Bläddra
Sökresultat för Media-Tryck... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188899712

Utgivningsår:20191113

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Lisa Källström

Kategorier: Språk och lingvistik
Finns nu en senare version med ISBN 978-91-88899-89-7.
Köp här

Isbn: 9789188899514

Utgivningsår:20190925

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
En introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Efter en kort historisk översikt startar framställningen med den speciella relativitetsteorin. I de följande kapitlen introduceras de byggstenar (elektron, atomkärna och foton) som behövs för att konstruera en atommodell. Från Bohrs atommodell…
Köp här

Isbn: 9789163389580

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Ingemar Karlsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat slutbetyg och provbetyg i elva…
Köp här

Isbn: 9789188899477

Utgivningsår:20190620

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Alexandra Franzén

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Spionage och säkerhetstjänst
Vad händer då visselblåsare avslöjar säkerhets- och underrättelsetjänstens hemligheter till massmedia? När grävande journalister riktar sitt strålkastarljus mot den mest hemliga delen av staten? Vad handlade IB-affären egentligen om? Dessa och många andra frågor får sitt svar i denna doktorsavhandling som empiriskt och…
Köp här

Isbn: 9789178959433

Utgivningsår:20210916

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Erik Florin Persson

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat intressera sig för det som brukar kallas…
Köp här

Isbn: 9789198580181

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:Mikael Bengtsson

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Karriär och framgång Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Professioner och yrkeskarriärer formas och omformas i samhällen. Reformer och utvecklingen inom den svenska offentliga sektorn har omformulerat förutsättningarna för socionomer och andra professioner. Antalet yrkesverksamma socionomer har dessutom ökat under 2000-talet. Med nya förhållanden talar mycket för att…
Köp här

Isbn: 9789189604667

Utgivningsår:20201019

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Enda ändringen i denna version är att boken nu trycks i ett lite större format. En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck. Därefter följer ideala gaslagen, reala gaser, vätskor och ytenergi.…
Köp här

Isbn: 9789163798269

Utgivningsår:20180822

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Mette Hildeman Sjölin

Kategorier: Språk och lingvistik
A childless couple look for an alternative life project; three sisters argue about their senile father; a young student struggles with his tricky family situation and an attitude problem. Appropriations, adaptations and productions from the decades around the turn of the millennium often treat Shakespeare’s major…
Köp här

Isbn: 9789197693585

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström, Max Persson, Magnus Persson, Åsa Lindberg-Sand, Torgny Roxå, Ulla Karin Nordänger, Per Lindqvist, Ola Holmström, Emil Bernmalm, Jonatan Nästesjö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans om den egna förträffligheten som…
Köp här

Isbn: 9789189213456

Utgivningsår:20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Cecilia Wadsö Lecaros, Ellen Turner, Satu Manninen

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Writing is a central activity at university. Writing in English at University: A Guide for Second Language Writers is a textbook designed to accompany the MOOC Writing in English at University. This book can also be used as a stand-alone handbook, with links to online resources, such as instructional videos on key…
Köp här

Isbn: 9789189213142

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Eric Dryver

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin
Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health care. This compendium provides: · Checklists for the initial…
Köp här

Isbn: 9789163944352

Utgivningsår:20171101

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BE

av:Göran Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Optik
En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med en matematisk beskrivning av en punkt som svänger och sedan sätts flera svängande punkter samman till en vågrörelse. Tvungen svängning och resonans behandlas i ett eget kapitel. Ljudets fart, reflektion och…
Köp här

Isbn: 9789163943492

Utgivningsår:20180829

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Inga Nilsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
ABSTRAKT Medicinhistoriskt sett har den medicinska dokumentationens utveckling inneburit att patientjournalen ändrat både form och karaktär. Den medicinska dokumentationen utgjordes vid 1700-talets början av små handskrivna anteckningar, som var avsedda som stöd för eget minne. Den enskilde läkaren ägde själv sina…
Köp här

Isbn: 9789163319877

Utgivningsår:20070601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Sofia Linderot

Kategorier: Adoption och fosterhem Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att ta hand om ett släktingbarn? Hur navigerar…
Köp här

Isbn: 9789189604650

Utgivningsår:20200213

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Ersätts med ny version: 978-91-527-2062-2 Hur många kilo kan man banta bort på en vecka? Är du vänster- eller högerögd? Ser man smalare ut klädd i svart? Varför blir man lättare solbränd på stranden? Vad är det för spår som syns efter flygplan? Varför känns det svalare när man startar en fläkt? Varför är promenader så…
Utgått

Isbn: 9789151905532

Utgivningsår:20190215

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Elektroteknik Energiteknik Fysik Matematik och naturvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle. I det andra kapitlet introduceras grundläggande begrepp såsom laddning, ström, elektriskt fält och spänning. Därefter…
Utgått

Isbn: 9789151936161

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Antonio Vázquez

Kategorier: Språk och lingvistik
En el contexto de la enseñanza de español como lengua extranjera para estudiantes suecos, el problema de la alternancia imperfecto/indefinido es un hecho que, en gran medida, dificulta a los estudiantes la adquisición de estos tiempos verbales, y a los profesores su enseñanza. A partir del gran interés que existe sobre…
Köp här

Isbn: 9789187833939

Utgivningsår:20160901

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Lisa Olsson Dahlquist

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings- och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga rättigheter förstås i förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789198545906

Utgivningsår:20190507

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Eric Dryver

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health care. This compendium provides: · Checklists for the initial…
Köp här

Isbn: 9789163944369

Utgivningsår:20200203

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BE

av:Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den klassiska och hellenistiska…
Köp här

Isbn: 9789187833472

Utgivningsår:20150907

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Magdalena Naum, Gitte Tarnov Ingvardson, Andreas Manhag, Joachim Östlund, Line Bjerg, Ulf Johansson Dahre, Per Karsten, Anders Lindskog, Per Ahlberg, Mats E. Eriksson, Maria Mostadius, Ulf Arup, Christian Feest

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects typical of the cabinets of curiosity. This richly illustrated book is the first…
Köp här

Isbn: 9789172674257

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Göran Jönsson

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ersätts med 978-91-519-3616-1 4 maj 2020
Köp här

Isbn: 9789163943485

Utgivningsår:20170822

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Marcus Utterström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
I avhandlingen undersöks vilka störningar i entreprenadavtal som kan ge en- treprenören rätt till tidsförlängning. Med störning avses i avhandlingen en omständighet som avviker från vad entreprenören förutsatt (antagit) senast vid avgivandet av sitt löfte (anbud) att ingå avtalet som gör att entreprenörens arbeten…
Köp här

Isbn: 9789198617429

Utgivningsår:20221107

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Emma Eleonorasdotter

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller utsatta, marginaliserade ”knarkare”. Den…
Köp här

Isbn: 9789189213517

Utgivningsår:20210329

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Sofie Westling, Daiva Daukantaité, Marjolein Helleman, Sophie I. Liljedahl

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Manual för utbildning och implementering, utvecklad för Brief Admission Skåne Randomized Controlled Trial (BASRCT) Suicid. Personer med återkommande självskadebeteende och komplex psykisk ohälsa, inklusive borderline personlighetssyndrom, kan förväntas vara suicidnära. De kommer att vara suicidnära alltigenom den…
Köp här

Isbn: 9789198404425

Utgivningsår:20170905

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Magnus Grahn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
1960-talet utgör utan tvekan ett av de mest omvälvande decennierna i den svenska skolans historia. Utöver att grundskolan slutligen ersatte folkskolan och realskolan kom även gymnasieutbildningarna att reformeras, vilket ledde till att läroverkens gymnasieutbildning ersattes med först det nya gymnasiet, 1966, och sedan…
Köp här

Isbn: 9789178957736

Utgivningsår:20210215

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio…
Köp här

Isbn: 9789198439427

Utgivningsår:20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Maja Sidstedt

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Kemi Matematik och naturvetenskap
My PhD project has been a journey, both figuratively and literally speaking. As an employee of the Swedish National Forensic Centre (NFC) in Linköping, I got the opportunity to do my PhD at Lund University in close collaboration with the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the USA. Mentored and…
Köp här

Isbn: 9789174226539

Utgivningsår:20190430

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Jagger Andersen Kirby

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
‘With non-Europeans on all sides of me, I become thoroughly irritable and a feeling of dislike for them is engendered … friction is inevitable whenever there is mixing of the races, but when we are segregated life is smooth and harmonious’. Thus wrote a woman to the local provincial authorities in 1960 in a plea to…
Köp här

Isbn: 9789189415119

Utgivningsår:20220329

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Christiane Muller

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Adjunct clauses are typically considered to be strong islands, meaning that they do not permit the formation of certain dependencies into them, such as extraction of a phrase contained in them to a position outside of the island domain. However, extraction from adjuncts has been reported to be possible in Swedish,…
Köp här

Isbn: 9789188899347

Utgivningsår:20190425

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Sanjin Pejkovic

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens kollaps var en historisk händelse av stor betydelse för de individer…
Köp här

Isbn: 9789188899156

Utgivningsår:20190129

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Eric Dryver

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Emergency Medicine is a high-stakes field where decisions need to be taken under time-pressure in the setting of constant interruptions. Checklists are used in other high-stakes fields such as the flight industry, and are increasingly used in health care. This compendium provides: · Checklists for the initial…
Köp här

Isbn: 9789151993263

Utgivningsår:20210511

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BE

av:Inga Nilsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
ABSTRAKT Syftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska. Läkarsekreterarna tillkom för att sjukhusen skulle skapa vård och kvalitet…
Köp här

Isbn: 9789163921803

Utgivningsår:20060601

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Håkan Jönson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Stereotypa föreställningar och negativ behandling av äldre finns dokumenterade sedan antik tid. Numera används begreppet ålderism, vilket avser fördomar och diskriminering mot äldre. Ibland har begreppet också definierats som något som handlar om ålder över hela livsloppet. Den här antologin består av 15 kapitel där…
Köp här

Isbn: 9789178955411

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Cristian Abrahamsson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elevengagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin undervisning och hur de gör för att eleverna…
Köp här

Isbn: 9789188899309

Utgivningsår:20190404

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, för oss kulturvetare att avtäcka och sammanfatta? I…
Köp här

Isbn: 9789198545920

Utgivningsår:20190912

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Bolette Frydendahl Larsen

Kategorier: Hälso- och sjukvård Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård
“Hun maa anses for at være et psykisk degenereret Individ (Psykopat) med et særligt kleptomant Præg.“ Sådan konkluderede en læge i 1932, efter at have foretaget en mentalundersøgelse af 18-årige Lily, der var anbragt på Vejstrup Pigehjem, Danmarks første statslige opdragelsesanstalt for piger. Ved hjælp af…
Köp här

Isbn: 9789188899798

Utgivningsår:20191217

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Xiaolin Guo

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
A different kind of critique, Governance Made to Order explores ideas that shape politics. The book focuses on the modern states developed in China and Burma, in contrast to the ones in Europe and America – each commensurate with a specific way of life and a dominant political philosophy that is regionally distinct.…
Köp här

Isbn: 9789151972701

Utgivningsår:20201216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC