Bläddra
Sökresultat för Lene Martin... Rensa filter?

av:Eva-Karin Hultgren, Christer Allgulander, Lina Behm, Johan Bood, Anders Broström, Eva Clausson, Eva-Lena Einberg, Anna Josse Eklund, Kerstin Eriksson, Marie Ernsth Bravell, Lena Forsell, Agneta Fredin, Linda Johansson, Lisbeth Johansson, Ann-Sofi Kammerlind, Marie Lundell, Margaretha Magnusson, Lene Martin, Christina Melin-Johansson, Berit Munck, Ulrika Olsson Möller, Hanna Möllås, Lars-Göran Persson, Christina Peterson, Andreas Rantala, Christina Sandlund, Anders Tengblad, Martin Ulander, Lotta Wikström

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: grunder och färdigheter
Distriktssköterskans kompetens är bred. Den omfattar ett hälso­främjande arbetssätt för att stödja och vårda personer och deras familjer i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa. En distriktssköterska kan arbeta inom primärvård, hemsjukvård och barn- eller elevhälsa.…
Köp här

Isbn: 9789144130576

Utgivningsår:20211018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Lene Martin

Kategorier: Hälsoinformatik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Många är fascinerade av digital teknik. Digitalisering har också skapat vinster genom ökad effektivitet och minskade kostnader. Inom hälso- och sjukvård har specifika problem gjort utvecklingen långsam och integritets- och säkerhetshänsyn försvårar den informationsöverföring som är nödvändig för effektivitetsvinster.…
Köp här

Isbn: 9789144122342

Utgivningsår:20180928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lene Martin, Inger K. Holmström, Jessica Höglander, Håkan Sandberg

Kategorier: Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Socialpsykologi och gruppsykologi
Att informera och undervisa patienter är en viktig uppgift för sjuksköterskor. Korta och tydliga budskap som överförs på ett välstrukturerat och begripligt sätt är nödvändiga för att vården ska kunna bedrivas rationellt, utan att göra avkall på bemötande, delaktighet och patientsäkerhet. Vårdpersonal måste kunna…
Köp här

Isbn: 9789144137285

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lene Martin

Kategorier: Djur och natur Hästar och ponnies Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Denna bok handlar framför allt om samspelet mellan häst och människa och beskriver hur hästar kommunicerar med varandra och med människor. Den ger den teoretiska och fysiologiska bakgrunden till hästars beteende som flykt- och flockdjur och förklarar översiktligt hur domesticeringen har påverkat den vilda hästen till…
Köp här

Isbn: 9789189153509

Utgivningsår:20230208

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Lena Wiklund Gustin, Niklas Andersson, António Barbosa da Silva, Phil Barker, Marit Borg, Poppy Buchanan-Barker, Josefin Bäckström, Git-Marie Ejneborn Looi, Per Ekstrand, Sebastian Gabrielsson, Lena-Karin Gustafsson, Lars Hammarström, Aleksandra Jarling, Henrika Jormfeldt, Bengt Karlsson, Jenny Karlsson, Tiburtius Koslander, Tomas Kumlin, Esa Kumpula, Oona Lassenius, Lina Liman, Eva Lindgren, Lene Martin, Pernilla Omérov, Lina Palmér, Arne Rehnsfeldt, Kenneth Rydenlund, Sara Ryding, Johanna Salberg, Martin Salzmann-Erikson, Gunilla Silfverberg, Frode Skorpen, Hanna Tuvesson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatri Psykiatrisk vård
Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande med utgångspunkt i patientens livsvärld. Teman som exempelvis hopplöshet, stigmatisering och försoning, beskrivs i relation till psykisk ohälsa och återhämtning. Boken tar fasta på hur vårdandet kan bidra till att stärka personens…
Köp här

Isbn: 9789144160740

Utgivningsår:20240625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC