Bläddra
Sökresultat för Magnus Dahlstedt... Rensa filter?

av: Magnus Dahlstedt (red.), Sabine Gruber (red.)

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vilka forskningsmetoder är användbara inom socialt arbete? Vilka empiriska material är lämpliga att samla in? Och vilka arenor är relevanta att studera? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna bok.  Med denna bok vill vi introducera en bred palett av forskningsmetoder som är användbara inom socialt…
Köp här

Isbn: 9789151101620

Utgivningsår: 20201023

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt, Maria Olson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan också om att forma morgondagens medborgare. Vilken roll har utbildning i samhällsbygget och vilken roll bör den ha? Vad är det för slags medborgare som ska fostras och för vilket samhälle?Den här boken handlar om utbildning som medborgarfostran och…
Köp här

Isbn: 9789151102405

Utgivningsår: 20191015

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under senare av delen av 1990-talet blev “skolan mitt i förorten” ett slagord inom utbildningspolitiken. Tanken var att skolorna i utsatta områden skulle utvecklas till en resurs och ett kraftcentrum i lokalsamhället. Skolorna skulle sjuda av aktivitet, även efter lektionstidens slut, och föreningslivet,…
Köp här

Isbn: 9789140674753

Utgivningsår: 20110222

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt, Maria Olson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan också om att forma morgondagens medborgare. Vilken roll har utbildning i samhällsbygget och vilken roll bör den ha? Vad är det för slags medborgare som ska fostras och för vilket samhälle? Dessa frågor debatteras ofta, inte minst i relation till den…
Köp här

Isbn: 9789140685445

Utgivningsår: 20130628

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson, Fredrik Sandberg

Kategorier: Medborgarskap Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från miljöfrågor till den mer övergripande målsättningen att skapa ekonomisk tillväxt. Men vuxenutbildningen har också ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag och i denna bok utforskas detta medborgerliga uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789144126579

Utgivningsår: 20181119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergard, Magnus Dahlstedt, Lisa Kings, René León Rosales, Vanja Lozic, Åsa Lundqvist, Nedzad Mesic, Diana Mulinari, Paula Mulinari, Simone Scarpa, Anders Trumberg, Viktor Vesterberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Idag är Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har…
Köp här

Isbn: 9789189140950

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt, Martin Harling, Anders Trumberg, Susanne Urban, Viktor Vesterberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna…
Köp här

Isbn: 9789147125913

Utgivningsår: 20190424

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vilka egenskaper kännetecknar en aktiv medborgare? Hur har idealet om aktiva medborgare växt fram och hur kommer det till uttryck inom olika politikområden? Aktiveringens politik beskriver och analyserar den omvandling av det svenska politiska landskapet som äger rum under decennierna kring millennieskiftet. Den…
Köp här

Isbn: 9789147089512

Utgivningsår: 20090128

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt, Anders Neergaard (red.)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Både i stort och smått, både nära och långt borta, påminns vi om betydelsen av etnicitet och migration. Frågor om globalisering, migration, etniska relationer, nationalism, arbetets etniska segregering och det mångkulturella samhället har på senare tid rönt allt större uppmärksamhet i den offentliga debatten. Samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789147099122

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Dahlstedt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Svensk demokrati ger, enligt lag, samtliga medborgare samma rätt att medverka i hur landet styrs. Men hur fungerar egentligen svensk demokrati i praktiken? Omfattar den alla eller är den förbehållen vissa? Magnus Dahlstedt har studerat den svenska demokratin i ett mångetniskt sammanhang, i spänningsfältet mellan en…
Köp här

Isbn: 9789189140387

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Aleksandra Ålund, Vanja Lozic, Nazem Tahvilzadeh, René León Rosales, Lisa Kings, James Frempong, Christophe Foultier, Magnus Dahlstedt

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Det här…
Köp här

Isbn: 9789179243159

Utgivningsår: 20180516

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC