Bläddra
Sökresultat för Matilda Wiklund... Rensa filter?

av:Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Ingrid Bosseldal, Maria Bäcke, Annette Johnsson, Martin Malmström, Staffan Selander, Lina Spjut, Kurt Wicke, Matilda Wiklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
I dagens mediebrus verkar uttryck för populism, faktaresistens och antidemokratiska ideologier bli allt vanligare. En viktig uppgift för skola och högre utbildning är därför att förse elever, studenter och lärare med kritiska analysverktyg så att de kan sovra i informationsflödet. Diskursanalys är ett sådant verktyg…
Köp här

Isbn: 9789144135526

Utgivningsår:20210527

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Lorentz, Bosse Bergstedt, Helen Avery, Andreas Bergh, Lotta Björkman, Pirjo Lahdenperä, Johannes Lunneblad, Kerstin von Brömssen, Johan Söderman, Matilda Wiklund

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Svensk pedagogisk forskning har under ett flertal år utvecklat interkulturella perspektiv, såväl metodiskt som teoretiskt. Den har visat hur viktigt det är att skolorna i dagens mångkulturella samhälle fokuserar på att främja interkulturellt lärande. I denna antologi presenteras aktuell forskning. Bidragen visar att…
Köp här

Isbn: 9789144140872

Utgivningsår:20211118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Åke Grönlund, Matilda Wiklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan handlar just om att leda digitalisering på alla nivåer: Skolhuvudman, skolledare, lärare och elever. Den riktar sig främst till dig som har ansvar att på ett eller annat sätt leda skolutveckling i enlighet med förändrade styrdokument och…
Köp här

Isbn: 9789151101125

Utgivningsår:20180619

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Tomas Englund, Lars Erikson, Owe Lindberg, Agneta Linné, Jan Morawski, Kerstin Skog-Östlin, Ninni Wahlström, Matilda Wiklund

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Finns den goda läraren? Aktuell pedagogisk forskning understryker behovet av didaktisk kompetens hos lärare. Sådan kompetens beror i hög grad på kvaliteten på lärarens interaktion med eleverna, på hur hen förmår använda sina pedagogiska kunskaper till att skapa en god, fokuserad lärmiljö i vilken eleverna känner sig…
Köp här

Isbn: 9789171733832

Utgivningsår:20120903

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Gunnel Andersdotter, Cecilia Arensmeier, Jan-Magnus Enelo, Agneta Gustafson, Bernt Gustavsson, Bosse Jonsson, Henrik Nordvall, Sam Paldanius, Catarina Schmidt, Matilda Wiklund

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning för staten och för den enskilde. Men begreppet bildning innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. Nytta är något mer än endast krass ekonomisk…
Köp här

Isbn: 9789187351143

Utgivningsår:20130417

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Tomas Englund, Lars Erikson, Owe Lindberg, Agneta Linné, Jan Morawski, Kerstin Skog-Östlin, Ninni Wahlström, Matilda Wiklund

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Finns den goda läraren? Aktuell pedagogisk forskning understryker behovet av didaktisk kompetens hos lärare. Sådan kompetens beror i hög grad på kvaliteten på lärarens interaktion med eleverna, på hur hen förmår använda sina pedagogiska kunskaper till att skapa en god, fokuserad lärmiljö i vilken eleverna känner sig…
Köp här

Isbn: 9789171735768

Utgivningsår:20191001

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe, Matilda Wiklund

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om vad vetenskap är och är tänkt att hjälpa lärare att förstå och kritiskt reflektera över hur forskning kan bidra till att utveckla, utforma och utvärdera undervisningen.  Skolan ska vila på vetenskaplig grund, men vad innebär det i praktiken? Hur kan läraren förstå, värdera och använda…
Köp här

Isbn: 9789151106854

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC