Bläddra
Sökresultat för Motzi Eklöf... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789198331950

Utgivningsår: 20200612

Utgivare: Exempla förlag

Mediatyp: BC

av: Motzi Eklöf, Hjalmar Fors, Karl Gratzer, Kristina Gustafsson, Ann Gustavsson, Dan Jibréus, Lena Lennerhed, Olof Ljungström, Daniel Normark, Anders Ottosson, Håkan Tunón, Jonatan Wistrand

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789198331974

Utgivningsår: 20210301

Utgivare: Exempla

Mediatyp: BC

av: Maria Björkman, Isabelle Dussauge, Motzi Eklöf, Ann Gustavsson, Dan Jibréus, Maria Josephson, Lena Lennerhed, Olof Ljungström, Daniel Normark, Johanna Ringarp, David Thorsén

Kategorier: Medicin och omvårdnad
  Macchiarini-affären har kallats värsta skandalen i svensk medicinhistoria. Men vad avgör att vissa händelser och företeelser inom vetenskap, medicin och vård ifrågasätts och betraktas som kontroversiella eller skandaler? Enligt vilka medicinska, vetenskapliga, etiska eller rättsliga normer? I antologin…
Köp här

Isbn: 9789173319676

Utgivningsår: 20190919

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Annika Berg, Åsa Bergenheim, Maria Björk, Maja Bondestam, Hilde Bondevik, Motzi Eklöf, Tony Gustafsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Solveig Jülich, Lena Lennerhed, Ulrika Nilsson, Jan Eric Olsén, David Thorsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser
Köp här

Isbn: 9789157805706

Utgivningsår: 20101217

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Motzi Eklöf

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Vad är en läkare? Är det en person som behandlar sjuka och skadade, eller en som rentav lyckas bota dem? Krävs det något mer än medicinsk utbildning och legitimation, och i så fall vad? Boken är en efterfrågad återutgivning av Motzi Eklöfs avhandling från år 2000. Den beskriver hur läkare i Sverige försökt tydliggöra…
Köp här

Isbn: 9789198331936

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Exempla

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf, Karin Jansson Myhr, Nils Johan Tjärnlund

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Socialhistoria och kulturhistoria
Ersta diakoni har en fantastisk historia som sträcker sig över tre sekler. Med den här boken vill vi försöka ge en inblick i den verksamhet som bedrivits genom åren, och de människor som passerat revy, såväl medarbetare som patienter, boende och andra. Ersta har ofta gått före och visat vägen i det sociala och…
Köp här

Isbn: 9789198340969

Utgivningsår: 20170605

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av: Motzi Eklöf

Kategorier: Historia och arkeologi
I kurkulturer möter vi en av naturläkekonstens och näringsreformens centralgestalter, Maximilian Birchen-Benner. Under 1920- och 30-talen tog han emot patienter från världens alla hörn på sin klinik i Zürich. Han är müslins upphovsman och förespråkade råkost. Boken bygger på ett omfattande journalmaterial från de…
Köp här

Isbn: 9789173311748

Utgivningsår: 20081119

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Motzi Eklöf, Anna-Karin Frih, Staffan Förhammar, Olav Hamran, Henrik Karlsson, Svenbjörn Kilander, Leif Kindblom, Ellen Lange, Elisabeth Mansén, Anna Prestjan, Eva Vikström

Kategorier: Historia och arkeologi
Naturen, kuren & samhället handlar om vårdinrättningar som kurorter, sanatorier, alkoholistanstalter, enskilda sjukhem och hälsohem i Sverige under 1800-talets sista decennier och fram till i dag, med tonvikt på perioden runt sekelskiftet 1900. Här kan läsas om pionjärer inom svensk alkoholistvård; om…
Köp här

Isbn: 9789173314213

Utgivningsår: 20110516

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Motzi Eklöf

Kategorier: Historia och arkeologi
Legitimerade läkare har alltid behövt förhålla sig till konkurrerande vårdgivare inom och utanför den samhälleligt understödda vården. Läkarrollen har förändrats och patienter har alltid haft stort inflytande över vårdens utformning. I boken behandlas frågor som: Vad är en läkare? Vad skiljer en äkta från en falsk?…
Köp här

Isbn: 9789173313469

Utgivningsår: 20101202

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Motzi Eklöf

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Homeopatin står i Sverige ofta i centrum för offentliga konflikter kring vad som är att betrakta som äkta läkemedel, legitim medicinsk verksamhet och verklig vetenskap, och kring hur vårt lands hälso- och sjukvård skall utformas, styras och finansieras. Redan för 200 år sedan avfärdades den homeopatiska läkemedelsläran…
Köp här

Isbn: 9789173315944

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Motzi Eklöf

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Veterinärmedicin Veterinärmedicin: bakteriologi, virologi och parasitologi Veterinärmedicin: infektionssjukdomar och behandling
Den svenska bakteriologin representerade under 1900-talets första decennier ett hopp om botemedel mot svåra epidemiska sjukdomar. Problemen på vägen var många. År 1916 dog ett spädbarn i stelkramp efter en injektion med serum mot difteri från Statsmedicinska anstaltens medicinsk-bakteriologiska laboratorium. Dödsfallet…
Köp här

Isbn: 9789198331929

Utgivningsår: 20180603

Utgivare: exempla

Mediatyp: BC

av: Motzi Eklöf

Kategorier: Infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Sjukdomar och rubbningar
När några fall av smittkoppor upptäcktes i Malmö 1932, genomfördes den första massvaccinationen i Sverige av ett helt samhälle. Efteråt fick en relativt stor andel av befolkningen påtagliga hälsoproblem. Vaccinet från Statens bakteriologiska laboratorium hamnade i centrum för en djup konflikt mellan olika medicinska…
Köp här

Isbn: 9789198331905

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: exempla

Mediatyp: BC