Bläddra
Sökresultat för Mats Lindell... Rensa filter?

av: Lars Evertsson, Torsten Björkman, Mats Lindell, Lisbeth Lundahl, Lars Pettersson, Rafael Lindqvist, Kenneth Abrahamsson, Ingela Schånberg, Helén Strömberg, Jonas Olofsson, Magnus Svensson, Marita Larsson, Antony Lindgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144013923

Utgivningsår: 20001003

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Helén Strömberg, Marita Larsson, Rafael Lindqvist, Torsten Björkman, Ingela Schånberg, Lisbeth Lundahl, Jonas Olofsson, Lars Pettersson, Lars Evertsson, Antony Lindgren, Bengt Klefsjö, Jan Johansson, Kenneth Abrahamsson, Mats Lindell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vilken betydelse har yrkesutbildningen ur välfärdsynpunkt, för professionaliseringsmönster och för könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? På vilket sätt bidrar yrkesutbildningen till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och vilket inflytande har arbetsmarknadens parter haft över yrkesutbildningen? Detta är…
Köp här

Isbn: 9789144024417

Utgivningsår: 20001003

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Ryszard Szulkin, Dan Grannas, Anna Hag, Per Broomé, Maria Hammarén, Charles Edquist, Maths Isacson, Eva Oscarsson, Maria Hollmer, Rolf Ohlsson, Lennart Lennerlöf, Eva Silvén, Eric Giertz, Kurt Lundgren, Rune Åberg, Ewa Gunnarsson, Michael Tåhlin, Inga Hellberg, Erik Mellander, Eva Ellström, Carl le Grand, Gareth Rees, Ann-Katrin Bäcklund, Mats Lindell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till…
Köp här

Isbn: 9789144041360

Utgivningsår: 20021112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC