Bläddra
Sökresultat för Lars-Erik Edlund... Rensa filter?

av: Lars-Erik Edlund

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: religion och andlighet
Johan Anders Under (1783-1877) var präst på Backen i Umeå landsförsamling. Han satte sin prägel på den kulturella utvecklingen i 1800-talets Umeå, var verksam som arkitekt, musiker, författare, tecknare m.m. och bidrog dessutom med skildringar av Norsjö och Umeå samt av samernas liv. Linders magnum opus är hans…
Köp här

Isbn: 9789189244061

Utgivningsår: 20210325

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789119647726

Utgivningsår: 19960830

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188466440

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Susanne Haugen, Lars-Erik Edlund

Köp här

Isbn: 9789188466716

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466020

Utgivningsår: 19940114

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Eva Carlborg, Lars-Erik Edlund, Kelvin Ekeland, Staffan Nyström, Lilian Ryd, Yngve Ryd, Håkan Tunón, Anna Westman, Helena Åberg,

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid är en inspirationsbok om hur man kan kartlägga sina lokala traditioner rörande nyttjandet av landskapets resurser och synen på naturen. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar under det senaste seklet och vi står kanske inför en ännu mer…
Köp här

Isbn: 9789189232327

Utgivningsår: 20100125

Utgivare: Centrum för Biologisk Mångfald

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466242

Utgivningsår: 20000114

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Anna Andréasson, Kristian Berg, Vagn J Brøndegaard, Marie Byström, Anna Dahlström, Lars-Erik Edlund, Ulla Ekvall, Allan Ellenius, Urban Emanuelsson, Björn Gunnarson, Karin Gustavsson, Ann-Marie Hansson, Alf Hornborg, Leif Jonsson, Örjan Kardell, Olof Karsvall, Per Lagerås, Inger Larsson, Tommy Lennartsson, Henrik Lerner, Håkan Luby, Britt Liljevall, Ewa Ljungdahl, Pia Nilsson, Göran Possnert, Christian Richette, Lilian Ryd, Yngve Ryd, Ingvar Svanberg, Håkan Tunón, Tora Wall, Helena Åberg, Johan Åkerlund, Per-Anders Östling

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen är en antologi med ett trettiotal uppsatser som beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att nå insikt om hur människan brukar och har brukat naturen och dess resurser. Uppsatserna är skrivna av specialister inom en mängd skilda ämnen och beskriver…
Köp här

Isbn: 9789185205936

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Centrum för Biologisk Mångfald

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund

Kategorier: Forskning och informationshantering Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kartografi, kartframställning och kartprojektioner Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Kartor samlar och producerar kunskap utifrån skiftande perspektiv. Det kan gälla en bondes personliga minnen och upplevelser lika väl som formeringen av det moderna samhället. Kartor kan också användas för att klargöra arbetsdelning mellan könen eller förekomst av humleodling i det svenska agrarsamhället. Även allegori…
Köp här

Isbn: 9789185352777

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BB

av: Lars-Erik Edlund, Inger Larsson, Staffan Nyström

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden…
Köp här

Isbn: 9789185352999

Utgivningsår: 20130216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gunnela Björk, Annika Björkdahl, Charlotta Brylla, Ingvar Carlsson, Sara Danius, Lars-Erik Edlund, Eva-Carin Gerö, K. G. Hammar, Kenneth Hyltenstam, Ola Sigurdson, Richard Swartz,

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Uppslagsverk och referensverk
En lovsång till samtalet. Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2009. Mänskliga möten, dialoger och god samtalskonst är temat för Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2009, som har titeln Samtal i rörelse (red. Marie Cronqvist). Författarna behandlar kulturell och språklig kontakt över tid och rum — från översättarens…
Köp här

Isbn: 9789170610653

Utgivningsår: 20090612

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352906

Utgivningsår: 20110220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Edlund, Birgitta Hene

Kategorier: Språk och lingvistik
Varför lånar vi ord från andra språk? Varför sprids en del ord vidare och etableras i språket, medan andra faller i glömska? Hur påverkas svenskan av de inlånade orden? Vilka attityder har vi till främmande ord? Lånord i svenskan behandlar hur kontakterna mellan svenskan och andra språk och kulturer under olika tider…
Köp här

Isbn: 9789144095820

Utgivningsår: 20130828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Edlund, Bengt af Klintberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden…
Köp här

Isbn: 9789187403064

Utgivningsår: 20140213

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466037

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466310

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188466303

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Ulf Lundström, Björn Eriksson, Rolf Sixtensson, Stig Anderback, Katarina Ågren, Hillevi Wadensten, Anki Berg, Ulrica Grubbström, Lars-Erik Edlund, Bo Nilsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Isbn: 9789197892865

Utgivningsår: 20191109

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund

Mediatyp: BZ

av: Lars-Göran Tedebrand, Lars-Erik Edlund

Köp här

Isbn: 9789188466365

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Lars-Erik Edlund, Ann-Sofie Gräslund, Thomas Lindkvist

Kategorier: Historia och arkeologi
Kulturmöten kan beskrivas både som händelser och som processer, och de kan ha olika innebörd för olika grupper. Studierna av kulturella möten engagerar forskare från olika ämnen. I denna bok har samlats elva bidrag som handlar om kulturmöten. Perspektiven är longitudinella, och såväl förhistoriska och historiska…
Köp här

Isbn: 9789187403347

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC