Bläddra
Sökresultat för Lotta Bergman... Rensa filter?

av:Barbro Bruce, Lisbeth Amhag, Lotta Bergman, Eva Borgfeldt, Jenny Edvardsson, Ulrika Ivarsson, Elin Jälmbrant, Anders Jönsson, Lotta Leden, Sofia Lindberg, Petra Magnusson, Anders Persson, Maria Rubin, Cecilia Segerby, Anna-Karin Svensson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna antologi kan ses som en fortsättning och en fördjupning på boken Språklig sårbarhet i förskola och skola – barnet, språket och pedagogiken (Bruce m.fl.). Fortsättning för att den fokuserar på senare skolår, gymnasie­skolan samt studier på universitet och högskola. Fördjupning för att den ger en teoretisk grund…
Köp här

Isbn: 9789144138824

Utgivningsår:20201117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lotta Bergman, Eva Bringéus, Catarina Economou

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ett välgenomtänkt arbete med skönlitteratur kan få oss att utmana våra egna föreställningar och tankemönster. Både elever och lärare kan lockas att gå utanför sina bekvämlighetszoner i mötet med det som är främmande och annorlunda, och kritiskt granska både sig själva och det egna samhället. I Litteraturundervisning…
Köp här

Isbn: 9789144114842

Utgivningsår:20210611

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lotta Bergman, Ingegerd Ericsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Föreliggande temanummer i EDUCARE – Tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska och mångkulturella storstadsskolor – är huvudresultatet av de studier som genomförts inom forskningsprojektet ”Olika modeller för tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska – förutsättningar och konsekvenser” som finansierats av…
Köp här

Isbn: 9789171044228

Utgivningsår:20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Jenny Bergenmar, Lotta Bergman, Alexandra Borg, Thomas Götselius, Johan Jarlbrink, Maria Karlsson, Kristoffer Leandoer, Yvonne Leffler, Lars Melin, Jesper Olsson, Magnus Persson, Cecilia Pettersson, Marta Ronne, Ann Steiner, Fredrik Strömberg, Roger Säljö, Karin Taube, Staffan Ulfstrand, Johan Unenge, Ulrika Wolff

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Böcker, dagstidningar och tidskrifter har fortfarande ett fast grepp om svenska folket. De senaste årtiondenas medieutveckling har också inneburit att mycket läsning numera sker på skärmar av olika slag. Läsning kan innebära vidgade vyer och ökade kunskaper, insikt i hur andra människor handlar och tänker, svindlande…
Köp här

Isbn: 9789170611278

Utgivningsår:20130626

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:Lotta Bergman

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Tema: Svenska med didaktisk inriktning Innehåll: Förord Lotta Bergman Den friska boken och den sjuka läsaren: Om litteratur som medicin Magnus Persson; Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken Kent Adelmann; Kroppen läser och skriver? Läsningens och skrivandets kroppslighet i ljuset av…
Köp här

Isbn: 9789171041258

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Maaike Hajer, Robert Walldén, Fredrik Alvén, Ulrika Ryan, Eva Wennås Brante, Annika Karlsson, Clas Olander, Sofie Johansson, Petra Svensson Källberg, Maria Kouns, Janna Lundberg, Bodil Liljefors Persson, Anders Jakobsson, Pia Nygård Larsson, Lotta Bergman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Litteracitet har traditionellt beskrivits utifrån människors läs- och skrivförmågor eller förmågan att hantera siffror och enkla problemlösningssituationer i vardagen. I den här antologin tar författarna i stället avstamp i ett vidgat perspektiv på begreppet för att undersöka hur det gestaltar sig inom olika…
Köp här

Isbn: 9789144152417

Utgivningsår:20220615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC