Bläddra
Sökresultat för Per Petersson... Rensa filter?

av: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean. Med sina enkla och pedagogiska beskrivningar syftar boken till att ge en bra kunskapsgrund för alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering…
Köp här

Isbn: 9789198037210

Utgivningsår: 20130816

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BC

av: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Lean – Gör avvikelser till framgång! finns nu i en ny upplaga (upplaga 3) som är helt omskriven och har ett betydligt mer omfattande innehåll än tidigare upplagor. Boken ger en fördjupad förståelse för Lean utifrån ett västerländskt perspektiv, både vad gäller Lean-principernas innebörd och hur man skapar en…
Köp här

Isbn: 9789198037234

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BB

av: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johnsson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
The book Lean – Turn Deviations into Success! is now available in a new (3rd) edition. It has been completely revised and has a much wider range of content than previous editions. It provides a deep understanding of Lean from a Western perspective, both in terms of how to interpret the Lean principles and how to create…
Köp här

Isbn: 9789198037241

Utgivningsår: 20170228

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BB

av: Per Petersson, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Lean – Turn deviations into success! provides a deeper understanding of Lean from a western perspective. The book explains the key elements of Lean with the goal of shifting focus from isolated method use to what Lean is really about – identifying and eliminating waste. The book highlights why rather than how.…
Köp här

Isbn: 9789163345876

Utgivningsår: 20100306

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BB

av: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Ledarskap – Gör Lean till framgång! förklarar praktiskt och konkret vad som krävs för att leda en organisation mot Lean. Syftet är att tydliggöra hur ledarna ska kunna axla rollen som den kritiska länken mellan att förstå vad Lean innebär och att praktiskt lyckas etablera en Lean-kultur som ger organisationen…
Köp här

Isbn: 9789163381423

Utgivningsår: 20120223

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BB

av: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Leadership – Making Lean a Success explains in a straightforward way what it takes to lead an organization towards Lean. The book clarifies how leaders can take on the role as being the critical link between understanding Lean and establishing a Lean culture that continuously improves results. In addition to a brief…
Köp här

Isbn: 9789163704260

Utgivningsår: 20120101

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BB

av: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
The book “Employee’s Guide to Success – Improve with Lean!” provides an easy-to-read description of the central parts of Lean and is aimed at employees at all levels of an organization. The book includes easily grasped, practical descriptions of standardization and continuous improvements, the aspects of Lean that…
Köp här

Isbn: 9789198037227

Utgivningsår: 20140513

Utgivare: Part Media

Mediatyp: BC