Bläddra
Sökresultat för Martin Berglund... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789176789117

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Martin Berglund

Kategorier: Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Beskattning av stiftelser utgör ett speciellt område i inkomstskatterätten. Utgångspunkten är visserligen att stiftelser beskattas på samma sätt som andra juridiska personer, men till följd av stiftelsens särdrag har det på området utvecklats regler och principer som på olika sätt avviker från hur beskattningen…
Köp här

Isbn: 9789177371557

Utgivningsår: 20210802

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Martin Berglund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
När en individ rör sig över gränserna inom EU aktualiseras ofta frågor om hur EU-medlemsstaternas system för individbeskattning förhåller sig till EU-rättens principer om fri rörlighet. Ett grundläggande drag i inkomstskatterätten är att den stat där en person är bosatt (hemviststaten) beskattar personens globala…
Köp här

Isbn: 9789150624175

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: Uppsala Universitet

Mediatyp: BC

av: Hans Agné, Linda Berg, Martin Berglund, Michael Bergman, Mattias Dahlberg, Sverker Gustavsson, Åsa Hansson, Lars Jonung, Mats Persson, Sideek M Seyad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Drygt ett decennium efter att den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. De statsfinansiella problem som drabbat flera euroländer illustrerar bräckligheten i den ekonomiska och monetära unionens konstruktion. Skuldkrisen har tvingat länder som Grekland och Irland att begära omfattande…
Köp här

Isbn: 9789173590440

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Martin Berglund, Victor Dahlberg, Pegah Derakhshan, Alexander Warnolf

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176787106

Utgivningsår: 20081103

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788608

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB