Bläddra
Sökresultat för Marie Karlsson-Tuula... Rensa filter?

av: Marie Karlsson-Tuula

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I boken behandlas de ekonomiska brott som en gäldenär kan göra sig skyldig till vid konkurs och vid offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktion. Gäldenären kan begå brott när obestånd föreligger eller när påtaglig fara föreligger för att gäldenären kommer på obestånd och konkurs är nära förestående. De…
Köp här

Isbn: 9789172234031

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Michael Bogdan, Kerstin Calissendorff, Torgny Håstad, Bill Dufwa, Lars Gorton, Torkel Gregow, Johnny Herre, Marie Karlsson-Tuula, Jan Kleineman, Gustaf Lindencrona, Stefan Lindskog, Mikael Mellqvist, Göran Millqvist, Johan Munck, Jori Munukka, Mats Müllern, Annina Persson, Anne Ramberg, Jenny Söderlund, Fredrik Wersäll, Staffan Vängby

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789172234079

Utgivningsår: 20100913

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Mats Höglund, Marie Karlsson-Tuula, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst…
Köp här

Isbn: 9789139020356

Utgivningsår: 20190426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annina H. Persson, Marie Karlsson-Tuula

Behandlar förutsättningarna för företagsrekonstruktion, innehållet i ansökan, rättsverkningarna av inledandet av förfarandet, gäldenärens rådighet, rätt till kvittning, återvinning samt hantering av avtalsförhållanden. Såväl rekonstruktörens som borgenärernas roll diskuteras liksom lämpligt innehåll i…
Köp här

Isbn: 9789139006930

Utgivningsår: 20010918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marie Karlsson-Tuula

Såväl konkurslagstiftningen som lagen om företagsrekonstruktion beskrivs utförligt. Exempel på områden som behandlas är gäldenärens kontraktsförhållanden under konkurs resp. företagsrekonstruktion, frågan om ett konkursbo kan äga tillgångar, konkursgrunder och andra begrepp, konkursens rättsverkningar,…
Köp här

Isbn: 9789139006954

Utgivningsår: 20011022

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Boken syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet bl.a. i enrekonstruktionsplan och en rekonstruktörsberättelse. Vidare innehållerboken en instruktion som kan…
Köp här

Isbn: 9789139020653

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Marie Karlsson-Tuula

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 § i lagen om företagsrekonstruktion. Bestämmelsen reglerar…
Köp här

Isbn: 9789139020660

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC