Bläddra
Sökresultat för Norstedts Akademiska Förlag... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789172978058

Utgivningsår: 20061026

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Ola Eriksson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Musiklära, gehörsträning, visharmonisering behandlar de grundläggande momenten i den allmänna musikläran: den traditionella västerländska tonskriften, intervallbeteckningar, diatoniska skalor, ackorduppbyggnad, ackordbeteckningar, transopnerande instrument, m.m.Boken innehåller vidare övningar i melodiläsning,…
Köp här

Isbn: 9789151839578

Utgivningsår: 20010502

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789119660428

Utgivningsår: 19980123

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Melody Beattie

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> En beroendesjuk människa har ofta närstående som lider och totalt försummar sina egna intressen och behov för att hjälpa den drabbade. De har blivit…
Köp här

Isbn: 9789172275980

Utgivningsår: 20080617

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

I situationer när man ”bara” konverserar på ett främmande språk gör det oftast inte så mycket om något blir lite galet. Men när det gäller facktermer är det viktigt att orden blir korrekta. Ekonomisk ordbok innehåller modern fackterminologi. Den innehåller inte mindre än elva språk – svenska, engelska, tyska, franska,…
Köp här

Isbn: 9789172273986

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172273658

Utgivningsår: 20041025

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172274853

Utgivningsår: 20060920

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

I situationer när man “bara” konverserar på ett främmande språk gör det oftast inte så mycket om något blir lite galet. Men när det gäller facktermer är det viktigt att orden blir korrekta. Medicinsk ordbok innehåller modern fackterminologi. Den innehåller inte mindre än elva språk – svenska,…
Köp här

Isbn: 9789172273993

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Spansk bildordbok visar på ett ögonblick föremål och företeelser som annars skulle kräva mångordiga förklaringar. Bild och ord bildar en enhet som ger mycket mer än en vanlig ordlista. Här finns ca 20 000 svenska ord och termer med spansk översättning. Spansk bildordbok behandlar 17 ämnesområden från Astronomi till…
Köp här

Isbn: 9789172276222

Utgivningsår: 20090303

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, QA International

Mediatyp: BC

av: Vladimir Fedorovic Maksimov

Svensk-rysk teknisk ordbok innehåller facktermer från 22 olika fackområden som maskinteknik, metallurgi, elektroteknik, datateknik, byggnadsindustri, pappersindustri, träförädling m.m.
Köp här

Isbn: 9789119354020

Utgivningsår: 19941228

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Einar Engström, Edwin Richard Nye

Medicinsk ordbok i fickformat – lätt att bära med sig på arbetet eller konferensresan. Ordboken är tänkt som ett behändigt medicinskt referensverk som alltid kan finnas till hands i rockfickan. Den innehåller 16 000 termer inom medicinens många olika områden. Den vänder sig till alla som sysslar med eller kommer…
Köp här

Isbn: 9789197325646

Utgivningsår: 20020606

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172274709

Utgivningsår: 20060504

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att översätta ord från ett språk till ett annat ger bilden en överlägsen precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak, delarna som kometer består av – bildordboken visar på ett ögonblick något som annars skulle kräva en mångordig förklaring.…
Köp här

Isbn: 9789172275218

Utgivningsår: 20090223

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, QA International

Mediatyp: BC

En aktuell och informativ liten ordbok som passar perfekt för resan. Ordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana och krångliga förkortningar har undvikits. I den innehållsrika parlördelen finns användbara fraser och ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse m.m. För den som…
Köp här

Isbn: 9789172272163

Utgivningsår: 20000614

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151827506

Utgivningsår: 19980129

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Judith Beck

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
För det händer att både terapeut och patient ger upp, vilket leder till frustration och besvikelse, tar tid och kostar pengar. Judith Beck, amerikansk doktor i psykologi och psykiatri, har arbetat med dessa professionella svårigheter. I denna bok omformulerar hon svårigheterna till identifierbara, välkända problem. Hon…
Köp här

Isbn: 9789172275003

Utgivningsår: 20070830

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Guilford Publications

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172275294

Utgivningsår: 20071018

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt I Lindskog

Köp här

Isbn: 9789172275577

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Erving Goffman

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Bokens titel anspelar på den fysiska undantagsstämpel som de "normala" sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande. Erving Goffman har lagt ett rikt…
Köp här

Isbn: 9789172975163

Utgivningsår: 20011119

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Barbro Johansson

Köp här

Isbn: 9789172274273

Utgivningsår: 20050819

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Claes Grundsten,

Sarek är fjällens största vildmark och till Sarek söker sig alla vandringssugna förr eller senare. Denna guide beskriver detaljerat områdets många färdvägar. Förutom de svårighetsgraderade stråken genom Sareks alla dalar innehåller boken också nära hundra toppbestigningar och ger tips om intressanta växtlokaler,…
Köp här

Isbn: 9789172976658

Utgivningsår: 20040802

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

I situationer när man “bara” konverserar på ett främmande språk gör det oftast inte så mycket om något blir lite galet. Men när det gäller facktermer är det viktigt att orden blir korrekta. Teknisk ordbok innehåller modern fackterminologi. Den innehåller inte mindre än elva språk – svenska, engelska,…
Köp här

Isbn: 9789172274006

Utgivningsår: 20040831

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172976764

Utgivningsår: 20040818

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Vincent Petti, Claes-Göran Rende

Köp här

Isbn: 9789119457011

Utgivningsår: 19950222

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Roland Coase

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Genom att vända sig från matematiseringen av nationalekonomin, har Ronald Coase sedan 1930-talet försökt att se längre än vad de etablerade teorierna medger. Hans mest kända bidrag är teorin om transaktionskostnader, vilken här presenteras inom ramen för en svensk översättning av klassikern The nature of the firm. År…
Köp här

Isbn: 9789175680569

Utgivningsår: 20000107

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

Norstedts franska ordbok är en allemansordbok avsedd för dem som passerat nybörjarstadiet men inte behöver den allra största ordboken. Tyngdpunkten ligger på allmänspråket, men ordboken innehåller också ord och uttryck från olika fackområden. I den fransk-svenska delen ges uttal till samtliga uppslagsord. I slutet av…
Köp här

Isbn: 9789172270916

Utgivningsår: 19990223

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: DB

av: , Olle Josephson, Åsa af Geijerstam, Jenny Wiksten Folkeryd, Catharina Nyström Höög, Monica Reichenberg, Martin Ransgart, Mona Blåsjö, Hans Strand, Anders Björkvall, Gunlög Sundberg, Anna-Malin Karlsson, Jonas Carlquist, Helena Englund, Maria Sundin

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
En tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar tillbringar mer än halva sin arbetstid framför en datorskärm. Vi läser och skriver som aldrig förr. Det innebär att en stor skara människor i sitt dagliga arbete måste lösa olika typer av textproblem. Och de svåraste problemen handlar sällan om stavning och meningsbyggnad,…
Köp här

Isbn: 9789172274723

Utgivningsår: 20060214

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:

I Sverige rappar man på svenska men skriver rocktexter på engelska. I skolan blir undervisning på engelska för svenska elever allt populärare. På universitet och högskolor är engelska på sina håll det enda undervisningsspråket. Och i vissa svenska företag är engelska koncernspråk fast man pratar svenska på fikarasten.…
Köp här

Isbn: 9789172976443

Utgivningsår: 20040514

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172976603

Utgivningsår: 20040217

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172272286

Utgivningsår: 20010403

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: DB

av: Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Vår ekonomi var det första riktiga standardverket i svensk ekonomi när boken kom ut i sin första utgåva 1987, och ett standardverk är det fortfarande. Sedan 1987 har oerhört mycket hänt såväl inom ekonomin som den ekonomiska politiken, och Vår ekonomi har därför reviderats och anpassats efter nya förhållanden, nu för…
Köp här

Isbn: 9789151838786

Utgivningsår: 20011109

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt-Erik Andersson

Denna bok om intervjuteknik går bland annat igenom frågemetoder, begreppsdefiniering, fråge- och instruktionsformulering, datainsamling och analys. Bengt-Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi, har undervisat lärare och blivande psykologer i intervjuteknik och lett en lång rad forskningsprojekt, i vilka stora…
Köp här

Isbn: 9789172975057

Utgivningsår: 20010306

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Tage Lindbom

Frithjof Schuon (1907-1998), sufisk mystiker och metafysiker av schweiziskt ursprung, sökte fånga det för alla religioner gemensamma: religio perennis. Lindboms bok om Schoun utgör ett viktigt bidrag till denna religionsfilosofiska tradition. Boken belyser centrala begrepp i Schuons filosofi, såsom intellekt, jämvikt,…
Köp här

Isbn: 9789151841380

Utgivningsår: 20030417

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Sjögren

Allt fler kunder och anställda väntar sig att företag ska ta större ansvar i samhället än att bara generera vinst. Detta samhällsansvar kallas CSR (Corporate Social Responsibility). CSR grundas på en mängd andra tankar, t.ex. den att “värdekontrakt” ligger till grunden för ekonomisk aktivitet i t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789175680798

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151827483

Utgivningsår: 19980129

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Eva Hjörne, Roger Säljö

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Hur möts avvikande barn i skolan? Aspergers, damp, ADHD, dåliga hemförhållanden eller sinnesslö? Skolans kategorisering av "besvärliga" elever…
Köp här

Isbn: 9789172275591

Utgivningsår: 20080115

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Detta är den största svensk-franska ordboken på den svenska marknaden. Den är därmed ett oumbärligt standardverk för alla som på olika sätt kommer i kontakt med det franska språket: universitetsstuderande, översättare, lärare, folk inom näringslivet m.fl. Tyngdpunkten ligger på det moderna allmänspråket, men här finns…
Köp här

Isbn: 9789172270206

Utgivningsår: 19981120

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ahlberg

Kategorier: Juridik
En journalist arbetar dagligen med upphovsrättsliga frågor. Dels är hennes egna verk upphovsrättsligt skyddade, dels hanterar hon andras verk och riskerar att göra intrång i deras rätt. Det finns alltså dubbel anledning till att upphovsrätten måste ingå i det journalistiska kunnandet. Denna titel har tidigare givits ut…
Köp här

Isbn: 9789172275805

Utgivningsår: 20080807

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171130068

Utgivningsår: 19901018

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Svenska Akademiens ordlista är den inofficiella normen för stavning och böjning av svenska ord. Den är till sin natur en samling rekommendationer. Ordlistan är ett oumbärligt hjälpmedel och en viktig bas för allt arbete med svenska språket. Samtliga uppslagsord är försedda med avstavningsmarkering.
Köp här

Isbn: 9789172270381

Utgivningsår: 19981214

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: DB