Bläddra
Sökresultat för Morfem... Rensa filter?

av: Anders Svensson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Från stavningsreform till digitalsvenska Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan. Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både…
Köp här

Isbn: 9789188419200

Utgivningsår: 20201204

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789188419156

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Göran Segeholm

Kategorier: Fotografi Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Bildjournalistik liknar inte någon annan fotografisk genre. Bildjournalister får sällan välja motiv, tidpunkt eller plats. Ofta är de hänvisade till det alldagliga: tjänstemän med vardagligt utseende och diskret klädsel, verksamma i genomsnittliga kontorsmiljöer. Fotografen hamnar där för att det är en bördig mark för…
Köp här

Isbn: 9789188419125

Utgivningsår: 20190527

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Lars Melin

Kategorier: Språk och lingvistik
Är stil mest en fråga om yta? Eller är det kanske det riktigt viktiga? Stil är något man kan se och känna, men det är svårt att förklara exakt vad det är. Det kan vara orden, meningsbyggnaden, innehållet, formen, typsnittet allt detta i olika kombinationer. Och samtidigt något annat. Stilen verkar ofta bo i ett…
Köp här

Isbn: 9789188419101

Utgivningsår: 20190202

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Lars-Gunnar Andersson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Varför säger göteborgaren änna, la, knô och brôte? Svaren finns i grammatiken. De svenska grammatikböckerna beskriver det enhetliga skriftspråket. Men dialekterna lever som talspråk, och där finns det variation. En del säger såg honom, andra såg han och åter andra såg en. En del säger skolen och pennen, andra säger…
Köp här

Isbn: 9789188419132

Utgivningsår: 20190923

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

Kategorier: Språk och lingvistik
Hur skriver en viss författare? Varför blir vi berörda av vissa texter? Hur hänger den här berättelsen ihop? Hur skapar språket mening? Elva språkforskare har närstuderat romaner, noveller, sagor och lyrik och gjort systematiska iakttagelser av texterna för att beskriva t.ex. berättarstruktur och perspektiv med hjälp…
Köp här

Isbn: 9789198092240

Utgivningsår: 20150424

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Lars-Gunnar Andersson

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789188419132

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Jenny Forsberg

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Skriver du texter i jobbet? Har du tänkt på vem som är målgrupp? För jo, varje text har en målgrupp om ingen ska läsa den fyller den ingen funktion. Det är alltför lätt hänt att bara utgå från sitt eget perspektiv: en text måste fram, den står med på att-göra-listan och det finns en tidpunkt när den ska vara färdig.…
Köp här

Isbn: 9789188419033

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Inga-Lill Grahn, Camilla Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik
Språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran I den här boken är kroppen i fokus: hur människor talar om den, upplever den och beskriver den och hur digitala medier och tekniker spelar en roll i dessa sammanhang.   Med språkvetenskapliga metoder har författarna undersökt kroppens och språkets centrala…
Köp här

Isbn: 9789188419248

Utgivningsår: 20210422

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Jeanette Gustafsdotter

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Kulturvetenskap och medievetenskap Lagstiftning om underhållning och media Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Fri, oberoende journalistik är en av grunderna i en demokrati. Och Sverige var först i världen med att lagstifta om tryckfrihet och yttrandefrihet redan år 1766. Men då hade lagstiftaren knappast kunnat föreställa sig vår digitala, globala och mediala tid. I dag, när journalistiken publiceras i olika former och på…
Köp här

Isbn: 9789188419170

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Britt-Marie Citron, Peder Carlquist, Nina Hjelmgren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det är en kamp om resurser ute på redaktionerna. Allt färre måste hinna med allt mer. Undersökande journalistik tar tid. Det är en ekvation som är svår att få ihop, i synnerhet när man tampas med trilskande tjänstemän, segdragna beslutsprocesser, snåriga regelverk och annat som kan dyka upp när man kartlägger…
Köp här

Isbn: 9789198092233

Utgivningsår: 20140618

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Lova Meister, Elin Svahn

Kategorier: Översättning och tolkning Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad kan man forska om i översättningsvetenskap? Hur utformar man en vetenskaplig studie? Vad är metodologi och varför är det så viktigt? Det har länge saknats kurslitteratur i översättningsvetenskaplig metod som är skriven på svenska. Den här boken är tänkt att fylla det tomrummet och fungera som en introduktion…
Köp här

Isbn: 9789188419187

Utgivningsår: 20200403

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Åke Jonsson

Kategorier: Konst Radio Scenkonst och film Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Får man svära i radio?   När Åke Jonsson var fem år börjande han drömma om att bli hallåman i radio. Tjugo år senare blev det verklighet när han började på Radiotjänst som hallåman och medarbetare på sportredaktionen. Han var då den förste hallåmannen som vuxit upp norr om Dalälven och fick jobbet först efter att…
Köp här

Isbn: 9789188419224

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Ny upplaga av Sveriges språkflora!     Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen?     I boken…
Köp här

Isbn: 9789188419255

Utgivningsår: 20210727

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Lennart Hellspong

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkvetenskap / lingvistik
Språket är människans viktigaste verktyg för att tänka, handla och knyta sociala band. I den meningen är vi alla retoriker. Med ordens hjälp formar vi vår värld och lever våra liv. Ofta gör vi det framgångsrikt. Men ibland misslyckas vi, utan att kanske riktigt förstå varför. Genom att betrakta och reflektera över vad…
Köp här

Isbn: 9789188419064

Utgivningsår: 20180706

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen?   I den här boken presenteras fakta om drygt 40 av de språk som talas…
Köp här

Isbn: 9789188419156

Utgivningsår: 20190925

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Marie Kronmarker

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur diskuterar vi varandras arbete? Ofta ger vi tomt beröm, och ibland tuff kritik. Men det allra vanligaste är nog att vi inte ger någon feedback alls. Det finns många skäl till det: tidspress, rädsla, ovana, brist på fungerande rutiner och kanske avsaknad av ett konstruktivt förhållningssätt. Men den som vill göra…
Köp här

Isbn: 9789188419026

Utgivningsår: 20161215

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Olle Engstrand

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur kan vi veta något om det indoeuropeiska urspråket? Ingen vet säkert var eller när det indoeuropeiska urspråket talades. Det finns inga skriftliga lämningar, och har troligen heller aldrig funnits några. Men vi vet att det har funnits ett urindoeuropeiskt språk och detta språk är till stora delar välkänt och…
Köp här

Isbn: 9789188419194

Utgivningsår: 20191204

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Tomas Riad

Kategorier: Grammatik, syntax och morfologi Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Varför kan vi säga såsig i svenskan men inte *senapig? Katastrofal men inte *olyckal? Det beror på morfemens prosodiska egenskaper. I tidigare beskrivningar av svenskans ordbildning och ordböjning har en systematisk sammankoppling mellan morfologi och prosodi saknats. Man har utgått ifrån att ordbildningen sker först…
Köp här

Isbn: 9789198092264

Utgivningsår: 20151221

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Lars-Gunnar Andersson

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789188419132

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Siv Strömquist

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Ny, kraftigt utökad upplaga! I första upplagan av Skiljeteckensboken upptäckte många hur intressant och roligt det var att läsa om skiljetecken. Siv Strömquists tydliga förklaringar gjorde det dessutom lätt att förstå hur man använder tecknen till och med det fruktade semikolonet! Andra upplagan har utökats med drygt…
Köp här

Isbn: 9789188419071

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Olle Engstrand

Kategorier: Fonetik, fonologi Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Det är lätt att tänka att det är vad vi säger som är det som räknas när vi pratar med varandra. Exakt hur det låter borde inte spela någon större roll så länge det är begripligt. Men fullt så enkelt är faktiskt inte. Vi reagerar blixtsnabbt på folks sätt att tala. Vare sig vi vill eller ej snappar vi upp allt från kön…
Köp här

Isbn: 9789198092295

Utgivningsår: 20161024

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Åke Jonsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789188419224

Utgivningsår: 20210619

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Olle Josephson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Språkpolitik kan handla om två ting. Dels om förhållandet mellan olika språk i samhället: något eller några ska vara landets huvudspråk, några ska användas som undervisningsspråk, i myndighetskontakter eller i medier. Dels om det inre tillståndet för viktiga språk i riket: tillgången tillordböcker, termdatabaser,…
Köp här

Isbn: 9789188419019

Utgivningsår: 20180410

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Birgitta Agazzi

Kategorier: Språk och lingvistik
Nya ord flyter av olika skäl oavbrutet in i språket. Många av nyorden tar sin plats i ordförrådet och ser ut att bli kvar där, till exempel app, foppatofflor och curlingförälder. Andra är högfrekventa under en kort tid för att sedan nästan försvinna helt ur bruk, som inaskad, blixad och dotcomföretag. I den här boken…
Köp här

Isbn: 9789198092257

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

Kategorier: Språk och lingvistik
När kallade du senast någon för hedersknyffel? Eller gick på korvfest i din nya hämndkropp, tog en kopp ollonbrus med en pärlevän och harmades över att världen tycks full av lengräddade knickedicker? Det här är en ordbok för alla som gillar att frossa i ord: gamla bortglömda ord, sprillans nya ord, roliga dialektord,…
Köp här

Isbn: 9789188419040

Utgivningsår: 20171010

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188419217

Utgivningsår: 20210906

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Mikael Parkvall

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Det tros finnas mellan 150 och 200 språk i Sverige i dag, men ingen vet säkert eftersom det inte existerar någon svensk språkstatistik ingen har med andra ord något fast grepp om vilka språk som utgör modersmål för Sveriges befolkning. De allra flesta som bor i landet är förstås modersmålstalare av svenska, men hur…
Köp här

Isbn: 9789198092271

Utgivningsår: 20160105

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Lars Melin, Mikael Parkvall

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Det är många som tror på språkets makt över tanken och gärna vill försöka förändra verkligheten genom valet av ord. Vi hittar gott om exempel på detta i byråkratin, i tankesmedjorna, bland aktivisterna, bland marknadsförarna och till och med i vetenskapens värld. Ordval och språkbruk leder ofta till bråk och gräl,…
Köp här

Isbn: 9789198092288

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Catrin Norrby, Gisela Håkansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bakom omdömen som bra och dåligt språk?  Det har språkforskarna Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där grupper av elever och lärare resonerat om och värderat ett antal autentiska exempel på samtida svenska.  I boken visar de hur gruppdeltagarna förhandlar…
Köp här

Isbn: 9789188419057

Utgivningsår: 20180423

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Språk och lingvistik
Utan skiljetecken, ingen text. Åtminstone inte någon särskilt lättläst text. Det är med skiljetecknen skriftspråkets allra minsta byggstenar som texter tar form, blir överskådliga och begripliga. Det kan vara svårt att hålla reda på reglerna för alla skilje- och skrivtecken. När måste man sätta ut kommatecken? Hur…
Köp här

Isbn: 9789198092202

Utgivningsår: 20130415

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Siv Strömquist

Kategorier: Språk och lingvistik
Språket förändras hela tiden. Nya företeelser dyker upp och kräver nya ord, nya generationer växer upp och sätter sin egen prägel på språket. Och människors språkliga lättja och lekfullhet leder oavbrutet språket på nya vägar. Somliga förändringar passerar obemärkta, men de allra flesta noteras av såväl språkforskare…
Köp här

Isbn: 9789113032771

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Lars Melin

Kategorier: Språk och lingvistik
Pengar är en världslig sak. Men det är mycket prat om dem År 2004 utkom Lars Melin med den uppmärksammade boken Corporate Bullshit. Nu en subprimekris, en finanskris, en skuldkris och till och med en börspeak senare kommer fortsättningen: Money talks. Lars Melin riktar ett avslöjande sökarljus mot det som sägs få vår…
Köp här

Isbn: 9789198092219

Utgivningsår: 20130918

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Alva Dahl

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Alla texter innehåller interpunktion. Mellan orden finns mellanrummen och skiljetecknen, och vissa ord skriver vi kursivt eller versalt. Interpunktionen är en oumbärlig del i hur vi kommunicerar med varandra i skrift. Skiljetecknen har stor betydelse för hur vi förstår och upplever den text vi läser. Dessa diskreta…
Köp här

Isbn: 9789188419002

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Lars Melin

Pengar är en världslig sak. Men det är mycket prat om dem. Vilka är det då som pratar och vad säger de? Det undersöker Lars Melin i sin nya, roliga och insiktsfulla bok om det ekonomiska språket. År 2004 utkom Lars Melin med den uppmärksammade boken Corporate Bullshit. Nu – en subprimekris, en finanskris, en skuldkris…
Köp här

Isbn: 9789198092226

Utgivningsår: 20131015

Utgivare: Morfem

Mediatyp: EA

av: Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789188419156

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB