Bläddra
Sökresultat för Petra Svensson... Rensa filter?

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7…
Köp här

Isbn: 9789140647276

Utgivningsår:20070615

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ida Andersson, Nils Björling, David Ekholm, Claus Hedegaard Sørensen, Brita Hermelin, Karlolina Isaksson, Dick Magnusson, Annika Malm, Dalia Mukhtar-Landgren, Albin Olausson, Kelsey Oldbury, Alexander Paulsson, Bo Persson, Mårten Rignell, Harald Rohracher, Göran Smith, Petra Svensson, Karin Skill, Malin Tillmar, Elin Wihlborg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och samhällsvetenskap
ETT NYTT KONTRAKT FÖR SAMHÄLLSBYGGANDE Samhället byggs och utvecklas av många aktörer tillsammans. Offentlig sektor, näringslivet och civilsamhällets aktörer deltar alla i samhällsbygget – om än på olika sätt, med olika resurser, förmågor, mandat och uppdrag. I den här boken bidrar en rad forskare – verksamma…
Köp här

Isbn: 9789188651082

Utgivningsår:20191122

Utgivare: Linnefors förlag

Mediatyp: BB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7 består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 7 elevbok innehåller åtta kapitel:Mönster och…
Köp här

Isbn: 9789140677358

Utgivningsår:20120813

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Åsa Hedberg Rundgren, Charlotte Klinga, Mikael Löfström, Linda Mossberg, Ingeborg Björkman, John Brauer, Pål Ellingsen, Rikard Eriksson, Mats Fred, Karin Gellin, Per Germundsson, Patrik Hall, Katarina Hollertz, Magnus Hoppe, Maricel Knechtel, Lena G. Larsson, Siv Liedholm, Andreas Liljegren, Rafael Lindqvist, David Matscheck, Dalia Mukhtar-Landgren, Marie Mörndal, Tina Olsson, Katarina Piuva, Mikaela Starke, Rebecca Stenberg, Petra Svensson, Elin Tangnæs, Anna Thomasson, Maria Wolmesjö

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Perspektiv på samverkan behandlar samverkan utifrån fyra olika teman: brukare, profession, organisering och styrning. Författarna ger både bredd och djup i diskussionen och problematiseringen av samverkan när det kommer till frågor om organisering och ledning av offentlig sektor. Frågeställningar av såväl teoretisk som…
Köp här

Isbn: 9789144143804

Utgivningsår:20211210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 8…
Köp här

Isbn: 9789140661210

Utgivningsår:20080925

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna…
Köp här

Isbn: 9789140693310

Utgivningsår:20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.Formula 9 består av består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 9 elevbok innehåller sju kapitel:Stora och små…
Köp här

Isbn: 9789140684264

Utgivningsår:20140123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Petra Svensson

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål. Men hur ser det konkreta…
Köp här

Isbn: 9789188909329

Utgivningsår:20191122

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 9…
Köp här

Isbn: 9789140652454

Utgivningsår:20090901

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Linda Alamaa, Stina Melander, Ylva Stubbergaard, Niklas Altermark, Andreas Bergh, Josef Chaib, Gissur Ó Erlingsson, Mats Fred, Astrid Hedin, Maria Hedlund, Sabine Kuhlmann, Dalia Mukhtar-Landgren, Petra Svensson, Per-Anders Svärd

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Resultatet av politiska beslut påverkas i stor utsträckning av vad som sker i den offentliga förvaltningen. Att studera hur förvaltningen styrs och hur den fungerar är därför helt centralt inom samhällsvetenskaperna. För att analysera den offentliga förvaltningens komplexitet och mångfald behövs ett brett spektrum av…
Köp här

Isbn: 9789144153247

Utgivningsår:20220407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Petra Svensson, Bo Sjöström, Gert Mårtensson

Formula 9 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 9 och är en digital version av den tryckta boken Formula 9 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och…
Köp här

Isbn: 9789140679291

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.Formula 8 består av består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 8 elevbok innehåller sju kapitel:Tal och…
Köp här

Isbn: 9789140682444

Utgivningsår:20130424

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7…
Köp här

Isbn: 9789140647269

Utgivningsår:20060908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 9 DVD är…
Köp här

Isbn: 9789140664778

Utgivningsår:20090324

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna…
Köp här

Isbn: 9789140693327

Utgivningsår:20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 9 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 9 och är en digital version av den tryckta boken Formula 9 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens…
Köp här

Isbn: 9789140679284

Utgivningsår:20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 7 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens genomgångsfilmer finns…
Köp här

Isbn: 9789140682383

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Maaike Hajer, Robert Walldén, Fredrik Alvén, Ulrika Ryan, Eva Wennås Brante, Annika Karlsson, Clas Olander, Sofie Johansson, Maria Kouns, Petra Svensson Källberg, Janna Lundberg, Bodil Liljefors Persson, Anders Jakobsson, Pia Nygård Larsson, Lotta Bergman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Litteracitet har traditionellt beskrivits utifrån människors läs- och skrivförmågor eller förmågan att hantera siffror och enkla problemlösningssituationer i vardagen. I den här antologin tar författarna i stället avstamp i ett vidgat perspektiv på begreppet för att undersöka hur det gestaltar sig inom olika…
Köp här

Isbn: 9789144152417

Utgivningsår:20220615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 7 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och de självrättande…
Köp här

Isbn: 9789140682390

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 8 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8 och är en digital version av den tryckta boken Formula 8 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens…
Köp här

Isbn: 9789140683489

Utgivningsår:20130819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 8 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8 och är en digital version av den tryckta boken Formula 8 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och…
Köp här

Isbn: 9789140683496

Utgivningsår:20130819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 8 DVD är…
Köp här

Isbn: 9789140661159

Utgivningsår:20080305

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00