Bläddra
Sökresultat för Niclas Forsberg... Rensa filter?

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139115069

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, upphandling enligt lagen om valfrihetssystem samt en ny lag som har tillkommit, nämligen lagen om upphandling på…
Köp här

Isbn: 9789139016656

Utgivningsår: 20130225

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem. LOU och LUF ersätter den tidigare lagen om offentlig upphandling och…
Köp här

Isbn: 9789139109716

Utgivningsår: 20090602

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligtlagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandlinginom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdetsamt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139114598

Utgivningsår: 20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139116776

Utgivningsår: 20190819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC