Bläddra
Sökresultat för Mats Alvesson... Rensa filter?

av:Mats Alvesson, Stella Cizinsky

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Styrning och ledning i sjukvården har diskuterats mycket under de senaste åren. Stora offentliga organisationer kräver kunskap och insikter inom flera områden och man behöver förstå hur människor fungerar individuellt och i grupp. Därför är organisationskunskap en nödvändig grund för alla som vill verka inom…

Isbn: 9789144120195

Utgivningsår:20180712

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Ola Bergström, Piero Colla, Hervé Corvellec, Barbara Czarniawska, Lars Engwall, Lena Gerholm, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Rolf Lundin, Alf Rehn, Miriam Salzer Mörling, Emma Stenström, Jeanette Wetterström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär det att arbeta med en avhandling? Varför blir detta arbete en sådan viktig del av identiteten? Hur resonerar handledare? När och för vem blir avhandlingen ett livsverk? I boken reflekterar ett antal aktiva forskare över avhandlingsskrivande, inträdet i forskarkollektivet och självständig forskning. Den är…

Isbn: 9789144041889

Utgivningsår:20030606

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ledarskap – en interaktiv ansats är Libers senaste satsning inom den akademiska ledarskapslitteraturen och ger sig i kast med det moderna ledarskapet på ett utmanande sätt. Författarna – båda väl bevandrade i ämnet – beskriver ledarskapets historia pedagogiskt och underhållande fram till idag, och tar sig…

Isbn: 9789147129799

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar ställs man inför längs vägen? Boken följer ett försök att förändra ett företags organisationskultur.Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, uppgifter och fallgropar…

Isbn: 9789147111688

Utgivningsår:20141112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Maria Strannegård

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
En omfattande offentlig sektor – och inte minst skolan – är ifrågasatt och anklagas ofta för att fungera ineffektivt. Det råder tvivel kring svensk skolas förmåga att ge barn och unga en god och likvärdig utbildning. Skolinspektionen är den myndighet som ska utöva tillsyn och säkerställa att skolan fungerar i linje med…

Isbn: 9789144155333

Utgivningsår:20210719

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Ledarskap anses idag vara helt avgörande för organisationers framgångar. Men vad är ledarskap egentligen? Hur ser ledarskapsforskare och andra ”experter” på ledarskap och vad vet vi efter åtskilliga decennier och många tusen studier av ledare? Den här boken ger en nyanserad och mångsidig bild av ledarskapets betydelse…

Isbn: 9789147094929

Utgivningsår:20100803

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning och samhällsvetenskaplig metodologi. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En grundtanke i boken är att data alltid är tolkade och…

Isbn: 9789144046150

Utgivningsår:20070820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Daniel Ankarloo, Ola Fransson, Torbjörn Friberg, Michael Gustavsson, Bengt Göransson, Ylva Hasselberg, Sharon Rider, Steven Sampson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Våra universitet och högskolor är arenor för bildning, fritt tänkande, intellektuell utveckling och förkovran. Det är väl tanken hos de flesta av oss? Men ser det ut så på våra svenska lärosäten? I denna antologi rapporterar och analyserar ett antal lektorer och professorer inifrån svenska universitet och högskolor.…

Isbn: 9789178448340

Utgivningsår:20120718

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Att utöva ledarskap är ofta svårt. Inte sällan krackelerar eller kull­kastas försök att leva upp till tjusiga ledarskapsideal.Boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och den bökiga verklig­heten snarare än ledarskapsfantasier i en perfekt värld. Även om chefer gärna vill se sig som ledare med ambitioner att…

Isbn: 9789144107998

Utgivningsår:20150529

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vad kännetecknar kunskapsintensiva arbeten och organisationer? Hur bör vi se på ledarskap och styrning i dessa företag? Fungerar standardmodeller och ”vanliga” managementkoncept här? Vilket nytänkande fordras?Läs merFörfattaren behandlar ett antal teman: knowledge management, HRM, marknadsföring av kunskapsföretag och…

Isbn: 9789147073856

Utgivningsår:20041104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Martin Blom, Stefan Sveningsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ett reflexivt ledarskap handlar om att överväga vad vi menar med ledarskap, vad det kan göra och inte göra, när det kan fungera och när det inte är bästa alternativet. Författarnas ambition är att uppmuntra chefer och andra att tänka både bredare och djupare om hur man bäst samordnar arbete i moderna organisationer. I…

Isbn: 9789144116785

Utgivningsår:20170530

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Kommunikation, makt och organisation handlar om hur makt uttrycks i kommunikativt handlande i företag och i andra organisationer. Makt är inte minst en fråga om att påverka och definiera människors föreställningar om sig själva och sin omvärld. Hur verklighets- och identitetsuppfattningar förmedlas är centralt för att…

Isbn: 9789144093970

Utgivningsår:20140306

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende
Organisationskultur och ledning är en bred och delvis kritisk introduktion till området organisationskultur. Ett syfte är att visa kulturperspektivets användbarhet inom ett brett spektrum av organisations-, lednings- och arbetslivsfält. Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller bl.a. nya kapitel och…

Isbn: 9789147111893

Utgivningsår:20150331

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stanley Deetz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kritiskt tänkande brukar hävdas vara centralt i all akademisk verksamhet. En huvuduppgift för samhällsvetenskapen är att kritiskt undersöka sociala institutioner, idéer och praktiker. Flertalet tunga samhällsvetenskapliga forskare omfattas också av en kritisk ambition, exempelvis Habermas, Foucault, Bourdieu och…

Isbn: 9789144011653

Utgivningsår:20000602

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Idén om varumärket väger idag tyngre än hur bra en organisation faktiskt är. Vi lever i en tid då viljan att låta bra förhindrar organisationer från att vara bra. Vår tids människa och arbetsliv präglas av en märklig blandning av tjusiga ambitioner – titelinflation, värdegrundsprat och polerade sociala…

Isbn: 9789189139640

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Stefan Sveningsson, Johan Alvehus, Lars Bengtsson, Martin Blom, Yvonne Due Billing, Ulf Elg, Tony Huzzard, Dan Kärreman, Matts Kärreman, Susanne Lundholm, Jens Rennstam, Peter Svensson, Nadja Sörgärde, Robert Wenglén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuffa krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö och mångfald samt följa…

Isbn: 9789144122069

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vad är postmodernism? Hur kan man använda postmodernism inom samhällsvetenskaplig forskning? Hur kan samhällsvetenskaplig forskning bli mer kreativ? Boken innehåller en översikt över postmoderna teman och utvärderar hot och möjligheter med postmodernistiskt tänkande.Läs merFörfattaren utvecklar idéer om hur ett…

Isbn: 9789147065776

Utgivningsår:20030617

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, André Spicer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit dumhetsmaskiner. Gång på gång ser vi hur annars smarta personer slutar tänka och börjar göra ogenomtänkta saker. De slutar ställa kritiska frågor och bryr sig inte om konsekvenserna av sina handlingar. I stället för komplext tänkande får vi urvattnad jargong…

Isbn: 9789188589019

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Benedikte Borgström, Jenny Helin, Maria Norbäck, Elena Raviola, Mats Alvesson, Ester Barinaga, Sara Beischer, Nina Björk, Annelie Bränström Öhman, Barbara Czarniawska, Matilda Dahl, Hanna Hallgren, Anette Hallin, Lisen Kebbe, Anette Nyqvist, Roland Paulsen, Cecilia Roos, Göran Rosenberg, Alexander Styhre, Torkild Thanem

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina arbetsprocesser och…

Isbn: 9789144106151

Utgivningsår:20150424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Martin Blom, Andreas Jansson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste trettio åren har värdegrunder blivit ett oundgängligt inslag i varje företagskultur. Detta huvudsakligen svenska begrepp är nu lika vanligt på arbetsplatser runt om i landet som gratis kaffe. Men kan verkligen några vaga värdeord lösa de problem som finns inom organisationskulturer? Och ger de stora…

Isbn: 9789189139671

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Nils Brunsson, Johan Alvehus, Mats Alvesson, Björn Axelsson, Erik Bjurström, Bino Catasús, Karin Holmblad Brunsson, Håkan Håkansson, Anders Ivarsson Westerberg, Bengt Jacobsson, Bengt Johannisson, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Johnny Lind, Maria Mårtensson, Olov Olson, Lars Strannegård, Elisabeth Sundin, Stefan Tengblad, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Isbn: 9789186203559

Utgivningsår:20100526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Ledarskap – en interaktiv ansats är Libers senaste satsning inom den akademiska ledarskapslitteraturen och ger sig i kast med det moderna ledarskapet på ett utmanande sätt. Författarna – båda väl bevandrade i ämnet – beskriver ledarskapets historia pedagogiskt och underhållande fram till idag, och tar sig…

Isbn: 9789147129799

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Rohlin, Jörgen Hansson, Lars Marmgren, Agneta Karlsson, Katarina Billing, Göran Wiklund, Thomas Sewerin, Bengt Erixon, Krister Esping, Jonas Janebrant, Margaretha Steding, Kajsa Ek, Margareta Marmgren, Åsa Lilja, Birgitta Sahlén, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Isbn: 9789186312107

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson, Yvonne Due Billing

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Kön (genus) är en viktig dimension i organisationers struktur och praktik, även om temat ofta marginaliseras i organisationsteori och företagsledning. Kön och organisation ger ett brett könsperspektiv på organisationer, ledning och arbetsliv. Författarna visar hur idéer om kön kan ge centrala insikter om hur människor…

Isbn: 9789144059389

Utgivningsår:20110510

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Isbn: 9789173896627

Utgivningsår:20190227

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Vision, kompetens, tillit, kunskapssamhället. Språket skvallrar om högtflygande ambitioner i dagens politik, arbetsliv och organisationer. Men gör de skäl för sina namn? Idén om varumärket väger idag tyngre än hur bra en organisation faktiskt är. Vi lever i en tid då att låta bra förhindrar organisationer att vara…

Isbn: 9789188589521

Utgivningsår:20190923

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Konsumtion och konsumism Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositioner, utbildning och konsumtion – i allt högre grad handlar om ett nollsummespel. Varumärkta produkter uttrycker identitet och tjusighet. Men mycket av detta är­ ­substanslöst prat och…

Isbn: 9789173892308

Utgivningsår:20101101

Utgivare: Atlas

Mediatyp: EA

av:Mats Alvesson, Dan Kärreman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
God samhällsvetenskap innehåller två element – skapande av mysterier och lösning av dessa mysterier. Låter det mystiskt? I den här boken förklaras hur man kan bygga upp samhällsvetenskaplig forskning på ett sätt som liknar en god detektivhistoria.God samhällsvetenskap innehåller två element – skapande av mysterier och…

Isbn: 9789147097555

Utgivningsår:20120420

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, André Spicer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit dumhetsmaskiner. Gång på gång ser vi hur annars smarta personer slutar tänka och börjar göra ogenomtänkta saker. De slutar ställa kritiska frågor och bryr sig inte om konsekvenserna av sina handlingar. I stället för komplext tänkande får vi urvattnad jargong…

Isbn: 9789178197224

Utgivningsår:20200424

Utgivare: Fri Tanke förlag

Mediatyp: EA

av:Stefan Sveningsson, Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vad rör sig i huvudet på en chef och vad handlar chefsliv om i moderna organisationer? I boken gestaltas modernt chefskap utifrån hur chefer själva tänker och tycker om chefsarbetet. Vad är det som lockar med att vara chef? Vilka är fallgroparna och utmaningarna som ofta gör chefsjobbet problematiskt? Hur utvecklar och…

Isbn: 9789144096131

Utgivningsår:20140207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson,

Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Individer, yrkesgrupper och organisationer ägnar allt mer kraft åt att förse tillvaron med en guldkant. Detta samtidigt som kampen om godbitarna yrkespositioner, utbildning och konsumtion i allt högre grad handlar om ett…

Isbn: 9789173893336

Utgivningsår:20081204

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Susanne Lundholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det moderna arbetslivet ställer höga krav på individen. Det gäller att prestera och vara effektiv, men lika viktigt tycks det, är jakten på status, inflytande och respekt. Kort och gott handlar det om att vara någon – att odla en positiv (yrkes)identitet – och i denna bok vill vi undersöka frågor som rör arbete och…

Isbn: 9789144096759

Utgivningsår:20140128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Isbn: 9789173892094

Utgivningsår:20060517

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Konsumtion och konsumism Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositioner, utbildning och konsumtion – i allt högre grad handlar om ett nollsummespel. Varumärkta produkter uttrycker identitet och tjusighet. Men mycket av detta är­ ­substanslöst prat och…

Isbn: 9789173899277

Utgivningsår:20110221

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

Isbn: 9789144008462

Utgivningsår:19990601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Ann-Sofie Köping Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Denna bok ger ett inträngande och levande porträtt av reklamarbete, reklambyråer och kundrelationer i reklambranschen. Den är baserad på en djupstudie av en reklambyrå samt intervjuer med företrädare för andra byråer och centralt placerade företrädare för branschen. Boken tar upp arbetssätt, reklambranschens kultur,…

Isbn: 9789144100043

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Mats Alvesson, Martin Blom, Andreas Jansson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste tjugo åren har allt fler chefer och medarbetare i svenska organisationer börjat svänga sig med ordet värdegrund. Detta huvudsakligen svenska begrepp har blivit lika vanligt som gratis kaffe på arbetsplatser runt om i landet. Men värdegrundsarbete är inte oproblematiskt. Det leder inte bara, om ens…

Isbn: 9789180203814

Utgivningsår:20210901

Utgivare: Fri Tanke förlag

Mediatyp: EA

av:Mats Alvesson, Jörgen Sandberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken tar upp och konfronterar dominerande och alternativa synsätt på samhällsvetenskaplig forskning genom en metaforansats. Den beskriver en rad förhållanden som till exempel forskarkollektiv, forskaridentitet, syn på design, data, tolkning och skrivande, och pekar på hur vi kan undgå låsande konventioner och tänka…

Isbn: 9789144155227

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Individer, yrkesgrupper och organisationer ägnar allt mer kraft åt att förse tillvaron med en guldkant. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositioner, utbildning och konsumtion – i allt högre grad handlar om ett…

Isbn: 9789147086245

Utgivningsår:20060703

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Ola Bergström, Piero Colla, Hervé Corvellec, Lars Engwall, Lena Gerholm, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Rolf Lundin, Alf Rehn, Miriam Salzer Mörling, Emma Stenström, Jeanette Wetterström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär det att arbeta med en avhandling? Varför blir detta arbete en sådan viktig del av identiteten? Hur resonerar handledare? När och för vem blir avhandlingen ett livsverk? I boken reflekterar ett antal aktiva forskare över avhandlingsskrivande, inträdet i forskarkollektivet och självständig forskning. Den är…

Isbn: 9789144064383

Utgivningsår:20030606

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA