Bläddra
Sökresultat för Magnus Ehinger... Rensa filter?

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Kemi 1 är en lärobok för den första kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga program. Den bygger helt på skolverkets kursplan i kemi 1, vilket innebär att den startar i atommodellen och slutar i modern elektrokemi. Stor vikt har också lagts på kemins idéhistoria och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Det här…
Köp här

Isbn: 9789198024777

Utgivningsår:20150601

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Kemi 2 av Magnus Ehinger tar vid där Kemi 1 slutade. Boken följer en tydlig linje, där elevens kemikunskaper lugnt och metodiskt byggs upp mot målet att kunna förstå cellens biokemiska processer på molekylär nivå. Det betyder att boken först behandlar kemisk jämvikt och syra?bas-reaktioner. När eleven lärt sig detta,…
Köp här

Isbn: 9789188229045

Utgivningsår:20160725

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Magnus Ekenstierna, Magnus Ehinger, Linda Ekenstierna

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
En lärobok i bioteknik och grundläggande molekylärgenetik som lägger tyngdpunkten på biologiskt aktiva makromolekylers struktur och funktion. Boken är inriktad på att ge en grundlig förståelse i bioteknik genom att knyta samman laborativt mikrobiologiskt och biotekniskt arbete med en djup teoretisk förståelse av…
Köp här

Isbn: 9789144032092

Utgivningsår:20080214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Ehinger, Martin Granbom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Biologi 1 är en lärobok för den första biologikursen på gymnasiets naturvetenskapliga program. Den bygger helt på Skolverkets kursplan i Biologi 1, vilket innebär att den går från det lilla till det stora, i en tydlig pedagogisk linje från cellen och dess biologi, via evolution och etologi till ekologi, miljö och…
Köp här

Isbn: 9789188229793

Utgivningsår:20210913

Utgivare: NA Förlag

Mediatyp: BC

av:Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidare-frågor där…
Köp här

Isbn: 9789127409583

Utgivningsår:20110715

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Den här boken vänder sig till dig som behöver repetera din gymnasiekemi, men kan också tjäna som kort introduktion till olika delar av kemin innan du ger dig i kast med högre studier.Repetitionskurs i kemi spänner över hela gymnasiekemin, från kemins grunder och atomteori till modern biokemi och analytisk kemi.Ingen…
Köp här

Isbn: 9789144000510

Utgivningsår:20080411

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Med Insikt blir biologikursen intressant och lättillgänglig. Insikt Biologi 1 och 2 och Insikt Bioteknik hjälper eleverna att förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat lilla osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att reflektera, analysera och dra egna…
Köp här

Isbn: 9789127424661

Utgivningsår:20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av:Magnus Ehinger, Karl-Niklas Hult, Peter Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever: Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning Utvecklande innehåll med rikligt…
Köp här

Isbn: 9789151106892

Utgivningsår:20210708

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Fem snabba om läromedlet Filmer, animeringar och simuleringar. Begreppslistor och självrättande förhör. Klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer. Laborationer och fältstudier. Omfattande lärarhandledning till varje arbetsområde samt klickbar…
Köp här

Isbn: 9789198442526

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Aktuellt innehåll med hög kvalitetKatalys Kemi 1 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande.…
Köp här

Isbn: 9789140697394

Utgivningsår:20190508

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Katalys Kemi 2 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789140697417

Utgivningsår:20200702

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidare-frågor där…
Köp här

Isbn: 9789127430907

Utgivningsår:20110930

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789144036663

Utgivningsår:20050825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Ehinger, Karl-Niklas Hult, Peter Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever: Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning Utvecklande innehåll med rikligt…
Köp här

Isbn: 9789151107059

Utgivningsår:20210708

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger, Karl-Niklas Hult, Peter Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever: Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning Utvecklande innehåll med rikligt…
Köp här

Isbn: 9789151108230

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger, Karl-Niklas Hult, Peter Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever: Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning Utvecklande innehåll med rikligt…
Köp här

Isbn: 9789151108247

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Katalys Kemi 1 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789140697370

Utgivningsår:20190508

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Karl-Niklas Hult, Magnus Ehinger, Peter Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever: •    Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning •  …
Köp här

Isbn: 9789151109442

Utgivningsår:20230809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Karl-Niklas Hult, Magnus Ehinger, Peter Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Naturligtvis är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Med Naturligtvis får du och dina elever: •    Stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning •  …
Köp här

Isbn: 9789151110042

Utgivningsår:20230809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Aktuellt innehåll med hög kvalitetKatalys Kemi 1 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande.…
Köp här

Isbn: 9789140697387

Utgivningsår:20190508

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
För att få tillgång till den interaktiva boken aktiverar du din kod på www.nok.se/aktivera Nästa steg är att ladda ner läsaren N&K Läromedel via App Store eller på www.nok.se Aktiverade böcker är tillgängliga via personlig inloggning på alla dina enheter och plattformar, dock endast på en enhet i taget. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789127439894

Utgivningsår:20140822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Katalys Kemi 2 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789140697400

Utgivningsår:20200702

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

Utgått

Isbn: 9789127440128

Utgivningsår:20140822

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Magnus Ehinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Katalys Kemi 2 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789140697424

Utgivningsår:20200702

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB