Bläddra
Sökresultat för Magnus Hörnqvist... Rensa filter?

av: Janne Flyghed, Magnus Hörnqvist

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi är på väg in i ett samhälle fixerat vid säkerhet. Jakten på terrorister känner inga gränser. 11 september och krigen i Mellanöstern ställer frågor om tillståndet i världen liksom i vårt eget land. Ibland grips vi av känslan att de medborgerliga rättigheterna har spelat ut sin roll. I Laglöst land tar författarna…
Köp här

Isbn: 9789173249478

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Magnus Hörnqvist

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En annan Foucault vidareutvecklar Foucaults maktanalys. Hörnqvist utvecklar tre distinktioner som är viktiga och centrala för att förstå maktens problematik. Först skillnaden mellan makt som aktivitet och makt som relation, sedan skillnaden mellan programmatik och icke-programmatisk makt. Huvudsakligen bygger…
Köp här

Isbn: 9789173314824

Utgivningsår: 20120229

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Richard Ek, Urban Ericsson, Mattias Gardell, Magnus Hörnqvist, Dalia Mukhtar-Landgren, Amanda Peralta, Katarina Schough

I Den bästa av världar? belyser nio svenska forskare med olika akademisk bakgrund framväxten av en ”postpolitisk” logik som innebär att allt fler dimensioner av det mänskliga livet underordnas kraven på marknadsanpassning, produktivitet och effektivisering. Denna utveckling får långtgående konsekvenser för…
Köp här

Isbn: 9789197671804

Utgivningsår: 20080425

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Alm, Christoffer Carlsson, Karin Bergmark, Suzanna Wikström, Margareta Hydén, David Assadkhan, Lena Roxell, Anita Heber, Felipe Estrada, Görel Granström, Anders Nilsson, Caroline Mellgren, Per-Olof Wikström, David Brax, Marie Torstensson Levander, Christopher Collstedt, Magnus Hörnqvist, Tea Fredriksson, Henrik Tham, Sara Hellqvist, Janne Flyghed, Tove Pettersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby har planterat. Vi som har skrivit denna antologi har påverkats av de idéer Eva har odlat genom sin forskning och undervisning. Boken handlar därför om: hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser…
Köp här

Isbn: 9789187355677

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Magnus Hörnqvist

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Klass är ett begrepp som används vid indelning utifrån ekonomiska och sociala kriterier. Att kategorisera genom klass är ett sätt att närma sig ojämlikt fördelade livschanser. Magnus Hörnqvist utgår från sociologins klassiker och lotsar läsaren från det synliga till det mindre synliga. På ytan ser vi skillnader i hälsa…
Köp här

Isbn: 9789147098200

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Paulina de los Reyes, Magnus Hörnqvist, Markus Lundström, Marcus Lauri, Kristina Boréus, Alejandro Gonzalez, Janne Flyghed

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I maj 2013 ägde omfattande oroligheter rum i Stockholmsförorten Husby. Bilar brann och poliser möttes med kastade stenar, händelser som gav eko i såväl svenska som internationella medier. Redan kort tid efter sammanstötningarna intervjuade forskare från olika akademiska discipliner ett trettiotal boende i Husby. I…
Köp här

Isbn: 9789170312946

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Lander, Eva Tiby, Jenny Karlsson, Tove Pettersson, Jonas Ring, Lena Roxell, Hanns von Hofer, Kristina Boréus, Görel Granström, Magnus Hörnqvist, Bo Sandberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok delar både nya och etablerade forskare inom kriminologi med sig av sina erfarenheter och tankar om metodval. Bokens röda tråd är frågan om vilken eller vilka metoder som passar till vilken forskningsfråga eller fält. Till det kopplas även frågan om avstånd, det vill säga det filter som finns mellan…
Köp här

Isbn: 9789144047034

Utgivningsår: 20051227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC