Bläddra
Sökresultat för Maria Heimer... Rensa filter?

av:Micke Hermansson, Maria Heimer

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Grej of the Day är en populär metod som väcker barns nyfikenhet på kunskap. Metoden har sitt ursprung i skolan men når nu även förskolan! Enligt förskolans läroplan, Lpfö18, ingår undervisning i förskolans uppdrag. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som antingen är planerat eller som uppstår spontant. I detta…
Köp här

Isbn: 9789144137193

Utgivningsår:20200130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Maria Heimer, Sofia Johansson, Anette Jelvemark Nordqvist, Bim Wikström, Kristina Lundgren, Sara Erebrandt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Träff på texten är ett basläromedel med utgångspunkt i kursplanens olika texttyper: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande. Eleverna leds från gemensamt läsande till eget skrivande med verkliga mottagare. Exempeltexter på tre olika nivåer till varje texttyp ger inspiration och…
Köp här

Isbn: 9789144139449

Utgivningsår:20210512

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Maria Heimer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
I förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, tydliggörs förskolans uppdrag att arbeta med högläsning så att barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk. Undersökningar visar att långt ifrån alla barn har någon vuxen hemma som läser högt med dem. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag att verka kompensatoriskt och…
Köp här

Isbn: 9789144140315

Utgivningsår:20201013

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan vänder sig till förskollärare och barnskötare förskolan. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen –arbetet…
Köp här

Isbn: 9789177411499

Utgivningsår:20190502

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152321607

Utgivningsår:20131002

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tove Berggren, Maria Heimer, Anna Ekerstedt, Marie Klangeryd, Solveig-Alma Halaas Lyster, Niclas Fohlin, Jennie Wilson, Camilla Hyrefelt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
– väck läslusten redan från start I Krumelurkul får vi följa vännerna Otis och Luna som bor i samma hus och börjar ettan tillsammans. Torsten Bengtssons underfundiga texter förvandlar vardagliga händelser till spännande äventyr med mycket värme och stor igenkänning. LärarhandledningDen inledande delen i den tryckta…
Köp här

Isbn: 9789144154978

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Petra Andersson, Maria Heimer, Bim Wikström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Läsförståelse Steg 1-3 tränar eleverna på att läsa och förstå olika genrer inom texttyperna; berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. Texterna är elevnära och aktuella med såväl nyskrivna texter som textutdrag. Fyra teman går som en röd tråd genom varje bok och kan användas…
Köp här

Isbn: 9789144151151

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Ann S. Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Det finns en stark koppling mellan lärande och demokrati. För att kunna verka i demokratin som samhällsmedborgare behövs flera olika kompetenser och EU har formulerat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Lärandet är en demokratisk rättighet, något som varje barn i förskolan har rätt att få med sig från sin tid…
Köp här

Isbn: 9789144143750

Utgivningsår:20210305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Ann S. Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
EU har formulerat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Det är viktigt att lärandet grundläggs redan i förskolan, och då behöver barnet få god undervisning i de åtta nyckelkompetenserna. För att undervisningen ska leda till lärande krävs att förskolepersonalen har goda kunskaper i de åtta nyckelkompetenserna.…
Köp här

Isbn: 9789144155319

Utgivningsår:20220707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Monika Staub Halling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns en stark koppling mellan skolbibliotekariers och lärares kvalitativa samarbete och elevers lärande. Välutrustade skolbibliotek med kvalificerad personal där lärare, skolbibliotekarie och skolledning samarbetar leder till informationskompetenta elever och goda och motiverade läsare. För att få till ett…
Köp här

Isbn: 9789144154589

Utgivningsår:20220308

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Petra Andersson, Maria Heimer, Bim Wikström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Läsförståelse Steg 1-3 tränar eleverna på att läsa och förstå olika genrer inom texttyperna; berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. Texterna är elevnära och aktuella med såväl nyskrivna texter som textutdrag. Fyra teman går som en röd tråd genom varje bok och kan användas…
Köp här

Isbn: 9789144151168

Utgivningsår:20210913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Högläsning har stor betydelse – den kan förändra ett barns liv. Att få höra en betydelsefull vuxen läsa högt och att tillsammans prata om det lästa skapar närhet och gemenskap mellan den vuxne och barnet. Böckerna, sångerna, rimmen och ramsorna bidrar till att världen växer och språket utvecklas. Den vuxne har även…
Köp här

Isbn: 9789144159928

Utgivningsår:20220711

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
I förskolans läroplan, Lpfö 18, framhålls att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning och samtal om litteratur. För att barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt språk är det en förutsättning att såväl högläsning som samtal är planerade och att de genomförs på ett medvetet sätt. Ett…
Köp här

Isbn: 9789144155326

Utgivningsår:20220308

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Svenska Direkt Lärarhandledning ger stöd och hjälp till läraren, men innehåller också förslag på extra övningar. Det finns även en flik avsedd för lärare i svenska som andraspråk. Här finns mer information om vad man kan tänka på och hur man kan anpassa undervisningen för eleverna i Svenska som andraspråk. Med…
Köp här

Isbn: 9789152312148

Utgivningsår:20121030

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Genom att väcka barns nyfikenhet på böcker och lust till läsning kan vi redan i förskolan lägga grunden till deras läsutveckling. Boken visar hur högläsning kan användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg och hur vi kan samtala med barnen om det vi…
Köp här

Isbn: 9789188099730

Utgivningsår:20160809

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Skrivkunnighet är en nyckelkompetens för ett framgångsrikt liv. Att få möjlighet att utveckla ett funktionellt skriftspråk och att få lära sig att föra sin talan är en grundläggande rättighet. Den som inte kan formulera sig i skrift ställs utanför samhället. För att en elev ska kunna utvecklas till en skicklig skribent…
Köp här

Isbn: 9789144154473

Utgivningsår:20211018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl-Johan Markstedt, Cecilia Pena, Maria Heimer

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska impulser 8 antologi innehåller texter som berör och engagerar unga människor. Den består av fem olika teman: I en annan tid, Vägval, Sexualitet, samtycke och relationer, Minoritetsspråk och Betydelsefulla författare från Sverige, Norden och övriga världen. Varje tema innehåller både sakprosa och…
Köp här

Isbn: 9789152362495

Utgivningsår:20230206

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152350614

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152350621

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Maria Heimer

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under hela vår livstid omges vi av normer som vi måste förhålla oss till. Det kan till exempel handla om vad vi gör, vad vi har på oss, vem vi är, hur vi ser ut och vem vi är tillsammans med. Var och en har rätt att få utvecklas som den unika individ den är och inte begränsas av normer. Normkreativitet i barn- och…
Köp här

Isbn: 9789170188138

Utgivningsår:20180206

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152311523

Utgivningsår:20110509

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Heimer

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Texter Direkt är en antologi för åk 7-9 och ingår i läromedelsserien Svenska Direkt. Texter Direkt kan användas tillsammans med de andra böckerna i serien eller helt fristående. Texter Direkt är indelad i tio teman: Att växa upp, Vänskap, Kärlek, Dagböcker, Val i livet, Hot och mobbning, Främlingsfientlighet, Ilska,…
Köp här

Isbn: 9789152303467

Utgivningsår:20110222

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152321591

Utgivningsår:20131002

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152304105

Utgivningsår:20110509

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Heimer, Karin Herlitz

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Läsförståelse Steg 1–3 är en serie som ger eleverna träning i att läsa och förstå olika genrer inom texttyperna; berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. Texterna är elevnära och aktuella med såväl nyskrivna texter som textutdrag. Fyra allmänmänskliga teman går som en röd tråd…
Köp här

Isbn: 9789144158846

Utgivningsår:20230302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Maria Heimer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Högläsning – läsutveckling från teori till praktik är en bok om läsning. Boken är indelad i två delar, den första delen är teoretisk och tar upp fakta, forskning och studier om högläsning, läsning på egen hand, lässtrategier och genrepedagogik. Det görs även nedslag i några pågående läsfrämjande insatser i Sverige.…
Köp här

Isbn: 9789188099617

Utgivningsår:20160419

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Läskunnighet är nyckelkompetensen för ett framgångsrikt liv. Att lära sig läsa och att utveckla läsförståelse och läsmotivation är avgörande för det livslånga lärandet, för framgång i arbetslivet och för att kunna engagera sig i samhället. Den som inte kan ta till sig information ställs utanför samhället.…
Köp här

Isbn: 9789144153032

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk uppstår i mötet mellan människor. Språket utvecklas bäst tillsammans med andra. Eleverna lär sig själva att framföra sina åsikter och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Målet är att alla ska våga och vilja ta för sig av det skrivna och talade ordet. Svenska…
Köp här

Isbn: 9789152312179

Utgivningsår:20120430

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Maria Ohlsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Få arbetsuppgifter i förskolan är så angelägna och betydelsefulla som att stötta och stimulera barnens språk. Språkutvecklande och språkstimulerande arbete är inte bara viktigt, det är dessutom roligt och kan till stora delar ske i den vardag som vi delar med barnen, både spontant och planerat. I ett språkutvecklande…
Köp här

Isbn: 9789144160061

Utgivningsår:20230321

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152312193

Utgivningsår:20130207

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Maria Heimer

Kategorier: Språk och lingvistik
Sök Direkt utgår från informationsprocessens åtta steg och är indelad i tre delar: ”Konsten att söka information”, ”Konsten att sammanställa och bearbeta information”, ” Konsten att pröva källors tillförlitlighet”. Eleverna får bland annat lära sig att söka, sovra och kritiskt…
Köp här

Isbn: 9789152317945

Utgivningsår:20150730

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Jennie Wilson, Niclas Fohlin, Solveig-Alma Halaas Lyster, Tove Berggren, Anna Ekerstedt, Marie Klangeryd, Camilla Hyrefelt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Krumelurkul – väck läslusten redan från start I Krumelurkul får vi följa vännerna Otis och Luna som bor i samma hus och börjar ettan tillsammans. Torsten Bengtssons underfundiga texter förvandlar vardagliga händelser till spännande äventyr med mycket värme och stor igenkänning. Lärarpaketet består av en tryckt…
Köp här

Isbn: 9789144161457

Utgivningsår:20230809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Isbn: 9789152312209

Utgivningsår:20130507

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

Köp här

Isbn: 9789152338544

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av:Tove Berggren, Maria Heimer, Anna Ekerstedt, Marie Klangeryd, Solveig-Alma Halaas Lyster, Niclas Fohlin, Jennie Wilson, Camilla Hyrefelt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
– väck läslusten redan från start I Krumelurkul får vi följa vännerna Otis och Luna som bor i samma hus och börjar ettan tillsammans. Torsten Bengtssons underfundiga texter förvandlar vardagliga händelser till spännande äventyr med mycket värme och stor igenkänning. LärarhandledningDen inledande delen i den tryckta…
Köp här

Isbn: 9789144168050

Utgivningsår:20230524

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Bim Wikström, Maria Heimer, Petra Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Läsförståelse Steg 1-3 tränar eleverna på att läsa och förstå olika genrer inom texttyperna; berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. Texterna är elevnära och aktuella med såväl nyskrivna texter som textutdrag. Fyra teman går som en röd tråd genom varje bok och kan användas…
Köp här

Isbn: 9789144167671

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Maria Heimer

Barn och unga läser allt mindre och färre timmar ägnas åt högläsning, både i förskolan/skolan och i hemmet. Med bristande läsförståelse följer en rad problem, både för individen och för samhället, och det läsfrämjande arbetet är därför av största vikt. Den här boken beskriver utifrån aktuell forskning hur du leder ett…
Köp här

Isbn: 9789144166490

Utgivningsår:20230724

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl-Johan Markstedt, Cecilia Peña, Maria Heimer

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska impulser 7 antologi innehåller texter som berör och engagerar unga människor. Den består av fem olika teman: Hjältar, Har du hört …?, Andra världar, Språk i förändring och Betydelsefulla författare i Sverige, Norden och världen. Varje tema innehåller både sakprosa och skönlitteratur. Till varje textutdrag…
Köp här

Isbn: 9789152357798

Utgivningsår:20211004

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Cecilia Peña, Lisa Eriksson, Laila M Guvå, Mikael Ekström, Daniel Boyacioglu

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus.
Köp här

Isbn: 9789152350638

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av:Petra Andersson, Maria Heimer, Bim Wikström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I Läsförståelse Steg 1-3 tränar eleverna på att läsa och förstå olika genrer inom texttyperna; berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. Texterna är elevnära och aktuella med såväl nyskrivna texter som textutdrag. Fyra teman går som en röd tråd genom varje bok och kan användas…
Köp här

Isbn: 9789144166902

Utgivningsår:20210913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB