Bläddra
Sökresultat för Martin Berglund... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789176789117

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Martin Berglund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
När en individ rör sig över gränserna inom EU aktualiseras ofta frågor om hur EU-medlemsstaternas system för individbeskattning förhåller sig till EU-rättens principer om fri rörlighet. Ett grundläggande drag i inkomstskatterätten är att den stat där en person är bosatt (hemviststaten) beskattar personens globala…
Köp här

Isbn: 9789150624175

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: Uppsala Universitet, Elanders

Mediatyp: BC

av: Hans Agné, Linda Berg, Martin Berglund, Michael Bergman, Mattias Dahlberg, Sverker Gustavsson, Åsa Hansson, Lars Jonung, Mats Persson, Sideek M Seyad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Drygt ett decennium efter att den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. De statsfinansiella problem som drabbat flera euroländer illustrerar bräckligheten i den ekonomiska och monetära unionens konstruktion. Skuldkrisen har tvingat länder som Grekland och Irland att begära omfattande…
Köp här

Isbn: 9789173590440

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Martin Berglund, Victor Dahlberg, Pegah Derakhshan, Alexander Warnolf

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176787106

Utgivningsår: 20081103

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788608

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Iustus, Edita

Mediatyp: BB