Bläddra
Sökresultat för Niklas Pramling... Rensa filter?

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Med hjälp av temaarbete kan man organisera och genomföra det pedagogiska arbetet så att det stödjer barns lek, lärande och utveckling. Den här boken beskriver verklighetsnära och inspirerande exempel på temaarbete i förskolan – hur de kan läggas upp och väcka barnens intresse i olika gemensamma pedagogiska…
Köp här

Isbn: 9789147139903

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad kan undervisning innebära i förskolan? Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Denna andra upplaga av Att undervisa barn i förskolan möter den reviderade läroplanens skrivningar om undervisning och utbildning också i…
Köp här

Isbn: 9789147131051

Utgivningsår:20190507

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Alkhede, Anna Backman, Camilla Björklund, Kerstin Botö, Anita Gustavsson, Mona Holmqvist, Kristina Jonsson, Annika Lantz-Andersson, Anne Lillvist, Ann-Charlotte Lindgren, Kristina Melker, Agneta Pihl, Carin Roos, Anette Sandberg, Kristina Thorshag, Cecilia Wallerstedt, Gun-Britt Wärvik

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Författarna till denna bok har deltagit i den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa). Bokens kapitel behandlar en rad ämnesområden såsom undervisning, lärande, lek, utvärdering, dokumentation, värdegrundsarbete, boksamtal och berättande. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789144140599

Utgivningsår:20200415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling, Torgeir Alvestad, Camilla Björklund, Elisabeth Doverborg, Mirella Forsberg Ahlcrona, Karin Gustafsson, Anette Hellman, Rauni Karlsson, Maelis Karlsson Lohmander, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Agneta Simeonsdotter Svensson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Förskolan är och har av tradition varit en social arena där just att lära sig vara tillsammans och bli deltagare i grupp varit det centrala. I dag blir dock både förskolan och samhället alltmer individualiserat. I Man ser inte gruppen för alla barn diskuterar vi förskolan i ljuset av spänningsfältet mellan individ och…
Köp här

Isbn: 9789144105086

Utgivningsår:20141217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf, Niklas Pramling

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I de senaste skolreformerna har musiken fått en tydligare framskrivning i förskolans och framförallt grundskolans mål. Musik är viktigt, men reduceras ofta till något som ”bara” är kul. Med den här boken vill författarna visa att musikundervisning ytterst handlar om att göra barn till aktiva medskapare i olika…
Utgått

Isbn: 9789140687630

Utgivningsår:20140702

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling, Cecilia Wallerstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur utvecklas barns estetiska förmåga i förskola och skola? Hur får man det estetiska att växa och bli ett pedagogiskt mål i sig, i stället för att bara använda det som ett medel för att förbättra andra förmågor? Den här boken ger ett nytt perspektiv på arbetet med att utveckla barns förmågor inom de estetiska områdena…
Köp här

Isbn: 9789144108124

Utgivningsår:20150129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson, Amanda Bateman, Mónica Berger González, Anna Kirova, Anne Kultti, Linda Mitchell, Niklas Pramling, Dion Sommer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring dem. Klimat­förändringar, väpnade konflikter och fattigdom tecknar i kombination med ständigt framflyttade gränser inom forskning och teknik en paradoxal bild av både de hot och de möjligheter som världens barn…
Köp här

Isbn: 9789144120393

Utgivningsår:20180112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling

Kategorier: Språk och lingvistik
Detta är en bok om små barns kreativa språklek och lärande i form av poesi. Upprepning, metaforer, rytm, onomatopoetiska ord – mycket av det som utmärker poesi finns naturligt i barns språklek. I själva verket kan man se poesi som ett ”svar” på utmaningen att vilja uttrycka något som ens språk inte riktigt räcker till…
Köp här

Isbn: 9789144115207

Utgivningsår:20160422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Bim Riddersporre, Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Katarina Elfström Pettersson, Elin Eriksen Ödegaard, Carina Fast, Kristine Hultberg, Karin Jönsson, Elin Eriksen Ödegaard, Niklas Pramling, Björn Sundmark, Anna-Karin Svensson, Pia Williams

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Berättande i förskolan går Barbro Bruce och Bim Riddersporre igenom hur berättandet och berättelser ständigt är närvarande i vårt samhälle, särskilt i förskolan. I boken medverkar en rad författare som Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Carina Fast, Niklas Pramling, Anna-Karin Svensson, med många…
Köp här

Isbn: 9789127137837

Utgivningsår:20141005

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Niklas Pramling (red.), Ingrid Pramling Samuelsson (red.

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Denna boken finns inom kort att köpa som e-bok med ISBN 9789140685841 via nätbokhandeln. Idag ökar kraven på att förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet. Förskollärare förväntas arbeta med att utveckla olika sorters förmågor och kunskaper hos små barn. Förskolan har också en läroplan med strävansmål som…
Köp här

Isbn: 9789140664136

Utgivningsår:20080905

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna bok handlar om en helt ny form av språkdidaktiskt arbete med fokus på poesi som ett verktyg för språkutveckling. Att barn skulle tycka att poesi är tråkigt är en myt. Det visar Ingrid Pramling Samuelssons och Niklas Pramlings spännande forskning om yngre barn och deras poesiskapande. Tidigare studier kring barn…
Köp här

Isbn: 9789113026848

Utgivningsår:20100727

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Ingegerd Tallberg Broman, Anders Arnqvist, Barbro Bruce, Ylva Holmberg, Elisabeth Jennfors, Agneta Jonsson, Pernilla Lagerlöf, Jonna Larsson, Åsa Delblanc, Niklas Pramling, Sonja Sheridan, Linnea Stenliden, Susanne Thulin, Hanna Thuresson, Pia Williams, Eva Ärlemalm-Hagsér, Carina Hermansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problematiserar barndom, lärande och ämnesdidaktik i dagens Sverige och belyser…
Köp här

Isbn: 9789144091037

Utgivningsår:20130312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Magnusson, Maria Alfredsson, Petra Brattén, Inga-Lill Danielsson, Maria Eliasson, Ulrika Friberg, Hanna Granath, My Grann, Therese Gylling, Gunilla Göransson, Jenny Henriksson, Helena Hermansson, Marie Hindersson, Annelie Hugosson, Malin Holst, Sofia Häggström, Rebecka Jarl, Sofia Johansson, Mari Juterot, Filip Jönsson, Ewa Kvoch Johansson, Carina Magnusson, Ulrika Nilsson, Pernilla Boode Näveri, Niklas Pramling, Kristina Persson, Jonna Runheimer, Carina Stål, Charlotte Rydberg, Lena Wagman, Tatsiana Örnlöv

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur kan lek och undervisning integreras och bilda en helhet i det dagliga arbetet i förskolan? I Den lekande undervisande förskolläraren ges många och rika exempel på hur en ny teori som benämns som Lekresponsiv undervisning (LRU) omsätts och formar det vardagliga arbetet i förskolan. Teorin har utarbetats i ett…
Köp här

Isbn: 9789144162379

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur kan man bedriva undervisning i förskolan på ett sätt som inte står i motsats till, eller utesluter, lek? Att arbeta lekresponsivt innebär att fokusera på och utveckla kommunikationen mellan barn och vuxna, att vuxna leker tillsammans med barn och därmed bidrar till att…
Köp här

Isbn: 9789151109411

Utgivningsår:20230612

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anette Olin Almqvist, Jonas Almqvist, Ulrika Bergmark, Karim Hamza, Jaana Nehez, Marianne Strömberg, Eva Alerby, Susanne Westman, Karin Alnervik, Maja Andersson, Johan Bjuhr, Carl Bolin, Naimi Brogiannis, Lena Bäckström, Una Cunningham, Christian Eidevald, Anneli Fursjö, Lolita Gelinder, Amanda Gelsi, Anna Günther-Hanssen, Katarina Gustafson, Sanna Hansson, Anne Harju, Maria Hedefalk, Christina Hedman, Karin Hellman, Ebba Hildén, Carina Hjelmér, Therese Jendestig, Charlotte Johannisson, Bodil Johansson, Jessica Johansson, Agneta Jonsson, Johanna Jonsson, Susanne Klaar, Anne Kultti, Annika Lilja, Astrid Lilja, Martina Martell, Emma Nilsson, Anna Nordlund, Linda Palla, Niklas Pramling, Cathylyn Ramos, Eva Ringqvist, Jenny Rosén, Mikaela Strand, Bodil Sundberg, Ann-Katrin Svensson, Anna Södersten, Ann-Christine Vallberg Roth, Maria Thelin, Cecilia Vikstrand, Ann-Charlott Wank, Ann-Christine Wennergren, Christine Westemar, Ewa Wiklund, Annika Åkerblom, Lena Öhlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Undervisning som fenomen är inte något nytt i förskolan men det har oftast inte benämnts just undervisning. Sedan undervisningsbegreppet för förskolan infördes i skollagen år 2010 och i läroplanen 2018 har dock diskussionen om begreppet varit livlig bland både förskolans pedagoger och förskoleforskare. I denna bok…
Köp här

Isbn: 9789144162140

Utgivningsår:20240312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson, Bengt Olsson, Niklas Pramling, Cecilia Wallerstedt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789113043449

Utgivningsår:20111021

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Maj Asplund Carlsson, Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling, Bengt Olsson, Cecilia Wallerstedt

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur utvecklas barns estetiska förmåga i förskola och skola? Hur får man det estetiska att växa och bli ett pedagogiskt mål i sig, i stället för att…
Köp här

Isbn: 9789172275744

Utgivningsår:20080505

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad kan undervisning innebära i förskolan? Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Denna andra upplaga av Att undervisa barn i förskolan möter den reviderade läroplanens skrivningar om undervisning och utbildning också i…
Köp här

Isbn: 9789147111329

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gudrun Nyberg, Wanda Klintberg, Ronny Ambjörnsson, Ulla Berglindh, Angela Falkengren, Jan-Erik Johansson, Sven-Eric Liedman, Louise Limberg, Eva Mark, Lennart Olausson, Christina Persson, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Lena Skoglund

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogik: historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Hundra år i Göteborg Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning har genomgått stora förändringar under det senaste seklet.Sexårig folkskola har blivit nioårig grundskola; studentexamen har ersatts av genomgången gymnasieskola. I realiteten har det blivit…
Köp här

Isbn: 9789173319041

Utgivningsår:20180327

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Anne Kultti, Niklas Pramling

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Barns rätt till rötter och fötter belyser hur samverkan mellan förskolan och hemmet kan utformas för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för alla barn i förskolan. Huvudsyftet med boken är att visa hur man kan främja flerspråkiga barns lärandemöjligheter genom samtal och samverkan mellan förskollärare, barn och…
Köp här

Isbn: 9789147122806

Utgivningsår:20170821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC