Bläddra
Sökresultat för Mats Wejdmark... Rensa filter?

av:Helene Grantz, Stina Lindblad, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Ammi Wohlin

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Den här boken vänder sig till lärare som undervisar vuxna i Svenska för invandrare (SFI), men övningarna går också bra att använda i undervisning för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Många av övningarna har sitt ursprung i boken Att lära in svenska ute, där de prövats och använts under många år, men i den här…

Isbn: 9789198380743

Utgivningsår:20190401

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av:Mats Wejdmark, Mia Bucht, Kajsa Molander, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Isbn: 9789197960052

Utgivningsår:20131120

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av:Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
Våra böcker > Serien att lära in ute > Leka och lära naturvetenskap och teknik ute Leka och lära naturvetenskap och teknik ute Målgrupp: ÅK F-3 Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Gun Jacobsson, Eva Persson, Anna Ekblad Om boken Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på…

Isbn: 9789198380767

Utgivningsår:20200301

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av:Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok. I boken finns också ett 30 sidor rikt…

Isbn: 9789198226652

Utgivningsår:20161026

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BC

av:Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok. I boken finns också ett 30 sidor rikt…

Isbn: 9789197960069

Utgivningsår:20140820

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

Isbn: 9789198380736

Utgivningsår:20190813

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av:Mats Wejdmark, Mia Bucht, Kajsa Molander, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Isbn: 9789198226683

Utgivningsår:20200101

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BC

av:Robert Lättman, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Helene Grantz, Stina Lindblad, Birgitta Sang

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Att lära in svenska ute Målgrupp: SVENSKA ÅK F-9 Författare: Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Stina Lindblad, Helene Grantz, Birgitta Sang. Om boken Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa…

Isbn: 9789198226690

Utgivningsår:20170101

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av:Kajsa Molander Gerd Strandberg, Robert Lättman-Masch Mats Wejdmark

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på…

Isbn: 9789197910897

Utgivningsår:20160619

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av:Robert Lättman, Mats Wejdmark

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att lära in ute året runt Boken Att lära in ute året runt, på över 300 sidor, beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och…

Isbn: 9789197910880

Utgivningsår:20131112

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av:Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Mia Bucht, Anna Aldén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att lära in matematik ute 2 Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok är på 256 sidor och…

Isbn: 9789197960038

Utgivningsår:20131112

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av:Mats Wejdmark, Robert Lättman, Kajsa Molander, Gerd Strandberg, Torsten Kellander

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på…

Isbn: 9789198226638

Utgivningsår:20161101

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av:Kajsa Molander, Gerd Strandberg, Torsten Kellander, Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Mia Bucht

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Play and learn mathematics outdoors E-book Ages: 2-8 Authors: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Torsten Kellander, Gerd Strandberg, Mia Bucht Mathematics is so much more than figures and numbers on a piece of paper. With the pre-school children it is perfectly suitable to work with the language,…

Isbn: 9789198226676

Utgivningsår:20221215

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: EA

av:Mats Wejdmark, Mia Bucht, Robert Lättman-Masch, Kajsa Molander, Carina Brage, Lotta Carlegård, Helene Grantz, Stina Lindblad, Eva Persson, Birgitta Sang, Ammi Wohlin, Lisa Behrenfeldt, Gordon Eadie, Anette Fredman, Josefine Gustafsson, Birgitta Jansson, Annika Manni

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
It gives us great pleasure to be able to share with you our experiences andmethods related to outdoor, place-based and environmental education in varioussubject areas. This book aims to provide teachers around the globe withmaterial that can build enthusiasm and interest in the environment and theoutdoors by…

Isbn: 9789198380781

Utgivningsår:20221215

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: EA