Bläddra
Sökresultat för Magnus Frostenson... Rensa filter?

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Köp här

Isbn: 9789152350461

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Köp här

Isbn: 9789152340455

Utgivningsår: 20170627

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9789152304778

Utgivningsår: 20120807

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152336885

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Magnus Frostenson, Sven Helin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Nästan alla större företag hållbarhetsredovisar. Det betyder att de redovisar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Den här boken ger en introduktion till hållbarhetsredovisning.Läs merKraven från omvärlden ökar. Företagen förutsätts visa på vilket sätt de tar ansvar och hur deras verksamheter påverkar…
Köp här

Isbn: 9789147127023

Utgivningsår: 20180808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tommy Borglund, Hans De Geer, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Susanne Sweet, Karolina Windell, Maria Grafström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag Management och företagsledning
Köp här

Isbn: 9789152360460

Utgivningsår: 20210121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Magnus Frostenson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Redovisning är mycket mer än en teknik. Redovisning handlar ofta om val, bedömningar och överväganden. Varför redovisar man på ett sätt och inte på ett annat? Vad styr valen inom redovisning? Hur utvecklas redovisningsreglering? Hur kan man förklara varför redovisningen ser ut som den gör? Sådana frågor handlar…
Köp här

Isbn: 9789144108339

Utgivningsår: 20150727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Frostenson, Sven Helin, Johan Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
Nästan alla större företag hållbarhetsredovisar. Det betyder att de redovisar sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Den här boken ger en introduktion till hållbarhetsredovisning.Läs merKraven från omvärlden ökar. Företagen förutsätts visa på vilket sätt de tar ansvar och hur deras verksamheter påverkar…
Köp här

Isbn: 9789147112340

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Matilda Ardenfors, Tommy Borglund, Niklas Egels-Zandén, Magnus Frostenson, Staffan Furusten, Markus Kallifatides, Sabine Walter, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
CSR, företags sociala ansvarstagande, har blivit ett populärt koncept i företagsvärlden. Denna bok behandlar CSR som en managementidé, det vill säga som ett redskap för verksamhetsstyrning. Boken visar att CSR har mycket gemensamt med andra populära managementidéer – lean production, total quality management,…
Köp här

Isbn: 9789144068794

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Magnus Frostenson

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vad är företagsetik? Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet? Kan ett företag vara moraliskt? Hur arbetar företag med etikfrågor?Denna bok ger en tydlig och pedagogisk introduktion till ämnet företagsetik. Man kan förstå ett företag på många olika sätt och det får skilda konsekvenser för synen på företagets…
Köp här

Isbn: 9789147096473

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner, Annika Andersson, Joakim Berndtsson, Magnus Frostenson, Karin Hellström, Sven Helin, Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Henrik Karlzén, Ella Kolkowska, Jonas Landgren, Anders Pousette, Frans Prenkert, Maria Skyvell Nilsson, Teodor Sommestad, Joachim Åström

Kategorier: Datasäkerhet Informationsteknik Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Behovet av att skydda och hantera data på ett säkert sätt växer i takt med krav på ökad tillgänglighet till information i samhället. Den tekniska säkerheten har blivit allt bättre och försöken från obehöriga att komma åt information förflyttas – från luckor i systemens teknik till dess sociala svagheter. Därför utgör…
Köp här

Isbn: 9789144121406

Utgivningsår: 20170824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152323557

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152323564

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Magnus Frostenson, Nina Hasche, Sven Helin, Frans Prenkert

Kategorier: E-handel: affärsaspekter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur organiseras e-handel? På vilka sätt förändrar den kundmötet? Hur fungerar distributionen? Leder e-handel till ökad hållbarhet? Kommer e-handel att ersätta den fysiska butiken? Frågorna är många och viktiga att besvara när detaljhandeln går in i en ny era och elektronisk handel blir en självklarhet. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789144118840

Utgivningsår: 20170419

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC