Bläddra
Sökresultat för Michel Foucault... Rensa filter?

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Diskursens ordning är en tet om språk, om makt och om de spel som var och en som vill ta till orda oundvikligen måste ge sig in i.
Köp här

Isbn: 9789171390653

Utgivningsår: 19930401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Juridik
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. En äldre form av maktutövning ersätts av en ny och än mer…
Köp här

Isbn: 9789179241698

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Att styra de levande (1979-1980) innebär en vändpunkt i Foucaults föreläsningar vid Collège de France. Den historia om ”sanningsregimerna” som varit ett genomgående tema förändras nu genom att han ger den en ny inriktning. Undersökningarna som påbörjades inom juridiken och rättsväsendet och fortsatte inom politikens…
Köp här

Isbn: 9789188203243

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
TankeKraft Förlag har i samarbete med industridesignern Jan Landqvist låtit tillverka ett Michel Foucault-bokstöd.
Köp här

Isbn: 9789188203342

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: ZA

Köp här

Isbn: 9789197671743

Utgivningsår: 20080916

Utgivare: Tankekraft förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273101

Utgivningsår: 20150510

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
När Michel Foucault dog 1984, 57 år gammal, var han en av de mest betydelsefulla och kontroversiella personerna i den intellektuella världen. Med arbeten som Vansinnets historia, Vetandets arkeologi och Övervakning och straff hade han skaffat sig en självständig ställning och ett ansenligt inflytande. Han var lärd,…
Köp här

Isbn: 9789171731555

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Barbara Taylor, Norberto Bobbio, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Charlotte Perkins Gilman, Walter Benjamin, William Morris, Frida Stéenhoff

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Politiska ideologier Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala grupper Socialism och vänsterideologier Uppslagsverk och referensverk
Berlinmurens fall tycktes markera slutet för den kommunistiska utopin, men samtidigt bars förändringen fram av en utopisk energi och drömmar om ett pluralistiskt samhälle utan förtryck. Det nya årtusendets inträde har samtidigt setts som inledningen på en ny tid, vilket gett näring till utopiska spekulationer.…
Köp här

Isbn: 9789198245721

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Fronesis

Mediatyp: BF

av: Michel Foucault, Maurice Blanchot

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
“Tanken utanfo?r” skrevs av Michel Foucault 1966 och handlar om fo?rfattaren Maurice Blanchot. Tjugo a?r senare och efter Foucaults do?d svarade Blanchot med “Michel Foucault som jag fo?resta?ller mig honom”. I denna bok mo?ts dessa tva? texter, fo?rfattade av tva? av den franska…
Köp här

Isbn: 9789198410778

Utgivningsår: 20180417

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Michel Foucault är en central gestalt i den europeiska intellektuella diskussionen genom sina framställningar av vansinnets, fängelsets och sexualitetens historia. Hans första stora arbete var just Vansinnets historia (Histoire de la folie à l’âge classique). Det franska originalet publicerades 1961 och boken är…
Köp här

Isbn: 9789179242268

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197671774

Utgivningsår: 20130614

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Michel Foucault

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Den gängse filosofin hävdar att subjektet och förnuftet måste få härska — i människans namn. Men blir den verkliga människan mindre mänsklig, om vi berövar den abstrakta människan hennes ställning som förklaringsfaktor till allting? Det är Foucaults fråga i detta klassiska arbete från 1969 som nu kommit i en…
Köp här

Isbn: 9789179242275

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197671781

Utgivningsår: 20101208

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Michel Foucault, Richard Rorty, John Dewey

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Liberalismen förändras. Traditionellt värnade liberalismen den enskildes rätt mot staten eller majoriteten. Friheten att uttrycka sina åsikter sågs som demokratins kärna. Folkpartiet liberalernas nya linje innebär snarare att staten ska övervaka sina medborgare, utdela moraliska pekpinnar och definiera kollektivet…
Köp här

Isbn: 9789197691895

Utgivningsår: 20060908

Utgivare: Fronesis

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789186273118

Utgivningsår: 20150510

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Axel Honneth, Michel Foucault, Eve Kosofsky Sedgwick

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Vart tog samhällskritiken vägen? Kritik framhålls ofta som ett ideal i vårt samhälle. Genom ”kritiskt tänkande”, som är ett självklart mål för nästan all utbildning, har kritiken demokratiserats och spridits. Mediernas förändring under de senaste åren har likaså inneburit ökade möjligheter att kritisera maktutövare och…
Köp här

Isbn: 9789197747936

Utgivningsår: 20110902

Utgivare: Fronesis

Mediatyp: BF

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
”Arbetshypotesen är den här: det är riktigt att sexualiteten som erfarenhet inte är oberoende av koderna och förbudssystemen, men man måste också komma ihåg att dessa koder är förvånansvärt stabila, kontinuerliga och trögrörliga. Dessutom måste man komma ihåg att vårt sätt att hörsamma eller överskrida dem också…
Köp här

Isbn: 9789188203236

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Magnus Johansson, Michel Foucault, Johan Linton, Henri F. Ellenberger, Edward W. Said, Mats Leffler, Thomas Karlsohn, Ulf Karl Olov Nilsson, Gert Wingårdh

Kategorier: Konst Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Detta nummer av Arche, 2012:38-39, utgör delvis en fortsättning på det tema kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961) som inleddes i nummer 2011:34-35. Tonvikten ligger denna gång mer på Foucaults betydelse för diskussionen om psykiatrin än på verkets filosofiska och…
Köp här

Isbn: 9789197826471

Utgivningsår: 20120430

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Otroligt spännande ny urvalsvolym med några av Foucaults mest intressanta texter i lysande översättningar. En dömande kritik får mig att somna; hellre en som liknade ett fantasifullt gnistregn. Den skulle varken vara suverän eller klädd i domarkåpa. Den skulle bära med sig blixtarna från potentiella åskväder. Michel…
Köp här

Isbn: 9789171397881

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Per Magnus Johansson, Michel Foucault, Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Karl Popper, Mats Leffler, Johan Linton, Thomas Karlsohn, Ulf Karl Olov Nilsson, Marguerite Duras

Kategorier: Konst Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Nr 34-35 av Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (f d Psykoanalytisk Tid/Skrift) innehåller bland annat texter kring Michel Foucaults doktorsavhandling och första stora verk, Vansinne och oförnuft – Vansinnets historia under den klassiska epoken, som gavs ut 1961 efter att till största…
Köp här

Isbn: 9789197826457

Utgivningsår: 20110617

Utgivare: Freudianska föreningen

Mediatyp: BF

av: Michel Foucault

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
”Ingen postum publicering”. Så står det i den franske filosofen Michel Foucaults trettiosex år gamla testamente. Härom året kom detta till trots det fjärde bandet av “Sexualitetens historia”, Foucaults uppmärksammade verk om den västerländska diskursen om sexualiteten och försöken att disciplinera och…
Köp här

Isbn: 9789171735966

Utgivningsår: 20201207

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC