Bläddra
Sökresultat för Per Molander... Rensa filter?

av:Per Molander

Kategorier: Historia och arkeologi
Varför är alla samhällen ojämlika? Och vilka möjligheter har den svagare parten i en social relation att bevara sin integritet trots skillnader i makt? Jämlikhetens problem är en av den politiska filosofins centrala stridsfrågor, men de flesta som behandlat den har försökt att finna argument för eller emot jämlikheten…
Köp här

Isbn: 9789174866735

Utgivningsår:19981001

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Marco Armiero, Majgull Axelsson, Aase Berg, Timothy Collins, Mohammad Fazlhashemi, Hédi Fried, Anita Goldman, Göran Greider, Sara Hjellström, Nirob Islam, Antje Jackelén, Anna Jörgensdotter, Christina Landgren, Ola Larsmo, Daniel Lindvall, Per Molander, Thomas Olsson, Nalin Pekgul, Kristina Persson, Gellert Tamas, Anders Wijkman, Per Wirtén, Nina Wormbs, Per Ödling

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. På initiativ av författaren…
Köp här

Isbn: 9789127157361

Utgivningsår:20180507

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174861440

Utgivningsår:19940401

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Per Molander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
” en bok som inte bara är briljant och relevant, utan som också spetsar till och fördjupar den pågående valrörelsen.” (DN, Stefan Jonsson) Varje mänskligt samhälle utvecklar ojämlikhet. Politiken kan dock förmå samhället att röra sig mot jämlikhet. Men vilken politik? Kring de tre frågorna bygger Per…
Köp här

Isbn: 9789187347351

Utgivningsår:20140318

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB

av:Susanne Ackum, Shirin Ahlbäck Öberg, Anders Forslund, Lars Heikensten, Johan Hirschfeldt, Hugo Lagercrantz, Per Molander, Michael Sohlman, Daniel Tarschys, Gunnar Wetterberg, Anders Vredin, Perola Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta sanningen för makten kan vara riskabelt. I boken skriver ett antal forskare och beslutsfattare om den problematiska relationen mellan kunskap och makt ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Exemplen är hämtade från…
Köp här

Isbn: 9789173535311

Utgivningsår:20120503

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Per Molander

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Fysik Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
När Virginia Woolf 1931 gav ut romanen ”Vågorna” ifrågasatte hon den existerande (litterära) ordningen lika starkt som Albert Einstein den klassiska fysiken med sin relativitetsteori, publicerad något decennium tidigare. »Parallellerna mellan litteraturens och natur­vetenskapens bruk av metaforer är…
Köp här

Isbn: 9789176810101

Utgivningsår:20160303

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB

av:Per Molander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Stat och kommun har under 1900-talet påtagit sig ett mycket stort antal uppgifter i samhället. De offentliga utgifterna i relation till bruttonationalprodukten uppgick i början av 90-talet till över 70 procent. Under den ekonomiska återhämtningen har siffran sjunkit men ligger fortfarande väl över 60 procent. Boken har…
Köp här

Isbn: 9789171507761

Utgivningsår:19991101

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Nicolas de Condorcet (1743-94) var en betydande upplysningsfilosof under franska revolutionen, men han gjorde ett allvarligt misstag. Han trodde att när människorna en gång hade nåtts av upplysningens ideer, så förblev de för all tid upplysta. Det ödesdigra felet blir utgångspunkten för Per Molander som i sin nya bok…
Köp här

Isbn: 9789176810743

Utgivningsår:20170928

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BB

av:Per Molander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Befolkningen åldras och utgifterna för sjukvård, äldreomsorg och pensioner stiger. Ekonomin internationaliseras och skattebaserna blir rörligare. Ett tjugotal svenska och internationella forskare belyser den offentliga sektorn från olika håll. Kan produktionen av de offentliga tjänsterna rationaliseras ytterligare? Vad…
Köp här

Isbn: 9789171508485

Utgivningsår:20020501

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Kan liberalismen fungera som grund för samhällsbyggandet? Det är den fråga som ställs i denna bok, med utgångspunkt i Thomas Hobbes Leviathan. Kan en långsiktigt stabil social sammanhållning garanteras utan hot om våld? Det är den liberala hypotesen. Kan den garanteras med hot om våld? Det är Hobbes hypotes. Per…
Köp här

Isbn: 9789176811436

Utgivningsår:20181011

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är lämplig arbetsfördelning mellan stat och kommun? De nordiska länderna representerar en modell med i internationell jämförelse ganska stor självständighet för den lokala nivån. Ständigt pågår diskussioner om gränserna för det kommunala självstyret, kommunernas beskattningsrätt och utjämningssystemets…
Köp här

Isbn: 9789171508850

Utgivningsår:20030201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Mer än hälften av alla amerikanska medborgare säger att de ibland röstar utan att veta tillräckligt mycket och att de känner sig skyldiga om de inte röstar, meddelar det amerikanska opinionsinstitutet Public Agenda i november år 2000. Att väljarna är osäkra både om sakförhållanden och partiers eller kandidaters…
Köp här

Isbn: 9789171508867

Utgivningsår:20030201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Zhanna Kravchenko, Mikael Stigendal, Per Molander, Sven Hort, Erika Sigvardsdotter, Kim Silow Kallenberg, Martin Ericsson, Andrés Brink Pinto, Klas Åmark

Kategorier: Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen. Alla artiklar finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. I detta…
Köp här

Isbn: 9789179243333

Utgivningsår:20191220

Utgivare: Arkiv förlag & tidskrift

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den offentliga sektorn påverkar genom skatter, avgifter och bidrag hushållens disponibla inkomster i mycket stor omfattning. En väsentlig del av dessa ingrepp är fördelningspolitiskt motiverade. Men är politiken, givet de mål som formulerats, effektiv? I boken analyseras olika välfärdspolitiska och skattepolitiska…
Köp här

Isbn: 9789171507501

Utgivningsår:19990401

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Linnea Swedenmark, Camilla Salazar Atías, Johan Sjölander, Lisa Nåbo, Rebecka Prentell, Andrea Törnestam, Malin Hansson, Marika Lindgren Åsbrink, Emma Fastesson Lindgren, Daniel Färm, Johan Enfeldt, Niklas Blomqvist, Kajsa Borgnäs, Göran Therborn, Petter Martinsson, Anders Thor, Per Molander

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Efter åtta år i regering befinner sig Socialdemokraterna åter i opposition. Valförlusten 2022 skedde i en orolig tid med stora samhällsproblem. Ska arbetarrörelsen återigen lyckas forma en bättre framtiden behövs förnyelse, diskussion och omprövning av gamla sanningar. Behovet av en ny samhällsanalys är stort och…
Köp här

Isbn: 9789189117495

Utgivningsår:20231120

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

av:Per Molander, Jan-Eric Nilsson, Allen Schick

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Regeringen styr riket, slår regeringsformen fast i sitt första kapitel. Den svenska modellen med ett mycket litet regeringskansli och en långt driven självständighet för myndigheterna är i internationell jämförelse en extrem lösning. Ett antal förändringar under den senare delen av 1900-talet större och mer komplex…
Köp här

Isbn: 9789171508683

Utgivningsår:20020401

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Molander

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Nicolas de Condorcet (1743-94) var en betydande upplysningsfilosof under franska revolutionen, men han gjorde ett allvarligt misstag. Han trodde att när människorna en gång hade nåtts av upplysningens ideer, så förblev de för all tid upplysta. Det ödesdigra felet blir utgångspunkten för Per Molander som i sin nya bok…
Köp här

Isbn: 9789176811351

Utgivningsår:20180124

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: EA

av:Per Molander

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Som barn får vi lära oss att tala sanning. Senare i livet säger man oss att vi skall vara solidariska. Men om solidariteten kräver att man ljuger? Utan normer kan inget samhälle fungera. Men ingen prövar om normsystemen är sinsemellan förenliga. Ibland skapar de konflikter som blir dödliga. Kejsarens sändebud handlar…
Köp här

Isbn: 9789173530507

Utgivningsår:20050501

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Per Molander

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
” en bok som inte bara är briljant och relevant, utan som också spetsar till och fördjupar den pågående valrörelsen.” (DN, Stefan Jonsson) Varje mänskligt samhälle utvecklar ojämlikhet. Politiken kan dock förmå samhället att röra sig mot jämlikhet. Men vilken politik? Kring de tre frågorna bygger Per…
Köp här

Isbn: 9789187347436

Utgivningsår:20140318

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: EA