Bläddra
Sökresultat för Per Andersson... Rensa filter?

av: Per Andersson, Pernilla Andersson, Jerker Bengtsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789152309209

Utgivningsår: 20120130

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Per Andersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det märkliga beteendet att nattetid smyga ut och måla bokstavsmotiv med sprayfärger på lokaltåg uppfanns av en handfull tonåringar i New York i början av sjuttiotalet.Mot alla odds har graffitin sedan blivit en global, illegal folkkonst. Detta är dess stockholmska historia. Den svenska graffitikulturen räknar 1984 som…
Köp här

Isbn: 9789113012414

Utgivningsår: 20050413

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144038292

Utgivningsår: 20050710

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Allan Simonsson, Kjell Andersson, Per Andersson...

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna omarbetade och utökade upplaga omfattar det mesta du behöver veta, både om praktik och teori, för att lyckas med din uppfödning. Beteende, byggnader och stallmiljö, fodermedel, utfodring och skötsel, avel, fortplantning, sjukdomar, ekonomi m m. Här finns också ett felsöknings- och åtgärdsschema samt nyckeltal.…
Köp här

Isbn: 9789127349346

Utgivningsår: 19971002

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Stefan Njord, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Åke Stridh, Staffan Rodhe, Bengt Persson, David Boulliant

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144007205

Utgivningsår: 19980422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186483524

Utgivningsår: 20020801

Utgivare: Tomsing

Mediatyp: BC

av: Madeleine Abrandt-Dahlgren, Staffan Roselius, Katarina Sipos-Zackrisson, Song Ee Ahn, Ulla Alsin, Per Andersson, Johan Arvidsson, Anna Bjuremark, Stellan Boozon, Irma Carlsson, Lars Owe Dahlgren, Lisbeth Eriksson, Andreas Fejes, Eva Flogell, Eva-Marie Harlin, Håkan Hult, Georg Karlsson, Ann-Marie Laginder, Staffan Larsson, Sofia Nyström, Sam Paldanius

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes…
Köp här

Isbn: 9789144042763

Utgivningsår: 20090211

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Andersson, David Boulliant, Stefan Njord, Nils-Eric Olsson, Bengt Persson, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Åke Stridh

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144002781

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334600

Utgivningsår: 20110616

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152344255

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Per Andersson, Andreas Fejes

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok ger en introduktion till validering av kunskap och kompetens, närmare bestämt den ambition som finns i vårt samhälle att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig oavsett var, när och hur detta skett. Författarna sätter validering i relation till hur vuxnas lärande organiseras och till de skilda…
Köp här

Isbn: 9789144059044

Utgivningsår: 20100630

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Per-Erik Ellström, Ali Osman, Bo Davidson, Maria Gustavsson, Glenn Hultman, Barbro Nilsson, Per Andersson, Bosse Bergstedt, Dan Rönnqvist, Per-Olof Svedin, Camilla Thunborg, Eva Ellström, Kjell Rubenson, Staffan Larsson, Bernt Gustavsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Livslångt lärande är ett centralt begrepp i diskussionen om utbildning och lärande. Syftet med denna bok är att klargöra vad begreppet står för och ge det en fylligare innebörd. Författarna betonar nödvändigheten av att uppmärksamma det lärande som sker i vardagligt yrkesarbete, men menar att detta erfarenhets- eller…
Köp här

Isbn: 9789144617510

Utgivningsår: 19970128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152314630

Utgivningsår: 20111120

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: DA

av: Susanne Köpsén, Per Andersson, Kristina Hellberg, Johanna Köpsén, Martin Lundberg, Sofia Nyström, Ragnhild Swahn, Andrzej Szklarski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Susanne Köpsén (red.) är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hon medverkade vid införandet av yrkeslärarprogrammet och har haft kursansvar för och undervisat på programmet. Övriga författare är forskare som är, eller har varit, verksamma som lärare vid yrkeslärarprogrammet: Per Andersson,…
Köp här

Isbn: 9789144132259

Utgivningsår: 20190726

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338318

Utgivningsår: 20170320

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Per Andersson, Pernilla Andersson, Jerker Bengtsson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789152336397

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Per Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konstformer Övrig grafik Reportage och samlingar av journalistiska texter
1984 visades dokumentären Style Wars, om den tidiga graffitiscenen i New York, i svensk tv. Filmen blev impulsen som fick försigkomna, äventyrslystna och sökande ungdomar på olika platser i Sverige att skaffa sprayfärg och ge sig ut för att prova själva. Pärra Andreasson i Uppsala senare känd under pseudonymen Ruskig,…
Köp här

Isbn: 9789188369321

Utgivningsår: 20190930

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Åke Stridh, Staffan Rodhe, Bengt Persson, Sven Nilsson, Thomas Ahlqvist

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144012315

Utgivningsår: 19991005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Detta är bra journalistik från svenska medier 2002. De medverkande är: Tomas Andersson-Wij, Christer Berglund, Ulrika Björkstén, BLM-redaktionen, Alisa Bosnic, Mustafa Can, Viggo Cavling, Tina Enström, Camilla Floyd, Lasse Granestrand, Mattias Göransson, Gunilla von Hall, Angela Hanagarth, Thomas Heldmark, Marika…
Köp här

Isbn: 9789173891127

Utgivningsår: 20030501

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152358597

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Bengt Persson, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Åke Stridh, Stefan Njord, David Sjöstrand

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144015842

Utgivningsår: 20010826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Mer än 500 bidrag kom in från Journalistens läsare. Nu har redaktionskommittén läst, gallrat och kompletterat med egna favoriter. Kvar finns 34 texter, som finns med i den tredje utgåvan av Goda Nyheter. Antologin innehåller, i tur och ordning, följande texter: Katarina Karlsson Slavkontrakt på koksverket…
Köp här

Isbn: 9789173891370

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Per Andersson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Vad gjorde Jan Stenbeck? Varför gjorde det honom så avskydd? Varför gjorde det honom så framgångsrik? Jan Stenbeck ärvde ett traditionellt stål- och skogsföretag och omvandlade det under 1900-talets sista decennier till en modern företagsgrupp inom media och telekommunikation (Tele 2, TV3, Metro). Det krävde stora…
Köp här

Isbn: 9789174991123

Utgivningsår: 20120913

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BC

av: Per Andersson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Vad gjorde Jan Stenbeck? Varför gjorde det honom så avskydd? Varför gjorde det honom så framgångsrik? Jan Stenbeck ärvde ett traditionellt stål- och skogsföretag och omvandlade det under 1900-talets sista decennier till en modern företagsgrupp inom media och telekommunikation (Tele 2, TV3, Metro). Det krävde stora…
Köp här

Isbn: 9789174992304

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Modernista

Mediatyp: EA

av: Jarmo Kukka, Carl Johan Sundberg, Andreas Blom, Lars-Erik Andersson, Mona Gidhagen, Svante Åberg, Per Andersson, Pernilla Andersson, Jerker Bengtsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Isbn: 9789152352717

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Per Andersson, Liselott Aarsand, Rolf Lander, Sam Paldanius, Per-Olof Thång, Staffan Larsson, Katarina Sipos-Zackrisson, Karin Lumsden Wass, Lars-Erik Olsson, Monica Larson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144061528

Utgivningsår: 20060309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Britt-Marie Alvem, Monica Andersson, Per Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Jonas Berglund, Klas Cederwall, Mats Franzén, Bengt Isling, Per Kallstenius, Sture Koinberg, Lena Lundberg, Åsa von Malortie, Magdalena Möne, Henrik Nerlund, Catharina Nolin, Lars Nyberg, Eva Sandstedt, Peter Schantz, Henrik Sjöman, Alexander Wolodarski

Kategorier: Arkitektur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Landskapsarkitektur Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering Stadsplanering: arkitektoniska aspekter
Vacker och bildrik bok om Stockholms gröna rum! »En tankeväckande och välskriven bok, med ett omfattande bildmaterial. Den kan vara till glädje och nytta för såväl yrkesverksamma inom stadsbyggande som den som allmänt är intresserad av samspelet mellan bebyggelse och gröna miljöer i staden.« Bibliotekstjänst Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789175455693

Utgivningsår: 20171113

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Per Andersson, Pernilla Andersson

Köp här

Isbn: 9789162229450

Utgivningsår: 20010807

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Sofia Altafi, Per Andersson, Mattias Axelson, Anna-Stina Gillqvist, Ingrid Gustafsson, Magnus Henrekson, Markus Kallifatides, Malin Lund, Jan Markendahl, Lars-Gunnar Mattsson, Walter Schuster, Hans Sjögren, Sven-Erik Sjöstrand, Torkel Strömsten, Kristina Tamm Hallström, Håkan Thorsell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den industriella struktur som har utgjort en viktig del av den ekonomiska plattformen för Sveriges välstånd är under omvandling. Syftet med den här boken är att bjuda in till ett samtal om den pågående utvecklingen och genom aktuell forskning bidra med konstruktiva infallsvinklar på dessa förändringsprocesser. Tre…
Köp här

Isbn: 9789144077437

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Per Andersson

När Jan Stenbeck tog kommando över familjeföretaget Kinnevik bestod det av stål och skog, traditionella svenska bruksnäringar. Han ville satsa på mobiltelefoner (som inte fanns i verkligheten), och på kommersiell TV (som var förbjudet). Jan Stenbeck har skapat en globaliserad, framtidsorienterad koncern. Precis som på…
Köp här

Isbn: 9789113008059

Utgivningsår: 20000818

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Per Andersson, Erik Persson

”Jag bestämmer mig den kvällen för att ge fan i allt om jag bara får Anna tillbaka.Samer, seglare och allt annat löst folk får hålla på med sitt. Ska koncentrera kraftenoch energin på kärleken.Får se hur länge det löftet håller. Det ena kanske inte utesluter det andra. Det enakanske är förutsättningen för det andra.…
Köp här

Isbn: 9789185925483

Utgivningsår: 20080421

Utgivare: Lectio förlag

Mediatyp: BC

av: Per Andersson, Pernilla Andersson

Köp här

Isbn: 9789162274092

Utgivningsår: 20070601

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Per Andersson

När Jan Stenbeck tog kommando över familjeföretaget Kinnevik bestod det av stål och skog, traditionella svenska bruksnäringar. Han ville satsa på mobiltelefoner (som inte fanns i verkligheten), och på kommersiell TV (som var förbjudet). Jan Stenbeck har skapat en globaliserad, framtidsorienterad koncern. Precis som på…
Köp här

Isbn: 9789172633803

Utgivningsår: 20021022

Utgivare: Norstedts Pocket

Mediatyp: BC

av: Andreas Fejes, Viveca Lindberg, Gun-Britt Wärvik, Per Andersson, Gunilla Berg Christoffersson, Ingrid Carlgren, Maria Christidis, Magnus Fjellström, Eva Klope, Susanne Köpsén, Ingela Leibring, Ola Lindholm, Karolina Muhrman, Åsa Mårtensson, Per-Olof Thång, Ruhi Tyson, Jessica Wallin, Martina Wyszynska Johansson, Anna Öhman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning,…
Köp här

Isbn: 9789188149213

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BB

av: Per Andersson-Ek, Kenth Andréasson, Åke Edwardsson

Köp här

Isbn: 9789170372148

Utgivningsår: 20051215

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Per Andersson-Ek, Kenth Andréasson, Åke Edwardsson

Köp här

Isbn: 9789173246699

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB