhet”. Kort bakgrund Det första bandet kom till på 1970 talet i samarbete med den amerikanske radiologen Carl Simonton (”Du kan bli frisk igen: Wahlströms…
Köp här

Isbn: 9789185810956

Utgivningsår: 20070330

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC

av: Lars-Eric Uneståhl

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Den mentalt tuffe har en inre trygghet och säkerhet, som också avlägsnar rädslan och oron för framtiden. Den mentalt tuffe vet att vad som än händer kommer han/hon att klara det och han/hon stimuleras istället för att blockeras av tuffa/höga målsättningar.
Köp här

Isbn: 9789185810505

Utgivningsår: 20020315

Utgivare: Buena Vida

Mediatyp: AC