Bläddra
Sökresultat för Mikael Hellstadius... Rensa filter?

av: Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139116981

Utgivningsår: 20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Cristine Isaksson, Björn Blom, Lennart Nygren, Riyadh Al-Baldawi, Zahra Baldawi, Yvonne D-Wester, Inger Ekman, Mikael Hellstadius, Jan Hjelte, Malin Johansson, Anna Larsson, Karina Lundborg, Marja Onsjö, Eva Randell, Lennart G Svensson, Kristina Szönyi

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialt arbete utgör grunden för socionomens verksamhet i skolan – ett arbete som utförs i en perifer position i förhållande till skolorganisationens kärnverksamhet. Skolkuratorns professionsutövning och det sociala arbetets förutsättningar är därmed av stor vikt. I den här boken diskuteras och förmedlas kunskap…
Köp här

Isbn: 9789144109640

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Mikael Hellstadius

Kategorier: Förskolan Grundskolan Juridik Lagar och förordningar Pedagogik Primära rättskällor Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, skolförordningen samt ett urval av andra relevanta föreskrifter som riktar sig mot grundskolan,…
Köp här

Isbn: 9789139023791

Utgivningsår: 20211005

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för kommunal vuxenutbildning. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av boken finns också ett sakregister. I denna upplaga återges…
Köp här

Isbn: 9789139024194

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Hellstadius

Kategorier: Förskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Förskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för förskolan och den pedagogiska omsorgen samlade. Här återges de delar av skollagen som berör dessa verksamheter. Vidare innehåller boken läroplanen för förskolan, delar av Skolverkets allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139023623

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I Grundsärskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, skolförordningen samt ett urval av andra relevanta föreskrifter som riktar sig mot…
Köp här

Isbn: 9789139023630

Utgivningsår: 20210716

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139117414

Utgivningsår: 20210827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139113621

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Hellstadius

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Lagar och förordningar Pedagogik Primära rättskällor Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna i utdrag för den nya gymnasieskolan, även de som gäller för fritsående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, gymnasieförordningen, samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen.…
Köp här

Isbn: 9789139023807

Utgivningsår: 20211119

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139114277

Utgivningsår: 20150818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139115236

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139115595

Utgivningsår: 20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139116356

Utgivningsår: 20191010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC