Bläddra
Sökresultat för Mats Johansson... Rensa filter?

av: Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, Pia Andersson, Ingela Beck, Ingrid Bolmsjö, Magnus Broström, Mats Christiansen, Synneve Dahlin Ivanoff, Iréne Ericsson, Evy Gunnarsson, Amanda Hellström, Ingela Henoch, Mats Johansson, Clary Krekula, Ulla Molander, Annette Nygårdh, Ulrika Olsson Möller, Pia Petersson, Ann-Marie Rydholm Hedman, Margareta Rämgård, Lars Sonde, Anna Strömberg, Martina Summer Meranius, Märtha Sund-Levander, Albert Westergren

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 27 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. De flesta författare har sin utgångspunkt i omvårdnad, men bland författarna återfinns även företrädare för medicin, oral hälsa, kulturgeografi, filosofi, socialt arbete,…
Köp här

Isbn: 9789144102795

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gudbjörg Erlingsdóttir, Helena Sandberg, Martin Berg, Barbara Czarniawska, Mats Johansson, Ericka Johnson, Karin Jonnergård, Titti Mattsson, Åsa Mäkitalo, Lena Petersson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Införandet av e-hälsotjänster beskrivs som ett paradigmskifte som ska öka patienters delaktighet, valfrihet och makt samt ge ökad transparens i vården. Budskapet är att framtida vårdbehov ska tillgodoses utan ökade resurser och att e-hälsa är en del av lösningen. I boken På tal om e-hälsa görs en nödvändig nyansering…
Köp här

Isbn: 9789144120768

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Andtbacka, Mats Johansson

Den här guideboken tar dig med till 30 natur- och kulturmiljöer i Göteborgsområdet, från kust till inland. De presenteras med informativa texter, fotografier och kartor. En del områden ligger stadsnära, andra ute på landet. Här finns kustmiljöer, skogar, artrika naturreservat, kulturmarker och stadsnära…
Köp här

Isbn: 9789170296253

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Tre Böcker Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Andtbacka, Mats Johansson

Denna guidebok visar vägen till några av de finaste natur- och kulturmiljöerna i Göteborgsområdet. Trettio utflyktsmål beskrivs med informativa texter, vackra bilder och praktiska områdeskartor. En del områden är välkända, andra mindre kända. Några är stadsnära, andra ligger ute på landsbygden. I guiden finner du…
Köp här

Isbn: 9789170295058

Utgivningsår: 20021203

Utgivare: Tre Böcker Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson, Peter Malmsten

Vår tid är besatt av kommunikation. Utvecklingen inom teknik, medier, ekonomi och politik har medfört att kommunikation nu genomsyrar allt fler samhällsområden. Förståelse för hur vi kommunicerar blir en allt viktigare kunskap. Med utgångspunkt i samhällets utveckling och nutidens trender presenterar författarna en ny…
Köp här

Isbn: 9789127107342

Utgivningsår: 20090810

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Linus Broström (red.), Mats Johansson (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Respekt för individens självbestämmande är idag en ledstjärna inom vård och omsorg. Samtidigt är många människors förmåga att fatta beslut nedsatt. När är en person alltför ung, sjuk eller skadad för att kunna ta ansvar för sin situation? Om en person helt saknar beslutsförmåga måste en ställföreträdare gå in och fatta…
Köp här

Isbn: 9789140677822

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I OCH MED DET RYSKA aggressionskriget i Ukraina har säkerhetsordningen i Europa brutits. Drömmarna om en demokratisk utveckling i Ryssland är sedan länge krossade. I stället möts Putin nu av hårda ekonomiska sanktioner, samtidigt som Finland och Sverige närmar sig Nato-medlemskap. Tankesmedjan Frivärlds grundare MATS…
Köp här

Isbn: 9789177033158

Utgivningsår: 20220524

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson, Satu Manninen

Kategorier: Språk och lingvistik
English Linguistics. Introduction to Morphology, Syntax and Semantics gives a thorough, yet easily accessible introduction to the main branches of English linguistics. The book is aimed at beginning and intermediate students of English who have little or no previous experience in doing linguistics, and who are expected…
Köp här

Isbn: 9789144053424

Utgivningsår: 20120316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Det började en januaridag år 1689 när unge Olof Nilsson från gården Ristakan i Långseruds socken, direkt från självaste kung Karl XI, tog emot uppdraget att tjänstgöra som Lönnskogs indelte soldat. Från denna dag följde 215 år där arton män avlöste varandra att axla uppgiften. Utvalda av traktens bönder klädde de sig i…
Köp här

Isbn: 9789198012002

Utgivningsår: 20120125

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militärhistoria Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
”Nu kommer Lönn och ska ha sin lön”, var ord som den nyantagne indelte soldaten för Lönnskogs rote, Andreas Andersson, inte ville höra när han kom gående över roteböndernas gårdstun. Den muntliga traditionen berättar att han var föga road av att man gjorde sig lustig på hans bekostnad. Han bad därför om att få byta ut…
Köp här

Isbn: 9789198012033

Utgivningsår: 20190626

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Historia Historia och arkeologi Sanna berättelser Sanna berättelser: krig
Föga anade Anders Lönns hustru Kierstin Jansdotter, den där dagen i slutet av februari 1807, att det hon sa så bestämt skulle leva kvar för evigt. “Lönn, han går hem han!”, så hon mest för att få tyst på invånarna i grannbyn, som hon tyckte var lite väl stolta över sin unge soldat när Lönnskogs och Stenbyns…
Köp här

Isbn: 9789198012026

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Löntorpet

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Berättelsen Tvång är en ungdomsbok som handlar om tvångstankar/tvångshandlingar. Berättelsen fyller ett viktigt behov och grundbudskapet är att det är viktigt att ha någon att prata med om detta svåra, som också är belagt med så mycket skamkänslor. Huvudpersonen heter Lina och har det jobbigt, men får fint stöd av…
Köp här

Isbn: 9789188195821

Utgivningsår: 20191015

Utgivare: Kikkuli Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Mats Johansson är en av de stora teatercheferna under andra halvan av 1900-talet. Alltifrån den första anställningen på Helsingborgs stadsteater 1945 fram till 1999 svarade han för verksamheten vid ett flertal av landets främsta teatrar: i Malmö, Göteborg och Rikstetatern. Han var ansvarig för teatrarna i Göteborg…
Köp här

Isbn: 9789173313933

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Per Mattsson ser upp till sin äldre bror Nils. Särskilt som brodern fått tjänst som indelt soldat och inte längre behöver tjäna dräng och tvingas låta sig bli hunsad av krävande husbönder. Per har följt med sin ogifte bror till Blixbols soldattorp för att hjälpa honom med sysslorna. Där får han höra Nils berätta om…
Köp här

Isbn: 9789198012019

Utgivningsår: 20131009

Utgivare: Löntorpet

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Efter folkomröstningarna har en kollektiv tystnad brett ut sig över tidigare engagemang för och emot EU. Under tiden rullar utvecklingen på “där nere”. Medan svenskarna tittar bort. Sverige måste höja blicken och rösten för att kunna påverka Europaagendan, skriver Mats Johansson i sin kontroversiella analys…
Köp här

Isbn: 9789189449817

Utgivningsår: 20050822

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Ydstedt, Per Bylund, Nils Karlson, Ulla Hamilton, Dick Kling, Ulf Jakobsson, Janerik Larsson, Johan Johansson, Danne Nordling, Lars Anders Johansson, Lars Tobisson, Mats Johansson, Carl-Johan Westholm, Anna Kinberg Batra

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Hösten 2013 har det gått 30 år sedan 100 000 personer tågade från Humlegården till riksdagen för att protestera mot det socialdemokratiska förslaget om löntagarfonder. Hur kunde ett försök att socialisera näringslivet som var så radikalt att det italienska kommunistpartiet förkastade en likartad idé gå så långt? Varför…
Köp här

Isbn: 9789198098716

Utgivningsår: 20131125

Utgivare: Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Gustaf Ander (1912 2000) är en av Sveriges legendariska tidningsägare genom tiderna. Under mer än 60 år utvecklade han familjeföretaget Nya Wermlands-Tidningen i Karlstad till en av landets största och mest lönsamma mediekoncerner med idag tolv tidningar. Här berättas historien om 170 år av publicistik, ekonomi och…
Köp här

Isbn: 9789189449909

Utgivningsår: 20060921

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Ydstedt, Amanda Wollstad, Hugo Fiévet, Torsten Elofsson, Blanche Jarn, Joakim Tholén, Jan-Olof Bengtsson, Mats Johansson, Fredrik Y. Törn, Örjan Hultåker, Anders Eriksson, Alexandra Ivanov, Hugo Selling, Sten Niklasson, Per Hagwall, Rebecca Weidmo Uvell, Peter J Olsson, Callis Amid, Jacob Lundberg, Krister Thelin, Hans von Corswant

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Isbn: 9789198098754

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Man kunde gilla både Rolling Stones och Gösta Bohman. Fler bar studentmössa än svart basker. Den svenska flaggan var populärare än den röda med hammaren och skäran. De flesta blev inte vänsterextremister 1968. Det gick att ha kul också som demokrat och liberal. För 30 år sedan stod striden het mellan olika idéer och…
Köp här

Isbn: 9789175663951

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Mats Johansson är ordförande för den utrikespolitiska tankesmedjan frivärld och fristående kolumnist i Svenska Dagbladet. Denna pocketutgåva innehåller fyra nyskrivna kapitel som skildrar utvecklingen i Ryssland fram till sommaren 2016. På kollisionskurs med tidigare svenskt tänkande Daniel Braw i Barometern Den är i…
Köp här

Isbn: 9789177030263

Utgivningsår: 20160907

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Maria Ludvigsson, Maria Rankka, Mats Johansson, Rebeccca Weidmo Uvell, Krister Thelin, Claes Arvidsson, Sanna Rayman, Tove Lifvendahl

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Något större finns knappast för en politiskt engagerad person än att av sin partiledare och statsminister bli ombedd att dela ansvaret för rikets styrelse. Gemensamt för kvinnorna som porträtteras – förutom att alla är moderater – är just att de har varit statsråd med allt vad det innebär i form av omänskligt långa…
Köp här

Isbn: 9789163937057

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Sällskapet för moderata kvinnors historia

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Maskrosen blev en symbol i svensk politik när miljöpartiet bildades 1981. Det tog sju år för Gahrton & Co att komma in i riksdagen i det s k säldödsvalet 1988. Sedan dess har tillvaron för de grönas parti varit skakig, i Sverige som i flera andra länder. Miljöengagemanget utgör fortfarande partiets…
Köp här

Isbn: 9789175664217

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det var inte alltid så enkelt att vara höger 1968. Men, konstaterar Mats Johansson, motvinden var karaktärsdanande.De svarta åren är Mats Johanssons minnen av 1968. Han berättar om en vänster som gick vilse i jakten på rätt bokstavskombination. Och om en höger som i skuggan av storpolitike vann makten över…
Köp här

Isbn: 9789177031161

Utgivningsår: 20180423

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Sovjetunionens sönderfall är 1900-talets största geopolitiska katastrof. Vladimir Putin (2005) Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 var ingen enskild händelse, utan ett i raden av övergrepp på stater bakom järnridån: arbetarupproret i Berlin 1953, Ungern 1956, Afghanistan 1979, Litauen och Tjetjenien på…
Köp här

Isbn: 9789175666457

Utgivningsår: 20081027

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kalla kriget 2.1 – onda imperiets återkomst, av Mats Johansson Efter det ryska aggressionskriget i Ukraina har säkerhetsordningen i Europa brutits. Säkerhetsläget kring Östersjön försämras och Sveriges försvar måste stärkas. Militärmanövrarna avlöser varandra och opinionen för och emot Nato mobiliseras. Till…
Köp här

Isbn: 9789187709845

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175668161

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: rysare och spökhistorier
Nu finns boken Farlig sömn på arabiska! Hur farlig kan en bibliotekarie bli? Eriks jullov har precis börjat när skolans bibliotekarie ringer och vill att Erik kommer och hämtar boken han har beställt. Men Erik har väl inte beställt någon bok …? I skolans korridorer är det tomt och ensligt och Erik tycker det är…
Köp här

Isbn: 9789178250103

Utgivningsår: 20190101

Utgivare: Nypon förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Medeltidsveckor, stadsvandringar, romaner, filmer och TV-serier. Vi lever i en tid då ett behov och ett intresse av historisk kunskap och vetande växer fram. Samtidigt finns en vurm för mystik och romantisering av det förgångna. Denna bok berättar om Göteborg och om den 12 000-åriga mänskliga historien i…
Köp här

Isbn: 9789170296802

Utgivningsår: 20100806

Utgivare: Tre Böcker Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det är inte i Lenins och Stalins Ryssland som journalister och advokater mördas, opposition fängslas, frivilligorganisationer förbjuds och medier underkastas statsledningen. Rättsstaten är upplöst, korruptionen har tagit över systemet. Från mordet på journalisten Anna Politkovskaja 2006 och advokaten Sergej Magnitskij…
Köp här

Isbn: 9789175669267

Utgivningsår: 20130220

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: rysare och spökhistorier
En natt när Anna kör hem på en öde skogsväg i sin A-traktor prejas hon av vägen av en enormt stor epatraktor. Av de äldre i stan får hon veta att det är Demonen som jagat henne … Demonen visar sig ibland på nätterna och vill rejsa. Anna bestämmer sig för att anta utmaningen och väntar in Demonen en snöig natt på…
Köp här

Isbn: 9789175678511

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Nypon förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Johansson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: rysare och spökhistorier
Adam har precis flyttat in i sin första lägenhet. Då känns det bra att han har en AI som gör allt tråkigt hushållsarbete. Han kallar henne Rut och hon är bra på att ta hand om hemmet och laga mat. Men det är något läskigt med henne. Och har hon inte börjat bete sig lite underligt? Adam känner sig övervakad och undrar…
Köp här

Isbn: 9789178253654

Utgivningsår: 20190901

Utgivare: Nypon förlag

Mediatyp: BB