Bläddra
Sökresultat för Olle Lundin... Rensa filter?

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176789933

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Olle Lundin, Ulla Björkman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Särskilda rättsområden
Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskrivs och diskuteras den kommunala beslutsprocessen och kontroll av kommunal verksamhet. Stor vikt läggs vid de olika roller och funktioner som…
Köp här

Isbn: 9789177371250

Utgivningsår: 20200824

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Olle Lundin

Köp här

Isbn: 9789176784181

Utgivningsår: 19990415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176788035

Utgivningsår: 20120101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Olle Lundin, Tom Madell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs ”grundlag”. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen,…
Köp här

Isbn: 9789139020851

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika …
Köp här

Isbn: 9789177371151

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Tom Madell, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att…
Köp här

Isbn: 9789139117100

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Lindquist, Sten Losman, Olle Lundin, Tom Madell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommunerna och landstingen är genom självstyrelsen och sina många förtroendevalda den svenska demokratins mest verkställande organ. Det grundläggande regelverket för verksamheten är kommunallagen, som till stor del rör organisationen men också har bestämmelser om innehållet i de kommunala besluten. Med denna…
Köp här

Isbn: 9789139020318

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Genom regeringsformen och kommunallagen är kommuner och landsting tillförsäkrade självstyre under riksdagen och regeringen. Självstyrelsen manifesteras av den kommunala rösträtten och den kommunala beskattningsrätten. På en rad sakområden har riksdagen i lag ålagt kommunerna att göra samhällsinsatser, en del av dem…
Köp här

Isbn: 9789139114888

Utgivningsår: 20160603

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Tom Madell, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarna i förhållande till föregående lag består huvudsakligen i…
Köp här

Isbn: 9789139023609

Utgivningsår: 20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Olle Lundin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Vad behöver du som chef veta och göra för att arbetsplatsens alla projekt ska gå bra? Denna unika bok i projektledning fokuserar på en hittills bortglömd person i projektarbetet, den linjechef som har det yttersta ansvaret för verksamheten.Läs merInom alla typer av företag och organisationer bedrivs alltfler…
Köp här

Isbn: 9789170053344

Utgivningsår: 20091001

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Magnus Granlund, Olle Lundin

Kategorier: Juridik
Kommunal ärendehandläggning är en handbok i förvaltningsrätt som är inriktad på den kommunala sektorn. Framställningen utgår från reglerna i förvaltningslagen. Relevansen för den kommunala förvaltningen påtalas särskilt när så är relevant. Förvaltningslagen och kommunallagen befinner sig i ett ibland komplicerat…
Köp här

Isbn: 9789144059495

Utgivningsår: 20101019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulla Björkman, Olle Lundin

Köp här

Isbn: 9789176787144

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall, Kavot Zillén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Denna antologi innehåller bidrag på det temat. Juridiska fakulteten har inrättat IfU som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det…
Köp här

Isbn: 9789176789889

Utgivningsår: 20170710

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB