Bläddra
Sökresultat för Musa Güner... Rensa filter?

av: Musa Güner

BTJ:s lektörsomdöme: Detta är ordbokens fjärde utökade utgåva. Den omfattar 82 000 uppslagsord och fraser, det totala ordinnehållet uppges vara 482 000. Författaren har använt olika databaser. Ur det officiella standardlexikonet Türkce Sözlük från 2005 hämtade han 15 000 nybildade ord som är svåra att hitta i de flesta…
Köp här

Isbn: 9789163380990

Utgivningsår: 20110301

Utgivare: Musa Güner

Mediatyp: BC

av: Musa Güner

BTJ:s lektörsomdöme:Detta är så vitt jag vet den första turkiska grammatiken på svenska. Den vänder sig både till hemspråksstuderande och svenskar som vill lära sig turkiska, och som referensbok kan den vara användbar för båda grupperna. Vad jag ser som det mest värdefulla med boken är de talrika exemplen på vardaglig…
Köp här

Isbn: 9789163053993

Utgivningsår: 19970930

Utgivare: Musa Güner

Mediatyp: BC

av: Musa Güner

Arbetet med denna ordbok påbörjades 1962. Syftet har varit att skapa en modern, praktisk, allmän och lagom omfattande ordbok.Orden har analyserats i båda riktningar för att man lätt ska förstå språkkonstruktionen. Materialet täcker den moderna svenskans resp. turkiskans allmänna ordförråd. Ofta använda facktermer inom…
Köp här

Isbn: 9789163136481

Utgivningsår: 20040930

Utgivare: Musa Güner

Mediatyp: BC

av: Musa Güner

BTJ:s lektörsomdöme:En omarbetad och utökad upplaga av Musa Güners Turkisk-Svenskt Lexikon. Ett stort antal nya ord och uttryck har hämtats ur det stora standardlexikonet Türkce Sözlük utgivet 2005 av Türk Dil Kurumu – en institution som motsvarar Svenska Akademin. Antalet idiomatiska konstruktioner har utökats.…
Köp här

Isbn: 9789163340505

Utgivningsår: 20090615

Utgivare: Musa Güner

Mediatyp: BC

av: Musa Güner

Svensk-Turkisk, Turkisk-Svensk Fickordbok är i sitt slag det första alster i världen som har excerperat från urval av antal uppslagsord ur olika språkdata. För urval och redovisning av uppslagsord och exempelfraser har olika databaser använts. Databaserna innehåller fraser där orden förekommer i en genuin språklig…
Köp här

Isbn: 9789163728600

Utgivningsår: 20140204

Utgivare: Musa Güner

Mediatyp: BC

av: Musa Güner

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
BTJ:s lektörsomdöme:Inledningsvis ges grundläggande uppgifter om det turkiska språket och turkiskt uttal. Musa Güner har utarbetat sitt eget transkriptionssystem som verkar egendomligt men ganska adekvat, och som han använder boken igenom. Parlören inleds med en översikt över den turkiska grammatiken. Sedan kommer en…
Köp här

Isbn: 9789163763939

Utgivningsår: 20150815

Utgivare: Musa Güner

Mediatyp: BC