Bläddra
Sökresultat för Nina Thelander... Rensa filter?

av: Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångspunkt för denna bok. Författarna diskuterar förskolans och skolans uppdrag att både…

Isbn: 9789140683472

Utgivningsår: 20130408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman, Nina Thelander

Kategorier: Förskolan Pedagogik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare. Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påverkar…

Isbn: 9789151107424

Utgivningsår: 20220406

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman, Nina Thelander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare. Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påverkar förskollärarens förutsättningar att arbeta med demokratifostran,…

Isbn: 9789140695895

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och respektera barn och unga som fullvärdiga människor och rättighetsinnehavare, samt en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga…

Isbn: 9789151102795

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett svårt men spännande uppdrag för förskollärare och lärare. I arbetet behöver kunskaper om rättigheter förenas med respekt för barn och unga som fullvärdiga människor och innehavare av rättigheter.…

Isbn: 9789151108933

Utgivningsår: 20230116

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC