Bläddra
Sökresultat för Lisbeth Johnsson... Rensa filter?

av: Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet den yttre samhälleliga och den inre personliga. Med utgångspunkt i systemteori…
Köp här

Isbn: 9789127075818

Utgivningsår: 20010428

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789177114765

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av: Lilja Cajvert, Lisbeth Johnsson, Hans Lindgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet psykosocialt arbete är i dag väletablerat. Yrkesfältet har professionaliserats och det utvecklas kontinuerligt genom forskning och teoribildning. Författarna har inspirerats av alla frågor de ställts inför i sina roller som handledare och utbildare, och de vill här vidareutveckla resonemangen kring idéer…
Köp här

Isbn: 9789127075832

Utgivningsår: 19991122

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet – den yttre samhälleliga och den inre personliga. Med utgångspunkt i systemteori…
Köp här

Isbn: 9789127122772

Utgivningsår: 20100623

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom socialtjänsten, den psykiatriska vården och flera andra områden är till övervägande del av psykosocial karaktär. Detta innebär att man arbetar med människor som befinner sig i en ofta mycket problematisk livssituation, och för vilka en kombination av…
Köp här

Isbn: 9789127123373

Utgivningsår: 20100623

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet den yttre samhälleliga och den inre personliga. Med utgångspunkt i systemteori och…
Köp här

Isbn: 9789127827806

Utgivningsår: 20200414

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789127057418

Utgivningsår: 19951006

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom socialtjänsten, den psykiatriska vården och flera andra områden är till övervägande del av psykosocial karaktär. Detta innebär att man arbetar med människor som befinner sig i en ofta mycket problematisk livssituation, och för vilka en kombination av…
Köp här

Isbn: 9789127081956

Utgivningsår: 20000810

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Lilja Cajvert, Lisbeth Johnsson, Hans Lindgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Socialarbetarrollen är mycket komplex. Hur behåller och utvecklar man sin professionalitet i en vardag fylld av både behandlande samtal och administrativa uppgifter? Författarna har inspirerats av alla de frågor de ställts inför som handledare och utbildare, och de vill här vidareutveckla några centrala idéer och…
Köp här

Isbn: 9789127122765

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA