Bläddra
Sökresultat för Mona Kihlgren... Rensa filter?

av:Mona Kihlgren, Birgitta Engström, Gunilla Johansson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Omvårdnad och omsorg av hög kvalitet förutsätter ett chefskap och ett ledarskap i en organisation där mänskliga värden betonas. Det krävs också ett arbetsklimat som gynnar utveckling och tillväxt hos alla medarbetare i verksamheten.Denna bok är en omarbetning av Sjuksköterskan, ledande och ledare inom omvårdnad. Den…
Köp här

Isbn: 9789144056418

Utgivningsår:20090728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Karin Edberg, Kenneth Asplund, Annica Backman, Monica Berglund, Kerstin Blomqvist, David Edvardsson, Maria Eriksdotter, Ragnhild Hedman, Ingrid Hellström, Göran Holst, Mona Kihlgren, Wenche Malmedal, Astrid Norberg, Ketil Normann, Anneli Orrung Wallin, Britt-Inger Saveman, Berit Seiger Cronfalk, Kirsti Skovdahl, Helle Wijk, Karin Zingmark

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Denna tredje upplaga har bland annat utökats med kapitel om palliativ vård och ledarskapets betydelse för att skapa ett personcentrerat vårdklimat. Boken är omarbetad efter det aktuella kunskapsläget och innehåller flertalet referenser, vilket möjliggör ytterligare fördjupning i ämnet. Omvårdnad för personer med…
Köp här

Isbn: 9789144120775

Utgivningsår:20200828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144026251

Utgivningsår:19990601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kenneth Asplund, Monica Berglund, Kerstin Blomqvist, David Edvardsson, Maria Eriksdotter Jönhagen, Margareta Grafström, Göran Holst, Wallis Jansson, Mona Kihlgren, Astrid Norberg, Ketil Normann, Ingalill Rahm Hallberg, Per-Olof Sandman, Britt-Inger Saveman, Barbro Sjöbeck, Kirsti Skovdahl, Helle Wijk, Karin Zingmark

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Omvårdnad till personer som har en demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att försöka se in i och förstå den andres livsvärld. Boken ger redskap som underlättar mötet med personer som har en demenssjukdom och har dels fokus på upplevelsen av att drabbas av en demenssjukdom, att vara anhörig och…
Köp här

Isbn: 9789144072326

Utgivningsår:20111109

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Hjördis Björvell, Elisabeth Hamrin, Mona Kihlgren, Astrid Norberg, Alice Rinell Hermansson, Vivian Wahlberg, Gerthrud Östlinder (red.), Ulla Qvarnström, Kjell Asplund, Ingegerd Bergbom, Anna-Karin Dykes, Anna-Christina Ek, Birgitta Eriksson, Mats Eriksson, Ove Hellzén, Ingrid Heyman, Gunilla Johansson, Roger Qvarsell, Ingalill Rahm Hallberg, Inga-Maja Rydholm, Kerstin Segesten, Birgitta Sidenvall, Britt-Marie Ternestedt, Töres Theorell, Ania Willman, Bengt Winblad

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Omvårdnadsforskningen i Sverige är en ung vetenskap som i dag är väl etablerad vid landets universitet och högskolor. Många sjuksköterskor på olika befattningar har bidragit till detta liksom ett antal politiska beslut, som till exempel högskolereformen 1977. I dag har omkring 1300 sjuksköterskor disputerat i Sverige,…
Köp här

Isbn: 9789147114047

Utgivningsår:20140312

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144008295

Utgivningsår:20000629

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Britt Almberg, Kenneth Asplund, Kerstin Blomqvist, Göran Holst, Wallis Jansson, Mona Kihlgren, Astrid Norberg, Ketil Normann, Ingalill Rahm Hallberg, Barbro Sjöbeck, Kirsti Skovdahl, Karin Zingmark

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144017495

Utgivningsår:20020601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC