Bläddra
Sökresultat för Ola Jingryd... Rensa filter?

av:Ola Jingryd

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna sjätte, reviderade upplaga har boken Fastighetsförmedling fått en ännu tydligare rättsvetenskaplig karaktär. Bland nyheterna märks ett helt kapitel som behandlar formerna för avtals ingående samt för köparen, säljaren och fastighetsmäklaren viktiga juridiska frågor knutna till olika former av köpeobjekt.…
Köp här

Isbn: 9789144142142

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok,…
Köp här

Isbn: 9789144089072

Utgivningsår:20130530

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Lotta Segergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsmäklaryrket är idag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man 
förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på 
att agera korrekt utifrån juridiska, etiska,…
Köp här

Isbn: 9789144105543

Utgivningsår:20150326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok,…
Köp här

Isbn: 9789144116754

Utgivningsår:20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Juridik
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt, vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är också sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Ola Jingryd och Anders Kjellström har under många år skapat och utvecklat övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter.…
Köp här

Isbn: 9789144155890

Utgivningsår:20220101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Juridik
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt, vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är också sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Ola Jingryd och Anders Kjellström har under många år skapat och utvecklat övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter.…
Köp här

Isbn: 9789144155890

Utgivningsår:20211220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ola Jingryd

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsmäklaryrket av i dag är en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskap inom vitt skilda områden, inte minst det juridiska. I den här boken behandlas fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med…
Köp här

Isbn: 9789144162188

Utgivningsår:20230705

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC