Bläddra
Sökresultat för Mattias Elg... Rensa filter?

av:Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson, Carina Brofeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid. Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska…

Isbn: 9789172512092

Utgivningsår:20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Mattias Elg

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Våra organisationer blir alltmer komplexa och det blir allt svårare att fatta kloka beslut om var utveckling av verksamheter bör sättas in. Samtidigt växer mängden data som är tillgänglig – och som kan hjälpa till att förstå vad som faktiskt sker i verksamheter och i samhället. Datarevolutionen har dock även lett till…

Isbn: 9789144153438

Utgivningsår:20220112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Quality Management. An Introduction is a multi-purpose book designed for both university students and practitioners. In the book, the authors elaborate on the fundamental principles of quality management by connecting it to relevant practices and methods. Why is this book important? Change and improvements,…

Isbn: 9789144132143

Utgivningsår:20200421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden
Kvalitetsutveckling – en översikt är avsedd för undervisning i ämnet på grundläggande och avancerad nivå, till exempel i kurser inriktade på organisatoriska frågor eller kvantitativa metoder för att stödja kvalitetsförbättringar. Boken kan också läsas av yrkesverksamma som vill lära sig mer om ämnet. Författarna…

Isbn: 9789144155463

Utgivningsår:20220214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Mattias Elg, Jörgen Eklund, Daniel Lundqvist, Peter Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I många sammanhang diskuteras i dag behovet av ett ledarskap som bättre kan främja medarbetares lärande och utveckling och därmed även verksamheters utveckling. Det innebär att nya krav och förväntningar riktas mot chefer i organisationer, exempelvis vad gäller förändrade arbetssätt och förändrad kompetens. Syftet med…

Isbn: 9789144111919

Utgivningsår:20160205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mattias Elg

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Våra organisationer blir alltmer komplexa och det blir allt svårare att fatta kloka beslut om var utveckling av verksamheter bör sättas in. Samtidigt växer mängden data som är tillgänglig – och som kan hjälpa till att förstå vad som faktiskt sker i verksamheter och i samhället. Datarevolutionen har dock även lett till…

Isbn: 9789144153438

Utgivningsår:20220114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carina Brofeldt, Marianne Sennehed Petersson, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Alla verksamheter, stora som små, behöver utvecklas för att inte stagnera eller i värsta fall helt försvinna. Kvalitetsarbete är ett utpräglat lagarbete – alla medarbetare måste vara aktiva och delta. Dessutom ska kvalitetsarbete vara en naturlig del av vardagen och inte något som sker en gång om året i samband…

Isbn: 9789172512108

Utgivningsår:20191031

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC