Bläddra
Sökresultat för Mats Benner... Rensa filter?

av: Louise Bringselius, Magnus Adenskog, Mats Benner, Andreas Bergh, Jonna Bornemark, Lotta Dellve, Patrik Hall, Monica Lindgren, Johann Packendorff, Vilhelm Persson, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Tillit till människors omdöme är grundläggande i demokratin och avgörande för att organisationer och samhällen ska bli framgångsrika. Särskilt viktig är tilliten till de medborgare och professioner som möts i kärnuppdraget. Genom att utgå från behoven i medborgarmötet, i stället för att detaljstyra på långt avstånd,…
Köp här

Isbn: 9789144150963

Utgivningsår: 20211105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Benner, Sven Widmalm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Kunskap finns överallt och ses i allmänhet som något gott, som en progressiv kraft i kampen mot sjukdomar, klimatförändringar och materiell knapphet. Men det finns också områden där kunskapen är omstridd och där den betraktas som en farlig resurs. Denna bok förmedlar breda perspektiv på kunskapen som en kraftfull…
Köp här

Isbn: 9789147096213

Utgivningsår: 20110217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mats Benner, Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, _Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Sverker Sörlin, Martin Wallin, Sven Widmalm

Utan att positionera sig klokt och framgångsrikt i forskningens globala strukturomvandling kommer svensk forskning att successivt förlora kapacitet på alla plan, skriver Mats Benner och Sverker Sörlin i inledningen till Forska lagom och vara världsbäst. Hela kunskapssystemet globaliseras och alla typer av resurser…
Köp här

Isbn: 9789185695751

Utgivningsår: 20081119

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Benner

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Mats Benners bok The Politics of Growth är en insiktsfull granskning av de ekonomiska tillväxtstrategier som gällt i svensk politik sedan introduktionen av den svenska modellen på 1930-talet och fram till inträdet i EU. Benner analyserar den ekonomiska tillväxtpolitik som möjliggjort och kompletterat både…
Köp här

Isbn: 9789179241049

Utgivningsår: 19970901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Barbro Beck-Friis, Mats Benner, Klas Eklund, Viveca Ax:son Johnson, Helena Jonsson, Emanuel Karlsten, Qaisar Mahmood, Tobias Nielsen, Eva Nordmark, Maria Oskarson, Johan Rockström, Bo Rothstein, Mernosh Saatchi, Nima Sanadaji, Emma Stenström, Jesper Strömbäck, Emma Stenström, Lars Trädgårdh, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…
Köp här

Isbn: 9789186815813

Utgivningsår: 20121227

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Mats Benner

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi ser ett växande och allt spretigare kunskapssystem, med en svindlande expansion av antalet studenter, forskare, kunskapsmiljöer, kunskapsformer och kunskapsanspråk. Kunskapens värld är en basar snarare än ett tempel, en marknadsplats snarare än ett kloster. Men också marknaden behöver sina gränser och sina normer…
Köp här

Isbn: 9789186815950

Utgivningsår: 20130104

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av: Arthur Bienenstock, Sylvia Schwaag Serger, Mats Benner, Anne Lidgard

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Universiteten och högskolorna är verksamma i en snabbt föränderlig värld. Än så länge står sig de svenska universiteten förhållandevis bra i den internationella konkurrensen men de sätts under allt hårdare press. Svenska universitet och högskolor spelar en viktig roll i det svenska samhället och kraven på att de ska…
Köp här

Isbn: 9789186949549

Utgivningsår: 20140305

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Jesper Strömbäck, Johan Rockström, Viveca Ax:son Johnson, Lars Trägårdh, Tobias Nielsén, Emma Stenström, Mernosh Saatchi, Nima Sanandaji, Eva Nordmark, Helena Jonsson, Mats Benner, Klas Eklund, Emanuel Karlsten, Ingela Wadbring, Stina Westerberg, Peter Örn, Barbro Beck-Friis, Bo Rothstein, Maria Oskarson, Qaisar Mahmood, Pekka Mellergård

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel? Svaren är så klart…
Köp här

Isbn: 9789187419034

Utgivningsår: 20130103

Utgivare: Volante

Mediatyp: EA

av: Anna Tunlid, Sven Widmalm, Mats Benner, Veronica Brodén Gyber, Francis Lee

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskaplig forskning
Förväntningarna på naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning är högt ställda i dagens samhälle. Statliga och privata finansiärer, näringsliv och allmänhet förväntar sig att de stora resurser som satsas på forskningen ska ge ny grundläggande kunskap men även skapa ekonomisk tillväxt och förbättra livskvalitet…
Köp här

Isbn: 9789188168429

Utgivningsår: 20160822

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Anders Neergaard, Mats Benner, Drude Dahlerup, Pia Forsberg, Peo Hansen, Ylva Stubbergaard, Håkan Thörn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det centrala temat för denna bok är förändringar i formerna för kollektiv organisering och i kollektiva strategier för politiskt inflytande. Utvecklingen pekar på att det politiska samtalet i ökande utsträckning förs oberoende av traditionella arenor där politiska partier värvar röster från medborgare som deltar i…
Köp här

Isbn: 9789144037615

Utgivningsår: 20000104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Mats Benner

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vetenskapens samhälleliga betydelse har ökat väsentligt de senaste decennierna. Det syns i framväxten av högteknologisk industri som IT, telekommunikation och bioteknik, i kartläggningen av människans gener och i de vetenskapliga bedömningarnas betydelse för hanteringen av galna ko-sjukan. Många olika intressen slåss…
Köp här

Isbn: 9789157803788

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Mats Benner, Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Olof Hallonsten, Anna Jonsson, Mikael Klintman, Mari Kågström, Eugenia Perez Vico, Peter Svensson, Katarina Wadstein MacLeod, Kajsa Lindberg, Sven Widmalm, Johan Östling

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Denna essäsamling syftar till att belysa och diskutera hur kunskap förstås och genereras i gränslandet mellan akademi och praktik. I detta gränsland utspelar sig en kamp om kunskap en kamp som ofta färgas av förenklade, extrema bilder av forskaren som antingen isolerad i ett elfenbenstorn eller frivolt minglande på…
Köp här

Isbn: 9789173591454

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805348

Utgivningsår: 20081219

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Mats Benner, Staffan Laestadius, Bjørn T. Asheim, Birgitta Södergren, Magnus Klofsten, Åsa Lindholm Dahlstrand, Åke Uhlin, Arne Eriksson, Per Frankelius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Dagens ekonomi är kunskapsintensiv och snabbt föränderlig. Ekonomisk tillväxt är alltmer beroende av innovationer, av nya idéer, produkter och sätt att producera, marknadsföra och konsumera. Några exempel på innovationer som förändrat vår värld är elektriciteten, lasern, informationsteknologin och Internet. Men…
Köp här

Isbn: 9789144043661

Utgivningsår: 20051123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC