Bläddra
Sökresultat för Paula Levy Scherrer... Rensa filter?

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS)…
Köp här

Isbn: 9789127434202

Utgivningsår: 20140425

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS)…
Köp här

Isbn: 9789127434233

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS)…
Köp här

Isbn: 9789127434219

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127424982

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS)…
Köp här

Isbn: 9789127448568

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127431232

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Rivstart A1+A2 och B1+B2 Rivstart är en enspråkig nybörjar- och fortsättningskurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt. Rivstart uppmuntrar deltagarna att…
Köp här

Isbn: 9789127666856

Utgivningsår: 20080312

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning…
Köp här

Isbn: 9789127425712

Utgivningsår: 20120921

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. För studievana och…
Köp här

Isbn: 9789127434226

Utgivningsår: 20140814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS)…
Köp här

Isbn: 9789127434264

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med humor och allvar visar Rivstart den snabbaste vägen till språket. Rivstart består av textbok, övningsbok och lärarhandledning. Lärandet går snabbt framåt med tydlig struktur och med snabba repetitioner. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS)…
Köp här

Isbn: 9789127434240

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127431942

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla…
Köp här

Isbn: 9789127666832

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127424999

Utgivningsår: 20110930

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla…
Köp här

Isbn: 9789127666887

Utgivningsår: 20090223

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Extramaterial som t.ex. webbövningar, och…
Köp här

Isbn: 9789127434257

Utgivningsår: 20151112

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Karl Lindemalm, Paula Levy Scherrer

Kategorier: Språk och lingvistik
den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla…
Köp här

Isbn: 9789127438286

Utgivningsår: 20140715

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: AC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Extramaterial som t.ex. webbövningar, och…
Köp här

Isbn: 9789127452176

Utgivningsår: 20171205

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127431225

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
För att få tillgång till den interaktiva boken aktiverar du din kod på www.nok.se/aktivera Nästa steg är att ladda ner läsaren N&K Läromedel via App Store eller på www.nok.se Aktiverade böcker är tillgängliga via personlig inloggning på alla dina enheter och plattformar, dock endast på en enhet i taget. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789127438453

Utgivningsår: 20150515

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Extramaterial som t.ex. webbövningar, och…
Köp här

Isbn: 9789127456297

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Extramaterial som t.ex. webbövningar, och…
Köp här

Isbn: 9789127456259

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven…
Köp här

Isbn: 9789127439221

Utgivningsår: 20140507

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla…
Köp här

Isbn: 9789127666870

Utgivningsår: 20090320

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127426689

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla…
Köp här

Isbn: 9789127666849

Utgivningsår: 20090826

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127431935

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. För studievana och…
Köp här

Isbn: 9789127456235

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
För att få tillgång till den interaktiva boken aktiverar du din kod på www.nok.se/aktivera Nästa steg är att ladda ner läsaren N&K Läromedel via App Store eller på www.nok.se Aktiverade böcker är tillgängliga via personlig inloggning på alla dina enheter och plattformar, dock endast på en enhet i taget. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789127439238

Utgivningsår: 20150515

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Jobba introduktion till arbetslivet fungerar som en förberedelse inför ett arbetsliv för den som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs CD eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet,…
Köp här

Isbn: 9789127456389

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven…
Köp här

Isbn: 9789127436152

Utgivningsår: 20140507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Språk och lingvistik
den snabbaste vägen! Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla…
Köp här

Isbn: 9789127666863

Utgivningsår: 20080111

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Jobba introduktion till arbetslivet fungerar som en förberedelse inför ett arbetsliv för den som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs CD eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet,…
Köp här

Isbn: 9789127457775

Utgivningsår: 20200907

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127426665

Utgivningsår: 20120605

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA