Bläddra
Sökresultat för Peter Westlund... Rensa filter?

av: Peter Westlund, Peter Westlund

För att du ska kunna lotsa dig fram till en verksamhet som präglas av det salutogena tankesättet behöver du ett kraftfullt och tydligt verktyg. Du behöver en salutogen GPS. Tala om vart du vill komma så visar en GPS dig vägen dit. Detsamma kan gälla om du vill finna vägen till en salutogen verksamhet. Peter Westlund…
Köp här

Isbn: 9789170912283

Utgivningsår: 20100515

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Peter Westlund, Arne Sjöberg

En ny bok av författarna till den mycket uppmärksammande boken Antonovsky inte Maslow. Nu visar Peter Westlund och Arne Sjöberg vad det kan innebära att arbeta salutogent och hur omsorgen och vården kan bidra till att stärka de äldres känsla av sammanhang. Boken illustrerar med många exempel på salutogena arbetssätt,…
Köp här

Isbn: 9789170912191

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Fortbildning i Stockholm

Mediatyp: BB

av: Malin Duckert, Malin Duckert, Peter Westlund, Peter Westlund

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Salutogen handläggning handlar om hur myndighetsutövningen inom äldreomsorgen kunde och borde vara. Boken sammanför det salutogena arbetssättet enligt Aaron Antonovsky med handläggningsprocessen enligt socialtjänstlagen (SoL). Det finns mycket i SoL som sammanfaller med kasamteorin och föreställningen om vad en stark…
Köp här

Isbn: 9789170912689

Utgivningsår: 20121023

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Peter Westlund

Kategorier: Äldreomsorg Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur ser det goda äldreboendet ut, där vi kan upprätthålla vår hälsa och livskvalitet livet ut? I dag byggs allt fler äldreboenden om och blir mer hemlika. Även arbetssättet förändras och många kommuner, organisationer och boenden antar ett salutogent förhållningssätt. Men vad kännetecknar ett sådant förhållningssätt?…
Köp här

Isbn: 9789172057845

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Peter Westlund

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken Salutogen hemtjänst och hemsjukvård är resultatet av arbetet i tidningen Äldreomsorgs salutogena nätverk för hemtjänst och hemsjukvård. Peter Westlund har i den här boken sammanställt materialet och de samtal som förts kring frågan om hur hemtjänst och hemsjukvård kan utvecklas i salutogen riktning. Läs…
Köp här

Isbn: 9789172059191

Utgivningsår: 20130618

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Peter Westlund, Gunnar Lindberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi
Salutogen ekonomi är en bok om de kostnader och intäkter, som uppstår i samband med att äldreomsorgen ställs om för att stärka de äldres känsla av sammanhang. Vi kallar det konsumentmakt och värdestyrning, men det kunde lika gärna kallas delaktighet och individanpassning. Konsumentmakt handlar om vad som efterfrågas…
Köp här

Isbn: 9789170912634

Utgivningsår: 20120515

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Peter Westlund, Peter Westlund, Arne Sjöberg, Arne Sjöberg

Kategorier: Äldreomsorg Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
En bok av författarna till den mycket uppmärksammande boken Antonovsky inte Maslow. Nu visar Peter Westlund och Arne Sjöberg vad det kan innebära att arbeta salutogent och hur omsorgen och vården kan bidra till att stärka de äldres känsla av sammanhang. Boken illustrerar med många exempel på salutogena arbetssätt,…
Köp här

Isbn: 9789170912702

Utgivningsår: 20130122

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BB

av: Peter Westlund, Peter Westlund

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Det bedrivs idag experiment med allvarliga konsekvenser som berör läkemedel, slutenvård och som till och med spelar med de äldres överlevnad. Detta kan endast brytas med en omställning från Maslows tänkande till Antonovskys. Vinsterna med ett omtänkande skulle snabbt visa sig i en mer hanterbar tillvaro för såväl…
Köp här

Isbn: 9789170912368

Utgivningsår: 20100515

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BH

av: Peter Westlund, Peter Westlund

Salutogen design bidrar till ett nytänkande inom samhällsplanering och boende för äldre i vid bemärkelse. Peters Westlunds förmåga att spetsa till resonemangen kring våra vanligaste föreställningar om äldres boende inspirerar till givande samtal om att få bo och leva ända tills man dör. ”Boken är en frisk fläkt…
Köp här

Isbn: 9789170912405

Utgivningsår: 20100515

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC