Bläddra
Sökresultat för Mattias Elg... Rensa filter?

av: Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson, Carina Brofeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid. Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska…
Köp här

Isbn: 9789172512092

Utgivningsår: 20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Quality Management. An Introduction is a multi-purpose book designed for both university students and practitioners. In the book, the authors elaborate on the fundamental principles of quality management by connecting it to relevant practices and methods. Why is this book important? Change and improvements,…
Köp här

Isbn: 9789144132143

Utgivningsår: 20200421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mattias Lundberg, Niclas Kaiser, Stefan Söderfjäll, Pernilla Forsberg Tiger, Anders Wahlberg, Louise Edberg, Johan Grant, Michael Catenacci, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Psykologi på jobbet är en praktisk handbok som ger dig vägledning och råd i en rad olika arbetspsykologiska frågor – allt från konflikter i arbetsgruppen, krishantering och rehabilitering efter en längre tids sjukskrivning till en mer proaktiv hantering kring förändringsprocesser, rekrytering och urval.Läs merDu…
Köp här

Isbn: 9789147111282

Utgivningsår: 20140117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Mattias Elg, Jörgen Eklund, Daniel Lundqvist, Peter Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I många sammanhang diskuteras i dag behovet av ett ledarskap som bättre kan främja medarbetares lärande och utveckling och därmed även verksamheters utveckling. Det innebär att nya krav och förväntningar riktas mot chefer i organisationer, exempelvis vad gäller förändrade arbetssätt och förändrad kompetens. Syftet med…
Köp här

Isbn: 9789144111919

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carina Brofeldt, Marianne Sennehed Petersson, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Alla verksamheter, stora som små, behöver utvecklas för att inte stagnera eller i värsta fall helt försvinna. Kvalitetsarbete är ett utpräglat lagarbete – alla medarbetare måste vara aktiva och delta. Dessutom ska kvalitetsarbete vara en naturlig del av vardagen och inte något som sker en gång om året i samband…
Köp här

Isbn: 9789172512108

Utgivningsår: 20191031

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC