Bläddra
Sökresultat för Lena Kåreland... Rensa filter?

av: Lena Kåreland

Köp här

Isbn: 9789144051499

Utgivningsår: 20090817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland, Karin Jönsson

Kategorier: Förskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till…
Köp här

Isbn: 9789147117192

Utgivningsår: 20161121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jørgen Bruhn, Johanna Sjöberg, Kee Lundqvist, Elisa Rossholm, Linda Sternö, Katarina Eriksson, Erik Rosales, Kee Lundqvist, Johanna Sjöberg, Jørgen Bruhn, David Cardell, Susanne Kjällander, Malena Janson, Erik Rosales, Katarina Eriksson, Lena Kåreland, Anna Sofia Rossholm, Ingeborg Wasserman, Elisa Rossholm, Ulrika Goude, Lena Kåreland, Anna Sofia Rossholm, Ingeborg Wasserman, David Cardell, Malena Janson, Susanne Kjällander

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Innehållsförteckning Malena Janson, ”Introduktion” Jørgen Bruhn ”Intermediala studier – en kort introduktion” Erik Rosales ”Sirqusen som kastade ut clownen ur tältet och in i Instagram-eran” Lena Kåreland ”Med många stämmor. Lennart Hellsing ̶ en återbrukande rimmare” Linda Sternö ”Att hacka sig in i barnens värld…
Köp här

Isbn: 9789198232370

Utgivningsår: 20210125

Utgivare: Centrum för barnkulturforskning

Mediatyp: BC

av: Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg, Åsa Arping, Jenny Björklund, Anna Bohlin, Kristina Fjelkestam, Cain Franzén, Caroline Graeske, Christine Hamm, Birgitta Holm, Anders Johansson, Kristin Järvstad, Maria Karlsson, Lena Kåreland, Lisbeth Larsson, Claudia Lindén, Åsa Ljungström, Ann-Sofie Lönngren, Maria Nilsson, Anna Nordenstam, Annika Olsson, Eva Söderberg, Helena Wahlström, Christina Carlsson Wetterberg, Ebba Witt-Brattström, Magnus Öhrn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Genusperspektivet inom svensk litteraturvetenskap har en lång historia. Författarskap, enskilda texter och institutioner har varit föremål för undersökning utifrån skilda frågeställningar och forskningsområdet har utvecklats i en mängd riktningar under de senaste decennierna. Det är ett fält statt i ständig…
Köp här

Isbn: 9789178448838

Utgivningsår: 20131129

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Stephan Larsen, Rikard Schönström, Björn Larsson, Piia Posti, Stefan Helgesson, Paula Henrikson, Eva Löfquist, Leif Lorentzon, Gunilla Lindberg-Wada, Lena Kåreland, Marja Kaikkonen, Bo Holmberg, Anna Gunder, Gunilla Florby, Staffan Bergsten, Cecilia Alvstad, Magnus Röhl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Detta är en historia om litteraturer från hela världen. Den handlar om litterära texter som varit värdefulla i sin egen tid, som bevarats och traderats till nya generationer. Den handlar om litteratur som kommunicerar över tids- och kulturgränser — litteratur som skrivits ned på palmblad, pergament eller papper, varit…
Köp här

Isbn: 9789144055879

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Gurli Linder (18651947) är i dag mest omtalad som en av Sveriges första barnboksrecensenter. Under de tre första decennierna av 1900-talet skrev hon regelbundet barnbokskritik i Dagens Nyheter. Hon bidrog i hög grad till att höja barnlitteraturens anseende och få igång en seriös diskussion om barnbokens betydelse. Hon…
Köp här

Isbn: 9789173313957

Utgivningsår: 20110318

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Här har en av vårt lands främsta barnboksforskare, Lena Kåreland, kartlagt ett område som tidigare varit ganska outforskat – hur modernismen på 40-talet påverkade även barnlitteraturen.
Köp här

Isbn: 9789129646016

Utgivningsår: 19990531

Utgivare: Rabén & Sjögren

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I sju kapitel belyser litteraturvetaren Lena Kåreland de bärande linjerna, återkommande teman och motiv i Hellsings verk för barn och vuxna. Hon analyserar hans persongalleri, visar ur han spränger gränser och lekande lätt förflyttar sig i tid och rum, vilken betydelse rörelsen och det teatrala har i hans diktning, hur…
Köp här

Isbn: 9789129654745

Utgivningsår: 20020320

Utgivare: Rabén & Sjögren

Mediatyp: BB

av: Jonas Engman, Ella Johansson, Gunnel Fagius, Ulf Palmenfelt, Christina Olin-Scheller, Lena Kåreland, Magnus Persson, Kent Hägglund, Britt-Marie Borgström, Margareta Rönnberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Begreppet kulturarv är problematiskt både för forskare och för samhället. Vad är ett svenskt kulturarv i ett mångkulturellt samhälle? Kulturarvspolitik kan vara både en inneslutande och uteslutande kraft. Den kan vara en kulturellt homogeniserande kraft men kan också motverka en mångfaldsidé. Vilket kulturarv ska vi…
Köp här

Isbn: 9789197458870

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: JINAB

Mediatyp: BC

av: Lena Kåreland, Lotta Olsson, Jan von Bonsdorff

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
I år fyller Alfons Åberg, en av Sveriges mest älskade barnbokskaraktärer, 40 år. Oräkneliga barn har delat Alfons vardagsgrubblerier, lek, våndor och glädjeämnen och minst lika många föräldrar har tagit både Alfons och hans pappa till sitt hjärta. Jubileumsboken är en hyllning till och presentation av både Alfons och…
Köp här

Isbn: 9789129684667

Utgivningsår: 20120711

Utgivare: Rabén & Sjögren

Mediatyp: BC

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Simone de Beauvoir, George Sand, Ellen Key, Elisabeth Vigée Le Brun, Eugénie de Guérin och Elsa Beskow är några av alla namn i persongalleriet i Förbjuden frukt, där Lena Kåreland – professor em. och kritiker i Svenska Dagbladet –  tar oss med på en svindlande resa i essäform och ger nya perspektiv på…
Köp här

Isbn: 9789198406313

Utgivningsår: 20180125

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av: Daniel Pedersen, Neal Ashley Conrad Thing, Peter Stenson, Arne Melberg, Eric Schüldt, Magnus Florin, Kristoffer Leandoer, Lena Kåreland, Anders Olsson, Sven-Olov Wallenstein, Birgit Munkhammar, Magnus Bergh

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Den femte delen i Marcel Proust-sällskapets skriftserie med bidrag av Magnus Bergh, Birgit Munkhammar, Sven-Olov Wallenstein, Anders Olsson, Kristoffer Leandoer, Lena Kåreland, Eric Schüldt, Magnus Florin, Arne Melberg, Maria Kronberg, Neal Ashley Conrad Thing, Peter Stenson och Daniel Pedersen. Redaktörer: Maria…
Köp här

Isbn: 9789163740237

Utgivningsår: 20180420

Utgivare: Marcel Proust-sällskapet

Mediatyp: BC

av: Cristina Wahlström, Lena Kåreland, Gunnel Furuland, Birgitta Meurling, Håkan Liby, Kerstin E. Wallin, Gunnar Ahlbäck, Lars Lambert, Torgny Nevéus, Barbro Werkmäster

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Antologin behandlar en viktig del av mellansvenskt kulturliv från 1800-talets början till vår egen tid. Några exempel ur det rika innehållet: Vissa av de verksamma personerna var under sin tid kända, men är nu bortglömda. Andra åter har alltid varit ganska okända men på sikt betytt åtskilligt. Särskilt kvinnorna har…
Köp här

Isbn: 9789178448463

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vietnamkriget, könsrollerna, miljöfrågan och kärnkraften – 1960- och 70-talen var diskussionernas och debatternas decennier. Kulturen demokratiserades och författarna sökte nya vägar ut till publiken. Gränserna mellan generationerna tonades ner och kulturbegreppet breddades. Konstarterna influerade varandra, och…
Köp här

Isbn: 9789170610639

Utgivningsår: 20090721

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Anette Almgren White, Lars Brink, Gunilla Byrman, Helene Ehriander, Lars Elleström, Peter Forsgren, Gunlög Fur, Stefan Helgesson, Bo Holmberg, Lena Kåreland, Stephan Larsen, Lisbeth Larsson, Inger Littberger Caisou-Rousseau, Per Erik Ljung, Leif Lorentzon, Stefan Lundström, Åsa Nilsson Skåve, Maria Olaussen, Christina Olin-Scheller, Vasilis Papageorgiou, Torsten Pettersson, Johan Sahlin, Michael Tengberg, Maria Ulfgard, Annette Årheim

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Den som sätter sig att läsa Resor i tid och rum får förbereda sig på hisnande färder över vidsträckta fält: från finstämda parisiska bilddikter till en monty pythonsk spänningsroman, från Fridegårds trälar till rollspelet Warhammer Fantasy Role Play, från den sömniga småstaden Nässjö till igbo-byar i östra Nigeria. Vi…
Köp här

Isbn: 9789170611285

Utgivningsår: 20130131

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Andreas Berg, Annika Gunnarsson, Lena Kåreland

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Isbn: 9789185259953

Utgivningsår: 20130325

Utgivare: Statens Kulturråd

Mediatyp: BB

av: Eva Söderberg, Mia Österlund, Bodil Formark, Helen Asklund, Bronwyn Davies, Peter Degerman, Mia Franck, Jenny Jarlsdotter, Anders Johansson, Lena Kåreland, Anna Lundberg, Maria Nilson, Katarina Wadstein, Åsa Warnqvist, Kajsa Widegren, Magnus Öhrn, Maria Margareta Österholm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flickforskningsnätverken Tyttötutkimusverkosto i Finland och FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies i Sverige. Antologin behandlar hur flickan gestaltas, tar plats inom litteraturen och konsten på skilda…
Köp här

Isbn: 9789187439032

Utgivningsår: 20131218

Utgivare: Universus/Roos&Tegner

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Möte med barnboken är en starkt reviderad utgåva av den 1980 utkomna Möte med barnlitteraturen. Boken är kortfattad och lättillgänglig. De två första kapitlen beskriver barns villkor och den barnboksmarknad vi har idag och ger också en överblick över barnbokens historia. De sex övriga behandlar olika typer av…
Köp här

Isbn: 9789127038271

Utgivningsår: 19940323

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till…
Köp här

Isbn: 9789147093786

Utgivningsår: 20091126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Boel Englund, Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Tjugoen kvinnor, alla verksamma inom den publicistiska sfären under åren 1880-1920, figurerar i denna bok, en kollektivbiografi över skrivande kvinnor kring sekelskiftet. Samtliga ägnade sig åt litteraturbedömning i dagspress eller tidskrifter med säte i Stockholm under perioden i fråga. De tjugoen kvinnliga…
Köp här

Isbn: 9789173311465

Utgivningsår: 20080305

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198548709

Utgivningsår: 20210929

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Möte med barnboken ger en kortfattad och lättillgänglig översikt över modern svensk barn- och ungdomslitteratur. Bokens två första kapitel beskriver barns villkor i samhället och ger en överblick över barnbokens framväxt. De sex övriga behandlar olika typer av barnlitteratur från pekböcker, bilderböcker och tecknade…
Köp här

Isbn: 9789127085664

Utgivningsår: 20010111

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Idag är hon så gott som okänd för den stora allmänheten, men under den tid hon verkade orsakade hon animerade diskussioner om konst och litteratur, framför allt barnlitteratur. Mollie Faustman (18831966) barnbarn till Vendela Hebbe och Lars Johan Hierta, föddes i en patriarkal tid och uppfostrades till att bli maka och…
Köp här

Isbn: 9789173315500

Utgivningsår: 20130321

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Lena Kåreland

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
George Sand lyckades etablera sig som författare i en kvinnofientlig tid. Hon bröt mot många av de krav som gällde för en kvinnas uppträdande, och samtiden chockerades av hennes många kärlekshistorier med dåtidens berömdheter som Chopin. Skarpa angrepp riktades också mot hennes romaner, där hon ifrågasatte rådande…
Köp här

Isbn: 9789173537018

Utgivningsår: 20140805

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB