Bläddra
Sökresultat för Patrik Hall... Rensa filter?

av: Åke Sandberg, Göran Ahrne, Gunnar Aronsson, Ann Bergman, Torsten Björkman, Anders Boglind, Malin Bolin, Moa Bursell, Anna Fogelberg Eriksson, Tina Forsberg, Carl le Grand, Patrik Hall, Magnus Hörnqvist, Jan Ch Karlsson, Anders Kjellberg, Christian Koch, Karin Lundqvist, Christin Mellner, Fredrik Movitz, Roland Paulsen, Lisa Schmidt, Per Sederblad, John Sjöström, Egil J. Skorstad, Michael Tåhlin, Ylva Ulfsdotter Eriksson, Irene Wennemo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Här är en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt självständiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samhällsintresserade. I grunden finns frågan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de för…
Köp här

Isbn: 9789144116310

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144039855

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Bergström, Niklas Eklund, Lena Agevall, Emmie Andersson, Agneta Blom, Emma Ek Österberg, Patrik Hall, Vicki Johansson, Martin Karlsson, Marja Lemne, Jenny Madestam, Therese Reitan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Som chef i offentlig verksamhet hanterar man komplexa, otydliga och potentiellt konfliktfyllda situationer och sammanhang. Det är ett annorlunda ledarskap som sällan beaktas i den moderna ledarskapslitteraturen. Den är ofta inriktad på privat sektor och tar det vinstdrivande företaget eller föreningslivet som…
Köp här

Isbn: 9789144125695

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Vesa Leppänen, Patrik Hall, Malin Åkerström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Varför alla dessa möten? Många människor klagar över sina möten samtidigt som arbetslivet består av allt fler möten. I mötesfloran hittar man allt från styrelsemöten till informellt mingel. Hur ser det förändrade möteslandskapet ut? Ämnet för Mötesboken kretsar kring denna och liknande frågor. Enligt författarna…
Köp här

Isbn: 9789198420364

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Égalité bokförlag

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall, Karl Löfgren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Styrning relaterar till ett mycket mänskligt fenomen – att försöka påverka andra att bete sig på vissa sätt. Den här boken behandlar politisk styrning, det vill säga styrning från politiska beslutsfattare: våra folkvalda politiker eller offentliga tjänstemän.Läs merAmbitionerna med politisk styrning kan vara allt från…
Köp här

Isbn: 9789147076215

Utgivningsår: 20060828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den offentliga sektorn i Sverige har genomgått omfattande managementreformer. Vad blir konsekvenserna? Ersätter ”management” den tidigare byråkratin? Tvärtom, menar författaren till denna bok. Han hävdar att dessa reformer innebär ett nytt stadium i byråkratiseringens historia – ett stadium där nya områden i det…
Köp här

Isbn: 9789147096800

Utgivningsår: 20111027

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur gör regeringen när den styr? På vilket sätt är myndigheterna beroende av politiken? Gör förvaltningen som politikerna vill eller är det annat som spelar in? I den här boken presenteras resultaten från en unik undersökning av fem myndigheter – Lunds universitet, Naturvårdsverket, NUTEK, Socialstyrelsen och…
Köp här

Isbn: 9789147112401

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall, Kristian Sjövik, Ylva Stubbergaard

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Öresundsregionen pågår ett av många gränsregionala samarbetsprojekt som ingår i EU:s regionalpolitiska satsningar. I gränslandet mellan processer av regional integration och nationalstatsprinciper pågår här politiska prioriteringar och fördelning av offentliga resurser. I denna bok om visioner och beslutsprocesser i…
Köp här

Isbn: 9789144052199

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Petra Adolfsson, Thomas Andersson, Johan Berlin, Maria Blomgren, Mats Brommels, Eric Carlström, Andreas Diedrich, Ulla Eriksson-Zetterquist, Patrik Hall, Ulla Idänpään-Heikkilä, Mikael Jonasson, Roy Liff, Kent Nilsson, Lars Nordgren, Johan Quist, David Renemark, Magnus Rönn, Rolf Solli

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har…
Köp här

Isbn: 9789144057804

Utgivningsår: 20091111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC