Bläddra
Sökresultat för Mirvi Unge Thorsén... Rensa filter?

av: Mirvi Unge Thorsén

Eleverna får lära sig att skriva datum, fakta om veckodagar, månader, kvartal och årstider. Häftet är i fyrfärg.
Köp här

Isbn: 9789186611309

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611002

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.
Köp här

Isbn: 9789177670056

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Lös ett problem i veckan är ett material där eleverna tränar sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Det finns 32 problem, ett problem för varje vecka under läsåret. Eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet. Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan…
Köp här

Isbn: 9789186611286

Utgivningsår: 20110312

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701368

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ordboden tar upp högfrekventa ord och innehåller också exempel på de vanligaste stavningsreglerna. Alla avsnitt har samma struktur, men övningarna är ändå varierande. Häftena är i fyrfärg och formatet är 210×270 mm. Ordboden passar elever från vårteminen åk 1 och framåt.
Köp här

Isbn: 9789187701733

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.
Köp här

Isbn: 9789187701276

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701351

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177670209

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.
Köp här

Isbn: 9789177670049

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.
Köp här

Isbn: 9789187701856

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177670780

Utgivningsår: 20200206

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611156

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BE

av: Mirvi Unge Thorsén

Köp här

Isbn: 9789186611194

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611255

Utgivningsår: 20110415

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177670452

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701320

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
På första sidan i elevboken visas hela alfabetet. Eleverna målar den bokstav de har arbetat med och kan på så sätt visa hur långt de kommit i sitt bokstavsarbete. Häftet är i fyrfärg och formatet är A4. I lärarboken finns många förslag på övningar för bokstavsarbetet. Till materialet finns också en affisch i A3-format…
Köp här

Isbn: 9789187701795

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Med hjälp av arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion, tabeller och diagram, de fyra räknesättens samband och problemlösning. Progressionen är i små steg så att eleverna ska…
Köp här

Isbn: 9789177670575

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611385

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611026

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611446

Utgivningsår: 20120808

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186611392

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: tid och årstider
Häftet innehåller bland annat ■ Timvisaren ■ Minutvisaren ■ Hel timme ■ Halv timme ■ Tidsskillnad ■ Efter klockan 12 ■ Kvart i och över ■ Fem minuter ■ Fem i och över ■ Tio i och över ■ Fem i halv och fem över halv
Köp här

Isbn: 9789186611514

Utgivningsår: 20121031

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611057

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ser du? är två böcker där eleverna får arbeta med uppgifter som testar den visuella perceptionen och det finns också övningar som tränar finmotoriken. I serien ingår också ett häfte med sifferträning, Skriv siffror, där eleverna får spåra och träna på att skriva våra tio olika siffror. I denna bok finns också andra…
Köp här

Isbn: 9789187701689

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.
Köp här

Isbn: 9789187701863

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Framsteg i matematiken – i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611064

Utgivningsår: 20110826

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177670186

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177670193

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar. I den nya läroplanen och i de…
Köp här

Isbn: 9789186611361

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.
Köp här

Isbn: 9789187701825

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Månaden presenteras på ett uppslag där layout och vissa uppgifter är återkommande. Det finns en eller flera matematiska vardagsproblem som passar till månaden. Häftet tar också upp årstiderna. Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad…
Köp här

Isbn: 9789186611996

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187701047

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
BOX – Träna svenska tar upp baskunskaper i svenska, stavning, ordkunskap och språklära och kan användas som repetition eller extra träning.
Köp här

Isbn: 9789177670025

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Hundrarutan kan användas till många olika aktiviteter. Det kan vara som ett hjälpmedel vid räkning, skutträkning, multiplikation med olika faktorer, för att upptäcka talmönster, addera och subtrahera tiotal och ental samt till många olika spel.
Köp här

Isbn: 9789186611378

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Häftet Tal och talsystem tar också upp tiotalen.
Köp här

Isbn: 9789187701337

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701375

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC

av: Mirvi Unge Thorsén

Framsteg i matematiken i långsam takt är en ny serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter. Med hjälp av de sju arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789186611019

Utgivningsår: 20110820

Utgivare: Askunge Thorsén förlag

Mediatyp: BC