Bläddra
Sökresultat för Lennart G. Svensson... Rensa filter?

av: Thomas Brante, Eva Johansson, Gunnar Olofsson, Lennart G. Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda “professioner” , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.Läs merI boken berörs exempelvis:– Hur…

Isbn: 9789147111817

Utgivningsår: 20150316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Lennart G. Svensson, Julia Evetts, David Sciulli, Thomas Brante, Anders Molander, Harald Grimen, Thomas Le Bianic

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
This book discusses Continental and Anglo-Saxon traditions in the analysis of professionalism, professional work and its practitioners. Issues of definition and conceptualization are discussed in a frame for comparing Continental and Anglo-Saxon conditions and traditions. The approach is mainly historical in the first…

Isbn: 9789171733160

Utgivningsår: 20100503

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Lennart G. Svensson

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
All scientific knowledge is analytic in a general sense. The knowledge is based on that parts of the world are discerned, investigated, and described, as research objects. Contextual analysis starts from a preliminary delimitation of research objects as wholes, and continues with discerning and delimiting main parts of…

Isbn: 9789179630447

Utgivningsår: 20201016

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC