Bläddra
Sökresultat för Oskar Engdahl... Rensa filter?

av: Oskar Engdahl, Bengt Larsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Teorier och begrepp är viktiga inom all vetenskap, inte minst i en samhällsvetenskap som sociologin. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och…
Köp här

Isbn: 9789144067889

Utgivningsår: 20110817

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Oskar Engdahl, Sven-Åke Lindgren

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken Varför begår människor brott? Samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologins grundfråga behandlar vår tids dominerande kriminologiska teorier. Inledningsvis behandlas frågan om vad kriminologiska förklaringsmodeller, begrepps- och teoribildning är och syftar till, varefter teoretiska perspektiv som tar…
Köp här

Isbn: 9789144118963

Utgivningsår: 20170523

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin Bergqvist, Oskar Engdahl, Janne Flyghed, Bengt Jacobsson, Katarina Jacobsson, Johan Kardell, Lars Korsell, Bengt Larsson, Vanja Lundgren Sørli, Lena Roxell, Jerzy Sarnecki, Isabel Schoultz, Hanns von Hofer, David Wästerfors, Malin Åkerström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet kontroll kan lätt ge intryck av att det handlar om något avlägset, som drabbar andra som gjort ”något speciellt”. Vi tänker inte alltid på att kontroll är närvarande i allas dagliga liv. I denna antologi speglas kontroll utifrån olika perspektiv. Dess variationer och komplexitet visas både empiriskt och…
Köp här

Isbn: 9789144074252

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Oskar Engdahl

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken behandlar en av vår tids dominerande brottstyper: bedrägerier och ekonomisk brottslighet.– Den tar ett samlat grepp på bedrägerier och ekonomisk brottslighet.– Den är unik i sitt slag då en motsvarande introduktion eller orientering på området saknas på svenska.– Den är pedagogisk uppbyggd med…
Köp här

Isbn: 9789147140480

Utgivningsår: 20220107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Oskar Engdahl, Sven-Åke Lindgren

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken Varför begår människor brott? Samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologins grundfråga redogör för vår tids dominerande kriminologiska teorier. Perspektiv med sikte på följande inslag behandlas: • anomi och sociala påfrestningar • social inlärning av kriminellt beteende • social kontroll och social…
Köp här

Isbn: 9789144143170

Utgivningsår: 20210707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson, Jonas Ring, Oskar Engdahl, Olof Kinberg, Wilhelm Aubert, Sören Wibe, Dag Ellingsen, Martin Bergqvist, Sven-Åke Lindgren, Per-Ole Träskman, Bengt Larsson, Daniel Larsson, Trond Eirik Schea, Ståle Eskeland, Dave Whyte, Erja Virta, Steve Tombs, Anne Alvesalo, Pia Wikström, Per Ole Johansen, Harald Swedner, Svend Reimer, Dan Magnusson

Kategorier: Juridik
Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet orsakar ekonomiska skador i västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för traditionella brott. Finansiella brott och bedrägerier minskar dessutom tilliten mellan individer. Återkommande opinionsundersökningar i…
Köp här

Isbn: 9789144102245

Utgivningsår: 20140821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Oskar Engdahl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Bank- och finansbranschen har ett mycket stort inflytande över vår ekonomiska välfärd och trygghet. Här investeras människors besparingar av professionella aktörer som förknippas med makt, pengar, status men också girighet. I Bortom girigheten skildras för första gången den svenska bank- och finansvärldens mörka…
Köp här

Isbn: 9789189140707

Utgivningsår: 20100608

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Oskar Engdahl

Idag finns över 40 skatteparadis världen över. Med strikt sekretess, låg eller total avsaknad av beskattning och utan regleringar drar de till sig allt mer av världens kapital. Tiotals miljarder kronor förs varje år undan beskattning enbart i Sverige. På globalt plan èr skatteflykten svindlande och Ükar…
Köp här

Isbn: 9789189483293

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Linda Soneryd, Göran Sundqvist, Jonas Bertilsson, Elena Bogdanova, Mark Elam, Oskar Engdahl, Andreas Gunnarsson, Niclas Hagen, Marie Hammer, Dick Kasperowski, Hannes Lagerlöf, Bengt Larsson, Jesper Petersson, Jane Pettersson, Johan Söderberg, Håkan Thörn, Linda Weichselbraun

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter och icke-experter. Den ökade specialiseringen har uppmärksammats som ett demokratiproblem, med risk för expertstyre och teknokrati. Samtidigt är allt fler medborgare högutbildade och dagens digitaliserade…
Köp här

Isbn: 9789144117249

Utgivningsår: 20190502

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Linda Soneryd, Göran Sundqvist, Jonas Bertilsson, Elena Bogdanova, Mark Elam, Oskar Engdahl, Andreas Gunnarsson, Niclas Hagen, Marie Hammer, Dick Kasperowski, Hannes Lagerlöf, Bengt Larsson, Jesper Petersson, Jane Pettersson, Johan Söderberg, Håkan Thörn, Linda Weichselbraun

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I det moderna samhället värderas vetenskap och demokrati högt. Men de ses ofta som varandras motsatser, vilka måste hållas separerade. Vetenskapen bör inte demokratiseras och demokratin inte förvetenskapligas. Men det är bara halva sanningen. Vetenskap och demokrati har viktiga gemensamma rötter, brottas med likartade…
Köp här

Isbn: 9789144135267

Utgivningsår: 20190705

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC