Bläddra
Sökresultat för Maja Povrzanovic... Rensa filter?

av: Kjell Hansen, Karin Salomonsson, Maja Povrzanovic-Frykman

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144021171

Utgivningsår: 20011108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maja Povrzanovic Frykman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
De västeuropeiska ländernas sociala och kulturella sammansättning har de senaste åren starkt påverkats av det stora antalet människor som invandrat, antingen som arbetskraft eller på grund av att de sökt politisk asyl. Målet har varit att integrera de nya medborgarna i samhället.De medverkande författarna i boken…
Köp här

Isbn: 9789189116177

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Maja Povrzanovic Frykman, Magnus Öhlander, Linn Axelsson, Alireza Behtoui, Li Bennich-Björkman, Nataliya Berbyuk, Pieter Bevelander, Henrik Emilsson, Nahikari Irastorza, Hege Høyer Leivestad, Branka Likic-Brboric, Katarina Mozetic, Paula Mulinari, Erik Olsson, Helena Pettersson, Lisa Salmonsson, Anna Taban-Franz, Katarzyna Wolanik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft. Till Sverige kommer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som…
Köp här

Isbn: 9789179243081

Utgivningsår: 20180507

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Frykman, Maja Povrzanovic Frykman, Anne Britt Flemmen, Nils Gilje, Sarah Holst Kjær, Stef Jansen, Britt Kramvig, Orvar Löfgren, Kristi Mathiesen Hjemdahl, Sanja Potkonjak, Nevena Skrbic Alempijevic, Lesley Stern, Kathleen Stewart, Elisabet Sørfjorddal Hauge

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med…
Köp här

Isbn: 9789187675669

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Christina Johansson, Pieter Bevelander, Parvin Ardalan, Bonita Bennett, David Fleming, Jesper Johansson, Bernadette Lynch, Dragan Nikolic, Maja Povrzanovic Frykman, Fredrik Svanberg, Alistar Thomson, Malin Thor Tureby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen. När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789188168825

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Maja Povrzanović, Jonas Frykman, Maja Povrzanovic, Anne Britt Flemmen, Nils Gilje, Sarah Holst Kjær, Stef Jansen, Britt Kramvig, Orvar Löfgren, Kristi Mathiesen, Sanja Potkonjak, Nevena Skrbic Alempijevic, Lesley Stern, Kathleen Stewart, Elisabet Sørfjorddal

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med…
Köp här

Isbn: 9789188168627

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA