Bläddra
Sökresultat för Mikael Olofsson... Rensa filter?

av:Kristina Aldén, Mikael Olofsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här antologin innehåller artiklar av forskare, verksamma lärare och skolledare som medverkade vid konferensen Symposium 2022 Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Författarna diskuterar såväl elevers möjligheter till lärande som lärares handlingsutrymme. Det kritiska perspektivet…
Köp här

Isbn: 9789147146956

Utgivningsår:20221010

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mikael Olofsson (red.)

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I oktober 2009 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk sitt femte symposium sedan starten 1998, vilket resulterat i denna symposieantologi. Temat för symposiet var Genrer och funktionellt språk i teori och praktik.Läs merUnder de senaste åren har den australiska genrepedagogiken väckt ett allt större…
Köp här

Isbn: 9789176566879

Utgivningsår:20131115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman (red.), Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Marianne Sellgren, Lena Sjöqvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare –…
Köp här

Isbn: 9789147111749

Utgivningsår:20140925

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anne Burns, Janice Finlayson, Jenny Wiksten Folkeryd, Qarin Franker, Åsa af Geijerstam, Anne Hamilton, Per Holmberg, Gun Hägerfelth, Anna-Karin Karlsson, Eija Kuyumcu, Caroline Liberg, Ulrika Magnusson, Mikael Olofsson, Anniqa Sandell, Mary Schleppegrell, Silvia Joyce, Helen de, Gunlög Sundberg, Beverly White

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I oktober 2009 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk sitt femte symposium sedan starten 1998, vilket resulterat i denna symposieantologi. Temat för symposiet var Genrer och funktionellt språk i teori och praktik.Läs merUnder de senaste åren har den australiska genrepedagogiken väckt ett allt större…
Köp här

Isbn: 9789176566626

Utgivningsår:20130705

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789153433750

Utgivningsår:20100303

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Mikael Olofsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Signal theory provides a mathematical toolbox for modeling and analysis of physical systems. Stochastic processes are used to model more or less unknown signals. Signal theory has applications in communication engineering, signal processing, automatic control, medical engineering, and more. This book starts off by…
Köp här

Isbn: 9789144073538

Utgivningsår:20110822

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Tua Abrahamsson, Susanne Benckert, Pirko Bergman, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Mariana Sellgren, Lena Sjöqvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare –…
Köp här

Isbn: 9789176565926

Utgivningsår:20130705

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC