Bläddra
Sökresultat för Lizzie Oxov Nielsen... Rensa filter?

av: Lizzie Oxov Nielsen

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
Sanningen förmedlas till en stor själ av Sanat Kumara, som är jordens andliga regent och Guds ställföreträdare på jorden. Han har sitt säte i Shambala i Moder Jords hjärta.Sanat Kumara:Det finns många sekter och andliga föreningar, där de förmedlar sanningens ord, var på sitt sätt och efter egen övertygelse. Vi ber er…
Köp här

Isbn: 9789163302831

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Bokförlaget Didarion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163950834

Utgivningsår: 20171103

Utgivare: Bokförlaget Didarion

Mediatyp: BC

av: Lizzie Oxov Nielsen

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
  The truth is conveyed to a great soul by Sanat Kumara, who is the Earth’s spiritual ruler and God’s representative on earth. He is based in Shambala, in the heart of Mother Earth.Sanat Kumara:There are many sects and spiritual associations, where they present the word of truth, each in their own way and…
Köp här

Isbn: 9789177450108

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Bokförlaget Didarion

Mediatyp: BC

av: Lizzie Oxov Nielsen

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
Totuus välitetään suurelle sielulle Sanat Kumaralta, joka on maapallon henkinen hallitsija ja Jumalan edustaja maan päällä. Hänen toimipaikkansa on Shambalan Äiti Maan sydämessä.Sanat Kumara:On olemassa monia lahkoja ja hengellisiä yhdistyksiä, joista välitetään totuuden sanaa, kukin omalla tavallaan ja omien…
Köp här

Isbn: 9789177450115

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Bokförlaget Didarion

Mediatyp: BC

av: Lizzie Oxov Nielsen

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
Sandheden formidles til en stor sjæl af Sanat Kumara, som er Jordens åndelige regent og Guds stedfortræder på Jorden. Han har sit sæde i Shambala i Moder Jords hjerte.Sanat Kumara:Der findes mange sekter og åndelige foreninger, hvor de formidler sandhedens ord, hver på sin måde og efter egen overbevisning. Vi beder jer…
Köp här

Isbn: 9789163302848

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Bokförlaget Didarion

Mediatyp: BC