Bläddra
Sökresultat för Marie Cronqvist... Rensa filter?

av: Håkan Arvidsson, Marie Cronqvist, Kristian Gerner, Erik Hedling, Klas-Göran Karlsson, Sara Kärrholm, Maria Larsson, Jens Ljunggren, Orvar Löfgren, Lina Sturfelt, Charlotte Tornbjer, Martin Wiklund, Johan Östling

Kategorier: Historia och arkeologi
“En mycket spännande och läsvärd bok.”Kristianstadsbladet “Ovanligt läsvärd”Dagens Nyheter Året var 1973. På tv visades Ingmar Bergmans succéserie Scener ur ett äktenskap och i tidningarna diskuterades betydelsen av Alexandr Solzjenitsyns bok Gulagarkipelagen. Militärjuntan tog makten i Chile…
Köp här

Isbn: 9789189116979

Utgivningsår: 20080618

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172035874

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Marie Cronqvist

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande intresseförskjutningar kan avläsas…
Köp här

Isbn: 9789188468321

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Håkan Arvidsson, Lisbeth Larsson, Kim Salomon, Marie Cronqvist, Agneta Edman, Sara Kärrholm, Lotta Johansson, Lena Malmberg, Stefan Nordqvist, Martin Wiklund

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789189116764

Utgivningsår: 20050112

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Marie Cronqvist

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet uppdatera mediestudiet. Förnyelsen sker inte…
Köp här

Isbn: 9789198196122

Utgivningsår: 20140820

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Åsa Bergström, Sara Kärrholm, Sofi Qvarnström, Laura Saarenmaa, Laura Saarenmaa

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789188168818

Utgivningsår: 20180530

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Marie Cronqvist, Alexander Maurits, Fredric Bauer, Anna Dahlgren, Cecilia Ferm Almqvist, Lotta Jons, Orvar Löfgren, Anders Persson, Aleksandra Popovic, Eva Sæther, Ulrike Schnaas, Helena Svensson, Ann-Christine Wennergren, Lisa Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I många forskares värld utgör seminarierummet en förtätad plats. Själva idén om det akademiska textseminariet är omhuldad, särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Seminariet är en väl förankrad arbetsform inom universitetet. Det är där de höga tankarna tänks och ventileras, det är där…
Köp här

Isbn: 9789170612190

Utgivningsår: 20160923

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Marie Cronqvist, Inge Jonsson, Berit Wells, Arto Penttinen, Lena Halldenius, Johan Tralau, Jonny Holmström, Miriam Salzer-Mörling, Lynn Åkesson, Thorleif Pettersson,

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Forskning och informationshantering Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Hållbara värden. Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft är den första i en ny serie årsböcker från Riksbankens Jubileumsfond. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i den forskning som bedrivs med stöd från stiftelsen. Varje bok behandlar ett övergripande tema och…
Köp här

Isbn: 9789170610530

Utgivningsår: 20080818

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Aylin Ahadi, Maria Björklund, Marie Cronqvist, Anna Ekwall, Lotta Gustafsson, Anneli Löfgren, Annika Olsson, Mia Rönnmar, Helena Sandberg, Blazenka Scheuer, Emma Sparr, Eva Sather, Lena Uller

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Hur skulle vi uppleva att färdas med ljusets fart? Vad är egentligen snabbmat? Varför blir nyheter så fort inaktuella? Vad kännetecknar en döende människas syn på väntan? Och vad är det som rör sig i filmjölken på vårt frukostbord? De tretton populärvetenskapliga essäerna i denna bok anknyter alla till begrepp som…
Köp här

Isbn: 9789170610608

Utgivningsår: 20081126

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB